3 maja 2015 „Sam wszechpotężny zwrócił Polakom ich zwycięskie znaki”„Reddidit ipse pronis victricia signa Polonis”

Matko Boża Królowo Polski wstawiaj się za Królestwem Twoim