3 wrzesnia 2016 Rok Bożego Miłosierdzia 77 rocznica krwawej Niedzieli w Bydgoszczy -krwawego poniedziałku w Częstochowie -Kardynał Jan Teodor -wnuk Króla Jana III Sobieskiego -Kardynał Ledóchowski i Biskup Stanisław Gądecki

3 wrzesnia 2016 Rok Bożego Miłosierdzia 

Nasi Patronowie 

 
Oprócz zaangażowania w odnowę Eucharystyczną, Pius X walczył zawzięcie z modernizmem, Jednym z narzędzi tej heroicznej walki była Przysięga antymodernistyczna, wyznanie wiary ogłoszone 1 września 1910 rmotu proprio „Sacrorum antistitum”, jakie obowiązani byli składać wszyscy kandydaci do święceń wyższych, spowiednicy, kaznodzieje, proboszczowie, kanonicy, beneficjaci, przełożeni zakonni, profesorowie w seminariach i zakonach, urzędnicy kurii biskupiej, sądów kościelnych i kongregacji rzymskich.
3 wrzesnia 1703 w Monachium urodził się Kardynał Jan Teodor -wnuk Króla Jana III Sobieskiego-Biskup Ratyzbony od 1719,Freising od 1727,Liège od 1744, kardynał od 1743 roku.
 
 

Kardynał Jan Teodor -wnuk Króla Jana III Sobieskiego

S. Lorenzo in Lucina Kościół tytularny Kardynała Jana Teodora Bawarskieo wnuka Króla Jana III Sobieskiego ,otrzymał 15 marca 1875 Kardynał Mieczysław Ledóchowski 

jego dziadkami byli:Ferdynand Maria Wittelsbach i Henrietta Adelajda Sabaudzka ( 4 maja 1664 r jego dziadkowie zawierzyli Bawarię św Józefowi -upamiętnione w ołtarzu głównym w Kosciele św Józefa w Monachium zbombardowanym przez brytyjczyków 13 czerwca 1944 .Jego dziadkami byli król Polski Jan III Sobieski i Maria Kazimiera d'Arquien.
Prapradziadkami  Królowa Maria ( praprawnuczka Króla Kazimierza Jagielończyka )i Król Francji Henryk IV ( zamordowany 14 maja 1610 r  świadkiem był jego 20 letni pradziadek Jakub Sobieski )
Cesarz Ferdynad II ,Książe Bawarii Wilhelm V  i Renata  uwiecznieni na ratuszu w Monachium dla upamiętnienia ich ślubu 22 lutego 1548 w Monachium i Dachau 

W wieku 16 lat został biskupem Ratyzbony jako następca swojego brata Klemensa Augusta, którego przeniesiono na biskupstwo Monastyru i Paderborn.W 1727 roku został biskupem Fryzyngi, trzy lata później otrzymał tytuł biskupa Liège.W czasie konsystorza zwołanego przez papieża Benedykta XIV w 1743 roku został mianowany kardynałem in pectore.W 1746 roku otrzymał  tytuł kardynała prezbitera San Lorenzo in Panisperna.

Rodzina Sobieskiego w Monachium

 
Prapradziadkowie

książę Bawarii
Wilhelm V Wittelsbach
(1528-1579)
∞1568
Renata Lotaryńska
(1544-1602)

cesarz rzymski
Ferdynand II Habsburg
(1578-1637)
∞1600
Maria Anna Wittelsbach
(1574-1616)

książę Sabaudii
Karol Emanuel I
(1562-1630)
∞1585
Katarzyna Michalina Habsburżanka
(1567-1597)

król Francji
Henryk IV Burbon
(1553-1610)
∞1600
Maria Medycejska
(1575-1642)

Marek Sobieski
(1550-1605)

Jadwiga Snopkowska
(1556-1589)

Jan Daniłowicz
(1570-1628)
∞1605
Zofia Żółkiewska
(1590-1634)

Antoine de La Grange d'Arquien

Anne d'Ancienville

Baptiste de La Châtre of Bruillebault

Gabrielle Lamy

Pradziadkowie

elektor Bawarii
Maksymilian I Wittelsbach (1573-1651)
∞1635
Maria Anna Habsburg (1610-1665)

książę Sabaudii
Wiktor Amadeusz I (1587-1637)
∞1619
Krystyna Maria Burbon (1606-1663)

Jakub Sobieski (1590-1646)
∞ 1627
Zofia Teofila Daniłowiczówna(1607-1661)

Henryk Albert de la Grange d'Arquien (1602-1707)

Franciszka de la Châtre

Dziadkowie

elektor Bawarii
Ferdynand Maria Wittelsbach (1636-1679)
∞1652
Henrietta Adelajda Sabaudzka (1636-1676)

król Polski
Jan III Sobieski (1629-1696)
∞ 1665
Maria Kazimiera d'Arquien (1641-1716)

Rodzice

elektor Bawarii Maksymilian II Emanuel Wittelsbach (1662-1726)
∞1695
Teresa Kunegunda Sobieska (1676-1730)

 Książę bawarski,-Jan Teodor Wittelsbach (ur. 3 września 1703 Monachium, zm. 27 stycznia 1763 Ratyzbona)  biskup Ratyzbony od1719Freising od 1727Liège od 1744kardynał od 1743 roku.

29 kwietnia 2015 do Dachau udało się z Polski 750 kapłanów oraz 40 biskupów

Uroczystości odbyły się najpierw na terenie dawnego obozu przy kaplicy Śmiertelnego Lęku Chrystusa i rozpoczęły się od Mszy św.

którą współprzewodniczyli metropolita Monachium i Fryzyngi kard. Reinhard Marx i metropolita poznański abp Stanisław Gądecki. 

Biedni żydzi nie znają historii 

Pielgrzymkę zakończyło nabożeństwo w katedrze we Fryzyndze podczas którego abp Stanisław Gądecki wygłosił homilię do zgromadzonych tam duchownych i świeckich reprezentujących Polskę i Niemcy.  Przypomniał że w czasie II wojny światowej zginęło 2801 osób duchownych z naszego kraju (w tym 6 biskupów, 1863 kapłanów i 63 kleryków diecezjalnych, 289 kapłanów, 86 kleryków i 205 braci zakonnych oraz 289 zakonnic, co stanowiło 28 procent ówczesnego duchowieństwa polskiego. "Podkreślił, że przykłady heroicznej postawy polskiego duchowieństwa ukazały namacalnie procesy beatyfikacyjne i kanonizacyjne, m.in. o. Maksymiliana Kolbego, bp. Michała Kozala, 11 sióstr nazaretanek z Nowogródka, księdza Stefana Frelichowskiego oraz 108 męczenników niemieckiego nazizmu. "Ich wyniesienie na ołtarze jest wystawieniem duchowego pomnika, będącego trwałym upamiętnieniem męczeństwa także pozostałych ofiar zbrodni oraz wezwaniem do ewangelicznego przebaczania prześladowcom" – powiedział metropolita poznański.

Abp Gądecki zachęcił do refleksji nad przyczyną misterium iniquitatis – misterium nieprawości. …Przypomniał, że wyzwolenie polscy księża uznali za cud a 22 kwietnia 1945 roku złożyli ślubowanie, iż ci, którzy przeżyją obóz, będą pielgrzymować do św. Józefa w Kaliszu w podzięce za wybawienie. I temu ślubowaniu pozostali wierni.

Obóz założony przez Niemców 22 marca 1933 w opuszczonej fabryce amunicji na obrzeżach miasta Dachau, nieopodal Monachium, był pierwszym niemieckim obozem koncentracyjnym dla izolowania politycznych przeciwników reżimu, duchownych i Żydów. Miał służyć jako wzór dla kolejnych obozów oraz jako „szkoła przemocy”. W ciągu 12 lat jego istnienia w Dachau i obozach „filialnych” więziono ponad 250 tys. ludzi z 40 krajów okupowanych przez Niemcy. Zamordowano 148 802 więźniów (w tym około 28 tys. Polaków i 13 tys. Żydów). Według szacunków Kościoła katolickiego zesłano tam ok. 3 tys. (w tym 1780 z Polski) zakonników, diakonów, księży i biskupów katolickich. Niemcy zamordowali ogółem 1034 duchownych, w tym 868 Polaków, z czego 749 kapłanów diecezjalnych, 110 zakonników i 9 duchownych innych wyznań. Oprócz Polaków w Dachau więziono też m.in. 333 księży niemieckich, 169 francuskich, 159 czeskich i 110 austriackich.  Tych, którzy przeżyli – ok. 31 tys. osób – wyzwoliły 29 kwietnia 1945 r. wojska amerykańskie.

Zazwyczaj nie pielgrzymuje się do miejsca przeklętego” – abp Gądecki we Freising
Przez wstawiennictwo wszystkich więźniów obozu koncentracyjnego Dachau wołamy do Boga o święty dar pokoju – apelował abp Stanisław Gądecki w katedrze we Fryzyndze.

Abp Gądecki przywołał słowa wypisane na ścianie kaplicy, w których jest mowa o tym, że co trzeci więzień obozu Dachau był Polakiem, a co drugi z polskich księży poniósł tu śmierć

W ramach pielgrzymki duchowieństwa polskiego i Polonii w Niemczech w 70. rocznicę wyzwolenia tego niemieckiego obozu koncentracyjnego metropolita poznański i kard. Reinhard Marx przewodniczyli 29 kwietnia nabożeństwu z modlitwą o pokój i pojednanie.

Przewodniczący polskiego episkopatu Sanisław Gądecki  wystosował list do kard. Reinharda Marxa z podziękowaniem za przyjęcie pielgrzymki duchowieństwa polskiego do Dachau, z okazji 70. rocznicy wyzwolenia obozu.29 kwietnia 2015  odbyła się pielgrzymka duchowieństwa polskiego i Polonii w Niemczech z okazji 70. rocznicy zakonczenia  zapoczątkowanego 3 maja 1915 w Ingolstadt projektu obozu koncentracyjnego Dachau. Wzięło w niej udział 800 pielgrzymów z Polski, w tym 40 biskupów, ok. 600 księży i 150 świeckich. Z Niemiec przybyło 25 polskich księży i ok. 200 przedstawicieli miejscowej Polonii. Obecni byli także przedstawiciele Polskich Misji Katolickich z Belgii i Włoch.

patrz

Nabożeństwo w katedrze we Fryzyndze zakończyło pielgrzymkę duchowieństwa polskiego i Polonii w Niemczech 

W niedzielę 3. maja 2015 odbędą się uroczystości rocznicowe pod patronatem Międzynarodowego Komitetu Dachau i Fundacji Bawarskich Miejsc Pamięci. W ramach obchodów o godz. 9.30 w kaplicy Najświętszej Krwi Chrystusa w przyobozowym Karmelu pod przewodnictwem kard. Marxa, bp. Ulricha Fischera z Rady Kościołów Ewangelickich Niemiec i przewodniczącego Prawosławnej Konferencji Biskupów Niemiec, metropolity Augoustyna (Labardakisa) rozpocznie się nabożeństwo ekumeniczne w intencji pomordowanych. Wcześniej, w kaplicy arcybiskup Monachium i Fryzyngi odprawi Mszę św.

Na zakończenie nabożeństwa przedstawiciele Kościołów udadzą się na miejsca pamięci upamiętniające ofiary żydowskie, potem pod byłe krematorium i wreszcie na plac apelowy. Od 10.45 do 11.30 pod międzynarodowym pomnikiem odbędzie się ceremonia składania wieńców z udziałem kard. Marxa, przedstawicieli Kościołów, delegacji świata polityki i życia społecznego.

 

2 czerwca 2015 odbyła się tradycyjna pielgrzymka kapłanów diecezji włocławskiej do sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Księżnej Kujawy do Błenny.Coroczna pielgrzymka posiada charakter pokutno-ekspiacyjny. W tym roku Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił abp Stanisław Gądecki przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

2 do 6 września 1792 roku w Paryżu zamordowano około tysiąca czterystu osób. W gronie tym znajdowało się trzystu duchownych i zakonników odmawiających złożenia przysięgi na cywilną konstytucję kleru. Mordy zapoczątkowano w opactwie Saint-Germain-des-Prés

Męczennicy rewolucji francuskiej

Opactwo Saint-Germain-des-Prés – klasztor benedyktyński, założony przez św. bpa Germana.Klasztor został założony w VI wieku. Był miejscem pochówku królów z dynastii Merowingów panujących w VI i VII wieku. W 1669 opatem klasztoru został  Król Polski  Jan II Kazimierz Waza, który wcześniej zrzekł się korony polskiej i przybył do Paryża. Po śmierci jego serce zostało pochowane w kościele Saint-Germain-des-Prés, natomiast sam król spoczął w katedrze wawelskiej w Krakowie. Podczas rewolucji francuskiej 1789-1799 klasztor został zaadaptowany na więzienie. 2 września 1792doszło przed nim do zabójstwa 20 kapłanów katolickich skazanych na deportację za odmowę przysięgi na konstytucję cywilną kleru. Zabicie księży stało się sygnałem do rozpoczęcia  ataków na inne więzienia(tzw. masakry wrześniowe)

3 września 1792 w Paryżu  został zamordowany 61 letni Ks  Piotr Guérin du Rocher SJ. Do Towarzystwa Jezusowego wstąpił 10 września 1745 roku w Paryżu. -w 1760 roku przyjął święcenia kapłańskie i rozpoczął pracę dydaktyczną wykładając literaturę w Bourges i Rouen. Kiedy działalność Towarzystwa Jezusowego została we Francji zakazana, w 1764 roku wyemigrował, by podjąć pracę początkowo na terenie Italii i Niemiec, zaś kolejne przez pięć lat poświęcił pracy w I Rzeczypospolitej. Przebywając w Polsce wykładał prawo kanoniczne, zaś na dworze Jabłonowskich pełnił obowiązki kapelana. Studia lingwistyczne i historyczne, jakim oddawał się w tym okresie, przyniosły publikację wydanego w 1777 roku dzieła Histoire véritable des temps fabuleux, poruszającego tematykę opowieści zawartych w Torze. Praca ta wpłynęła na rozwój egzegezy biblijnej, deprecjonując teorie francuskich encyklopedystów i dowodząc historycznych źródeł Pięcioksięgu.Po powrocie do Francji został spowiednikiem Królowej Marii Antoniny-prawnuczki Polskiej Królowej Eleonory , a z nominacji arcybiskupa Paryża pełnił obowiązki dyrektora instytutu Nouveaux-convertis. W 1791 roku odmówił złożenia przysięgi na cywilną konstytucję kleru i w rok później, 13 sierpnia 1792 roku, został aresztowany razem z bratem Robertem i kuzynem Jakubem de la Lande, z którymi został uwięziony w prowizorycznym więzieniu utworzonym z kościoła i zabudowań przy seminarium Saint Firmin (św. Firmina). Wszyscy trzej niecały miesiąc później padli ofiarą tak zwanych masakr wrześniowych, w których zginęło łącznie 300 katolickich duchownych osadzonych w paryskich więzieniach.

3 wrzesnia 1792 w Paryżu zamordowano w okrutny sposób Marię Teresę Luis di Savoi

Maria Antonina Austriaczka  jej  przyjaciółka  Maria Teresa Luisa di Savoia  

Mason Kardynał Marx  

Reinhard Marx

Kardynał Reinhard Marx  od 2 lutego 2008 r  arcybiskup Monachium i Freisingkardynał, przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec.Kardynała Marxa doradca  Papieża Franciszka 

3 wrzesnia 2011 Rzym – zmarł  mason Kardynał Andrzej Maria Deskur,(ur. 1924)

Był wieloletnim przyjacielem papieża Jana Pawła II. W czasie konklawe, które wybrało Karola Wojtyłę na papieża, biskup Deskur  był w  klinice Gemelli; nowy papież odwiedził go w szpitalu krótko po elekcji. Od czasu tej choroby Deskur poruszał się na wózku inwalidzkim. 

30 kwietnia 2016  Monachium  dzień otwartych drzwi nowego budynku Arcybiskupstwa Monachium dla 442 pracowników –bez Krzyża 

30 kwietnia 2016 Rzym Blisko 9 tysiecy czlonkow Rotary przedstawiciele tej cześci masonerii światowej  na zaproszenie papieza Franciszka spotkali się na placu świętego Piotra w Rzymiez okazji 111 rocznicy powstania 

Arcybiskupi Monachium i Freising wsród nich Kardynał  Jan Teodor Wittelsbach -wnuk Króla Jana III Sobieskiego 1727-1763 od 1743 kardynał-prezbiter S. Lorenzo in Panisperna
Kurfürst Klemens  Wacław Wettyn -wnuk Króla Polski Augusta III Sasa  1763-1768   zmuszony do rezygnacji 

3 wrzesnia 2016 mija 77 lat od zaplanowanej zbrodni na Polakach w Bydgoszczy i Częstochowie 

Krwawa niedziela Bydgoszczy w dniach 3-4 września 1939 roku, czytaj

Żołnierze Wehrmachtu pokazują zagranicznym dziennikarzom ciała jako niemieckie ofiary polskiego pogromu w Bydgoszczy .Już w listopadzie 1939 r. ukazał się pierwszy zbiór dokumentów dotyczący mordów popełnianych na członkach mniejszości niemieckiej w Polsce, w którym mówiono o 58000 zamordowanych Niemcach. Propagandowy film niemiecki kłamiący o "wściekłej polskiej hołocie mordującej niewinnych Niemców". – ujęcia z łapanki mającej miejsce w Bydgoszczy 8 września w Śródmieściu – na filmie pokazana m.in. ulica Parkowa patrz

3 września 1939 r oddziały Wehrmachtu  opanowały Częstochowę.4 wrzesnia 1939 Krwawy poniedziałek w Częstochowie  Zamordowano 1000 Polaków  Wydarzenia te przeszły do historii miasta jako „krwawy poniedziałek” Walki w obronie Częstochowy 1, 2,  3 września 1939 r   oglądaj

Obelisk przed częstochowską archikatedrą, upamiętniający wydarzenia „krwawego poniedziałku”

O Pius Przeździecki (imię cywilne Józef; ur. 19 marca 1865 w Krzepicach, zm. 2 października 1942 w Częstochowie)Studiował teologię w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku, a później w Akademii Duchownej w Petersburgu, przyjmując 13 maja 1890 święcenia kapłańskie.Pracował jako wykładowca w macierzystym Seminarium we Włocławku, podejmując w 1892 decyzję o wstąpieniu do zakonu paulinów, przyjmując imię zakonne: Pius,1895 został zesłany przez władze carskie do gubernii penzeńskiej.Po roku zesłania został ułaskawiony powracając na Jasną Górę.1901 wraz z Emilią Glicerią Witkowską założył w Częstochowie świeckie stowarzyszenie pod nazwą: Zjednoczenie Pań o Działalności Katolickiej pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej – Królowej Korony Polskiej 1903 opuścił Jasną Górę, wyjeżdżając na emigrację do Francji, gdzie służył swoją pracą duszpasterza polskim emigrantom.We Francji pielgrzymował m.in. do Sanktuarium Najświętszego Serca Jezusowego w Paray-le-Monial.1904 przedstawił  POLSKIEMU papieżowi św. Piusowi X w Rzymie memoriał o sytuacji paulinów w zaborze rosyjskim.Po powrocie do Częstochowy w 1912 po raz trzeci w wyniku szykan i prześladowań władz carskich wymuszono na nim po raz kolejny opuszczenie Jasnej Góry.Następnie w latach 1914-1920 był przeorem krakowskiego klasztoru paulinów na Skałce oraz magistrem nowicjuszyKrakowie, w 1918 założył Stowarzyszenie Sług Katolickich św. Julii tzw. Julitek, będące wsparciem dla służących (-Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, przez kilka miesięcy w 1920 był przeorem klasztoru w Leśnej Podlaskiej. Następnie powrócił na Jasną Górę,założył liczne stowarzyszenia Sodalicji Jasnogórskich w trosce o dobro duchowe odrodzonego narodu. 14 października 1931 wybrano go na generała ojców paulinów. Kierował zakonem przez dwie kadencje, do 1942, podczas których m.in. rozszerzył paulińskie placówki na Węgrzech i we Włoszech oraz przyczynił się do budowy jasnogórskiego hotelu dla pielgrzymów.Był propagatorem kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa kontynuowanego później przez  Służebnicę Bożą Rozalię Celakównę,która była inspiracją do wystosowania przez niego do prymasa Polski Augusta Hlonda, najpierw specjalnego listu z 31 maja 1938 a później 20 kwietnia 1939 memoriału w sprawie intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w Polsce.Ideę tę krzewił również wśród swoich współbraci, m.in. modernizując jasnogórską kaplicę Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz dokonując aktu intronizacji 20 czerwca 1941 w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, w wyniku skierowanego listu okólnego do ojców paulinów .Uroczystość tę upamiętniono ustawieniem figury Najświętszego Serca Pana Jezusa przed wejściem do jasnogórskiego klasztoru Zmarł na 2 października 1942 na Jasnej Górze .Został pochowany w krypcie pod Kaplicą Matki Bożej

Dlaczego najwyżsi dostojnicy hitlerowskiej Trzeciej Rzeszy tak chętnie odwiedzali Jasną Górę?Czego szukał  na Jasnej Górze Hans Frank, Heinrich Himmler, Adolf Hitler?

1 września 1939 r posypały się na miasto  Wieluń ciężkie bomby,które zabiły około 1200 osób,zniszczyły 70% domów mieszkalnych,a także prastarą kolegiatę

1 września 1939 r nad Częstochową pojawiły pierwsze bombowce z swastykami na skrzydłach, które zrzuciły na miasto kilka bomb,

4 września 1939 r żołdacy Wehrmachtu dokonali rzezi na 227 cywilnych osobach mężczyzn, kobiet i dzieci

4 wrzesnia 1939 r  zjawili sie w klasztorze wysłannicy Associated Press z amerykańskim dziennikarzem P. Lochnerem domagając sie od przeora Norberta Motylewskiego aby zaprzeczył plotkom zachodnich radiostacji o zniszczeniu jasnogórskiego klasztoru.Jasna Góra była 3-krotnie bombardowana przez  Niemców  1 ,2,3  wrzesnia – Matka Boża w cudowny sposób ocaliła klasztor; 

Źródłem sensacyjnej była Katolicka Agencja Prasowa  z  Watykanu, która donosi o “wielkim  wrażeniu,  jakie  wywołały  wieści  o   zbombardowaniu  przez Niemców sanktuarium Polski i świata katolickiego”.Wiadomość  publikują  gazety  w  Polsce  i  jej  sojuszniczych  krajach. Reakcja Niemców  jest  spokojna:-ależ  to  kompletna  bzdura,-Klasztor  jest  nietknięty,  prosimy bardzo, możemy pokazać…i pokazują.Na  ich zaproszenie przyjeżdża  do Częstochowy znany amerykański dziennikarz Lochner-odwiedza klasztor, w towarzystwie uprzejmych oficerów SS (którzy nie wspominają  o 500 mieszkańcach Częstochowy, których zamordowano 4 września 1939 r)rozmawia z przeorem Motylkowskim.

Przeor Norbert Motylewski  wydaje  dokument,w którym zaświadcza, że Jasna Góra nie została  poszkodowana. Głosy oburzenia milkną. Przeor Norbert Motylewski (ur. 6 marca 1885 w Warszawie na Pradze , zm. 29 września 1943 w Częstochowie)trzykrotny przeor klasztoru na Jasnej Górze.

Zmarł nagle na Jasnej Górze w dniu 29 września 1943 i został pochowany w krypcie pod Kaplicą Matki Bożej w dniu 1 października 1943.

W Krakowie ukazał się  pierwszy numer tygodnika „Ilustrowany Kurier Polski”. typowa „gadzinówka” przekazująca po polsku hitlerowską propagandę.„Wiadomość o zniszczeniu obrazu Matki Boskiej w klasztorze Jasnogórskim w Częstochowie, w pierwszych dniach wojny –głosił „Kurier” z września 1939 r. – okazała się czystym kłamstwem.Ani klasztor, ani kaplica nie wykazują najmniejszych uszkodzeń.Doniósł o tym całemu światu dziennikarz amerykański, Lochner, jako świadek naoczny. Fotografie nasze dowodzą, że nabożeństwa na Jasnej Górze odbywają się nadal bez przeszkód”.Kuriozalne jest zdanie ostatnie, w którym hitlerowski tygodnik informuje, że „Matka Boska Częstochowska nadal będzie nam udzielała Swego błogosławieństwa 

3 wrzesnia wydarzenia 

  301 – Założono San Marino.

  590 – Rozpoczął się pontyfikat papieża Grzegorza I.

1189 – Ryszard I Lwie Serce został koronowany na króla Anglii.

1612 –  bitwa pod Moskwą – nieudana próba odsieczy oblężonej na Kreml upolskiej załogi, podjęta przez hetmana wielkiego litewskiego Jana Karola Chodkiewicza.

1651 – Angielska wojna domowa: król Karol II Stuart został pokonany przez Olivera Cromwella w bitwie pod Worcester.

1777 – Nad Cooch’s Bridge w stanie Maryland po raz pierwszy wywieszono flagę USA.

1826 – Mikołaj I Romanow został koronowany na cesarza Rosji.

1914 – Kardynał Giacomo della Chiesa wybrany na papieża i przyjął imię Benedykt XV.

1939 – FrancjaWielka BrytaniaNowa Zelandia i Australia wypowiedziały wojnę III Rzeszy. Rozpoczęła się tzw. dziwna wojna.

1943– Włochy podpisały zawieszenie broni z aliantami.

1999 – Założono Ukraiński Uniwersytet Islamski w Doniecku.

2000 – Papież Jan Paweł II beatyfikował swoich poprzedników Piusa IX i   masona Jana XXIII.

2004 – Szkoła w Biesłanie w Osetii Północnej została odbita z rąk napastników przez rosyjskie siły specjalne. Podczas akcji zginęło 385 osób (w tym 171 dzieci), a ponad 785 zostało rannych.

3 wrzesnia urodziny 

1680 – Piotr Sans i Yordà, hiszpański duchowny katolicki, dominikanin, misjonarz, biskup, męczennik, święty (zm. 1747)

1698 – Adam Stanisław Grabowski, polski duchowny katolicki, biskup chełmińskikujawski i warmiński (zm. 1766)

1703 – Jan Teodor Wittelsbach, książę bawarski, kardynał (zm. 1763)

1928–  Danuta Siedzikówna, polska sanitariuszka AK (zamordowana 28 sierpnia  1946)-

3 wrzesnia zmarli 

1679 – Brygida od Jezusa, włoska zakonnica, błogosławiona (ur. 1610)

1729 – Jean Hardouin, francuski jezuita, erudyta (ur. 1646)

1792 – Ofiary masakr wrześniowych w czasie rewolucji francuskiej:

 

Powitanie 22 wrzesnia 2011 żyda  Papieża  Benedykta XVI w Berlinie gdzie 25 sierpnia 1270 r urodziła się Polska Królowa Małgorzata Brandenburska  było teatrem masońskim

22 wrzesnia 1576 w Monachium urodził się  Kardynał Filip Wilhelm Bawarski zmarły w Dachau  18 maja 1598 r 

Filip Wilhelm syn chrzestny Króla Filipa II Hiszpańskiego był gosciem Papieża na Watykanie 1592/93,

22 wrzesnia  1601   urodziła się przyszła Królowa Francji Anna Maria Maurycja  ( kuzynka 2 Polskich Królów )  córka  Małgorzaty  Habsburg   kuzynki Kardynała Filipa ,kuzynka  2 Polskich Królowych  
22 wrzesnia 1774  w Rzymie umiera 69 letni Papież Klemens XIV  (19 maja 1769 do 22 września 1774)
22 wrzesnia  1910  w Bydgoszczy urodził się   Ks Franciszek Dachter   zamordowany w Dachau jako  -nr 31199   22 sierpnia 1944 r  miał 34 lata .17 września 1939 trafił do niewoli był więziony w obozie jenieckim Totheberg koło Fuldy. 25 kwietnia 1940 ks. Franciszek wraz z innymi kapelanami został wywieziony do obozu zagłady w Buchenwaldzie. W 1942 roku do Dachu.  Cztery razy zaszczepiano mu malarię.22 sierpnia 1944 r. został dobity trującym zastrzykiem

Zdjęcie:

22 wrzesnia 2011  Berlin   Rycerstwo Chrystusa Króla  ks Piotr Natanka wita Papieża Benedykta XVI 

Joseph Alois Ratzinger pochodzi z rodziny TAUBER- PEINTNER, jednej z najbardziej kabalistycznych gałęzi synagogi która niezmordowanie dążyła od co najmniej pięciuset lat do uzurpacji Stolicy Piotrowej,

żyd Tauber atakuje Jezusa

Wśród przodków Josepha Aloisa Ratzingera-Peintnera (właściwie Taubera) jest dziewięciu rabinów austrowęgierskich i niemieckich, a przede wszystkim jego przodkiem jest MAHARAL (JUDA LOEW ben BEZAZEL), uważany za jednego z największych w historii mędrców kabalistycznego okultyzmu. MAHARAL jest najbardziej znany wśród satanistycznych kabalistów, a zdobył swą sławę jako duchowy przywódca gminy żydowskiej w Pradze. Założył Wielką Akademię Talmudyczną o nazwie „Klaus”.„MAHARAL, skrót od Moreinu HaRav Loeb, jest znany również wśród nie-żydów ze względu na dobrą znajomość nauk świeckich, takich jak matematyka, astrologia i inne dziedziny nauk ukrytych…był wielkim znawcą Kabały i wiedzy w niej zawartej, dotyczącej tajemnic boskiego stworzenia i tajemnych dróg Boga.”MAHARAL’owi słusznie przypisywano szczególną moc i zwano go „cudotwórcą”.Do najbardziej znanych historii należy ta o Golemie (demon wywoływany przez żydowskich magów), potwierdzona wzniesieniem jego (Golema) pomnika w Pradze,

BENEDYKT XVI (ŻYD RATZINGER – TAUBER – PEINTNER) I JUDAIZM CZYLI APOKALIPSA

III podróż apostolska do Niemiec (22–25 września 2011) – 21. podróż apostolska papieża Benedykta XVI i trzecia do rodzinnych stron, a jednocześnie pierwsza oficjalna wizyta w Niemczech jako głowy państwa. Odbyła się pod hasłem „Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość” (niem. Wo Gott ist, da ist Zukunft). Podczas wizyty papież odwiedził BerlinErfurt i Fryburg. Do ważniejszych wydarzeń należały: przemówienie wBundestagunabożeństwo ekumenicznemsza na stadionie Olimpijskim w Berlinie oraz wieczorne spotkanie z młodzieżą na terenie hal wystawowych we Fryburgu. We wszystkich mszach i nabożeństwach łącznie uczestniczyło 350 tysięcy osób.

JAN PAWEŁ II (ŻYD WOJTYŁA-KATZ) I JUDAIZM CZYLI APOKALIPSA

Spotkanie głównych rabinów z neo-„papieżem” Jerozolima. Powitanie przez  rabina Meir Lau,,LOLKA ;;. Jerozolima 23.03.2000 rok

 Z premierem  Izraela Shimonem Peresem  19 luty 1985.Wykupujemy Polskę Tel Awiw  prezydent Peres  patrz

 Na zdjęciu JP2-Wojtyła-Katz odprawia judeochrześcijańską neo-„mszę” w Korazim dnia 24 marca 2000 roku.

W tle tron antychrysta z odwróconym, satanistycznym krzyżem symbolizującym upadek chrześcijaństwa projetowany przez guru KIKO czytaj

Szimon Peres i Lech Kaczyński podczas spotkania w Jerozolimie

     Lech Kaczyński                                                         Szymon Peres

Prezydent Lech Kaczyński przekazał w Jerozolimie prezydentowi Izraela Szymonowi Peresowi specjalny list z okazji 60. rocznicy powstania państwa żydowskiego

Kanclerz Angela Merkel 18 marca 2008   z okazji 60. rocznicy powstania państwa żydowskiego  mówiła o ojczystym języku Jidysz potem po niemiecku  słuchaj Video zu "angela merkel knesset 2008"

Ich danke allen Abgeordneten der Knesset dafür. Ich danke allen, dass ich in meiner Muttersprache heute zu Ihnen sprechen darf. Ich spreche zu Ihnen in einem besonderen Jahr. Denn in diesem Jahr – 2008 – feiern Sie den 60. Jahrestag der Gründung Ihres Staates, des Staates Israel. 

Jarosław Kaczyński w wywiadzie udzielonym „Bild” -zapytany, czy będąc obywatelem Republiki Federalnej Niemiec oddałby głos na kanclerz Angelę Merkel, odpowiedział:— „Jako Polak mogę jedynie przytoczyć słowa mojego, niestety zmarłego, brata Lecha, które stale powtarzał:   +Angela Merkel   jest  dla nas Polaków najlepszym wyjściem+.Uważam,   że   miał rację.   — Nie mam prawa wyborczego w Niemczech.Z polskiego punktu widzenia mówię:   — byłoby dobrze, gdyby Pani Merkel została ponownie wybrana.”

Angela Merkel jest żydówką 

Hitler  założyciel Izraela  nie zginął w Berlinie. Zmarł 13 lutego 1962 roku w Argentynie

Wizyty zagraniczne prezydenta Lecha Kaczyńskiego:

 Stany Zjednoczone – 910 lutego 2006

9 lutego 2006 – Rozmowy plenarne w Białym Domu pod przewodnictwem prezydenta Lecha Kaczyńskiego i prezydenta Stanów Zjednoczonych George W. Busha.

10 lutego 2006 – Spotkanie w Waszyngtonie z przedstawicielami Komitetu Żydów Amerykańskich oraz symboliczne przekazanie zbiorów biblioteki Korbońskich dla Muzeum Powstania Warszawskiego. Wizyta w Chicago i spotkanie z tamtejszą Polonią.

 Niemcy – 89 marca 2006

Spotkanie z prezydentem Niemiec Horstem Köhlerem oraz z kanclerzem Niemiec Angelą Merkel.

 Niemcy – 14 czerwca 2006

Wizyta w Dortmundzie na meczu reprezentacji piłkarskich Niemiec i Polski podczas Mistrzostw Świata. Zaproszenie otrzymał od prezydenta Niemiec Horsta Köhlera. Przed meczem prezydent odwiedził w szatni polskich zawodników.

 Izrael – 10 – 13 września 2006

4 dniowa wizyta prezydentaIzraelu i Autonomii Palestyńskiej. Spotkanie z prezydentem Mosze Kacawem, premierem Ehudem OlmertemSzimonem Peresem i władzami palestyńskimi, prezydentem Mahmudem Abbasem. Prezydent odwiedził Ścianę Płaczu w JerozolimieBazylikę Grobu PańskiegoInstytut Yad Vashem oraz odsłonił pomnik upamiętniający żołnierzy II Korpusu Polskiego generała Władysława Andersa.

 Niemcy – 25 marca 2007 Obecność prezydenta w Berlinie gdzie wraz z 26 przedstawicielami krajów należących do Unii Europejskiej podpisał Deklarację Berlińską.

Deklaracja berlińska – niewiążący akt Unii Europejskiej podpisany 25 marca 2007 roku w Berlinie (Niemcy) z okazji 50. rocznicy podpisania traktatów rzymskich, które dały początekEuropejskiej Wspólnocie Gospodarczej,  Jest to pierwsza wspólna deklaracja Unii Europejskiej po jej rozszerzeniu w 2007 roku.Deklaracja została skrytykowana przez papieża Benedykta XVI za brak odwołania do chrześcijaństwa.Zaprezentowane w imieniu wszystkich obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej (My, obywatele Unii Europejskiej), podpisane przez przewodniczących trzech głównych instytucji politycznych Unii Europejskiej:

 Niemcy – 16 czerwca 2007-Spotkanie z kanclerz Angelą Merkel w podberlińskim zamku Meseberg.

 Niemcy – 12 października 2007  Lech Kaczyński spotkał się w Berlinie z kanclerz RFN Angelą Merkel

 Izrael 12 – 15 maja 2008-Spotkania z prezydentem Izraela Szimonem Peresem -z prezydentem Ukrainy Wiktorem Juszczenko. Jednym z punktów programu wizyty jest także uroczystości z okazji 60-lecia powstania państwa izraelskie

Abp Wojciech Polak (z lewej), abp Józef Michalik i kard. Kazimierz Nycz na zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, Warszawa, 11 marca Przyjaciele po ukamieniowaniu Arcybiskupa Wielgusa

Jak zachowałbyś się w Dachau?      Dziewięciu śląskich księży, a wśród nich abp Wiktor Skworc, oraz jeden kleryk pojechało 29 kwietnia do obozu w Dachau, żeby upamiętnić zabitych tam licznych Ślązaków – przede wszystkim księży.Kiedy wracali wywiązała się rozmowa o tym, jak by się zachowali, gdyby to oni znaleźli się na miejscu uwięzionych tam księży. Rozmowa była przejmująca, bo dyskutowali akurat proboszczowie, których poprzednicy na parafiach zostali przez Niemców wywiezieni do obozów i tam zabici: ks. Mirosław Godziek z bazyliki św. Wojciecha w Mikołowie, ks. Andrzej Suchoń z kościoła mariackiego w Katowicach i ks. Stanisław Gańczorz z kościoła świętych Filipa i Jakuba w Żorach.Jednym z celebransów Mszy św. w Dachau był arcybiskup katowicki Wiktor Skworc. Obecnych było także 600 innych księży z Polski, a wśród nich Ślązacy.

Jak zachowałbyś się w Dachau?Ks. Stanisław Gańczorz już w Żorach, po powrocie z uroczystości w DachauKażdy z nich myślał w czasie tej modlitwy szczególnie o kimś konkretnym, kto tutaj zginął. Ks. Marek Panek, rektor Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego, pojechał, żeby upamiętnić zabitych przez Niemców w czasie wojny profesorów seminarium. Kleryk Mateusz Grzonka – ze względu na zamordowanych kleryków. Ks. Andrzej Suchoń, proboszcz katowickiej parafii mariackiej, był obecny, bo właśnie w Dachau zginął jeden z jego poprzedników na tej parafii, jeden z najwybitniejszych Ślązaków w historii, błogosławiony ks. Emil Szramek.Ks. Suchoń przypominał tam słowa księdza Szramka: „Kto walczy z Bogiem, walczy i z człowiekiem – to tylko kwestia czasu”.Według statystyk, śmierć w Dachau poniósł co trzeci z osadzonych Polaków i co drugi ksiądz. Samych śląskich księży zginęło tam aż 26.Dwóch z nich zostało ogłoszonych błogosławionymi – obok Emila Szramka także Józef Czempiel. Licząc z ofiarami innych obozów i katowickiej gilotyny, wojna pochłonęła doczesne życie 45 śląskich księży i kleryków.Delegaci ze Śląska stanęli w Dachau także w miejscach, na których w czasie wojny stały baraki śląskich księży. W jednym z nich, oznaczonym numerem 30, przebywał m.in. ks. Emil Szramek. Ks. Stanisław Gańczorz, który organizował wyjazd śląskiej delegacji, rozsypał tam kamyki, które na tę okazję przywiózł ze Śląska.Jeden z tych kamyków nich zabrał z Żor, żeby upamiętnić żorskiego proboszcza Piotra Klimka, który 1940 r. odmówił zlikwidowania nabożeństw w języku polskim. Został za to zabrany do obozu Mauthausen-Gusen i tam zginął.Drugi kamyk pochodzi z Książenic koło Rybnika, spod pomnika poświęconego pierwszemu proboszczowi książenickiej parafii, księdzu Janowi Pojdzie, zabitemu w Dachau. Ksiądz Jan Pojda był niezwykłym człowiekiem, pełnym wiary i dobroci, który uczył swoich parafian kultury agrarnej, zakładania sadów, doboru odmian jabłoni i śliw. Zginął, bo był bardzo propolski.Ks. Gańczorz wiele o nim myślał, bo Książenice są jego rodzinną parafią. Symbolicznie rozsypał też w Dachau przywiezione ze Śląska płatki kwiatów oraz ich nasiona. Być może niektóre wyrosną – żeby towarzyszyć popiołom Ślązaków, którzy tutaj zakończyli ziemskie życie.

Ks Marek Panek (ur. 23 czerwca 1960 w Bytomiu) od 2013 rektor Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. Święcenia kapłańskie przyjął 27 marca 1986 w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach z rąk bpa Damiana Zimonia. Następnie, jako wikariusz, posługiwał wparafii św. Mikołaja w Bielsku-Białej (1986-1989) oraz w parafii Trójcy Przenajświętszej w RybnikuPopielowie (1989-1992). W latach 1994-2005 pracował najpierw jako asystent, a następnie jako adiunkt na warszawskiej Akademii Teologii Katolickej, przekształconej później w Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od 2004 roku pełni funkcję starszego wykładowcy naWydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Ponadto od 2012 roku był wicerektorem, a w 2013 został mianowany rektorem Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. Obecnie pełni również funkcję przewodniczącego Komisji ds. Powołań i Formacji do Prezbiteratu II Synodu Archidiecezji Katowickiej.

Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach jest kontynuacją śląskiego seminarium duchownego, które w latach 1921-1980 miało swoją siedzibę w Krakowie.Historia seminarium Po zakończonym plebiscycie, w przeddzień podziału Śląska grupa polskich kleryków studiujących teologię we Wrocławiu przyjechała do Krakowa. Zapisali się na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zamieszkali w Kolegium Jezuitów w Krakowie. Pierwszym przełożonym śląskich kleryków był jezuita Władysław Lohn. Od 1 października 1924 r. kierownictwo przejął ks. prałatStanisław Maśliński.Administrator apostolski ks. August Hlond pierwotnie planował budowę seminarium w Katowicach, ale ostatecznie zdecydował się na budowę seminarium w Krakowie. Budowę seminarium przy Alei Mickiewicza dokończył biskup Arkadiusz Lisiecki w 1929 roku. Seminarium utrzymywało się z subwencji przyznanych na podstawie konkordatu i darowizn pochodzących z diecezji oraz podatku od księży.Gmach seminarium został poświęcony 28 listopada 1929 roku w obecności biskupów: Adama Stefana SapiehyArkadiusza Lisieckiego,Teodora Kubiny i Stanisława Rosponda oraz profesorów wydziału teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także przedstawicieli władz miejskich.Dnia 3 listopada 1980 bp Herbert Bednorz przeniósł uczelnię do Katowic.

ks. Władysław Lohn (ur. 5 kwietnia 1889 w Gorzkowie, zm. 3 grudnia 1961 w Krakowie) – jezuitaprofesor teologiiprowincjał Prowincji Polski Południowej w latach 1935–1947.Urodził się 5 kwietnia 1889 roku w miejscowości Gorzków. Naukę rozpoczął w Bochni, a w 1902 roku przeniósł się do Krakowa. 18 czerwca 1904 roku wstąpił do jezuitów w Starej Wsi, a w 1910 roku ukończył gimnazjum w Chyrowie (dzisiaj Ukraina). Filozofię studiował w Instytucie Zakonnym w Nowym Sączu, a teologię w studium zakonnym w Czechowicach Dziedzicach. W ramach rocznej praktyki przebywał w Chyrowie. Święcenia kapłańskie otrzymał dnia 17 czerwca 1917 roku.W latach 1919- 1921 przebywał w Rzymie, studiując na Gregorianum. Tam uzyskał doktorat. Od 1922 roku wykładał teologię dogmatyczną i fundamentalną w studium zakonnym w Krakowie. W latach 1923- 1924 został rektorem tworzącego się Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Następnie przeniósł się do Lublina, gdzie podjął pracę w nowo otwartym kolegium jezuickim Bobolanum (w 1926 roku). W 1928 roku otrzymał nominację na wykładowcę teologii dogmatycznej na Gregorianum. W 1934 roku wrócił do Lublina i otworzył katedrę teologii dogmatycznej i ascetycznej na Bobolanum. 10 października 1935 roku został prowincjałem prowincji małopolskiej. W tym czasie dokonał podziału wydawnictwa jezuitów na dwie jednostki: warszawską (Przegląd Powszechny) i krakowską (Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy). Zakończył też budowę domu rekolekcyjnego w Częstochowie.W czasie wojny zorganizował w Starej Wsi tajne nauczanie w zakresie szkoły średniej.10-12 kwietnia  1947 roku był spowiednikiem i świadkiem nawrócenia na wiarę katolicką niemieckiego zbrodniarza Rudolfa Hoess'a. Po latach wspominał o tym doświadczeniu w jednym ze swoich kazań. Z urzędu prowincjała ustąpił 2 lutego 1947 roku. Został współpracownikiem (w latach 1948- 1956 dyrektorem) Wydawnictwa Apostolstwa Modlitwy. Był autorem 5 książek i kilkudziesięciu artykułów. Zmarł 3 grudnia 1961 roku

Ks Wilhelm Szymbor CM (ur. 16 października 1879 w Niwce, zm. 9 grudnia 1949 w Krakowie) – ksiądz katolicki, zakonnik Zgromadzenia Misjonarzy Św. Wincentego a Paulo, w latach 1935–1939 rektor Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie.Urodził się w miejscowości Niwka, która jest obecnie dzielnicą Sosnowca. W 1893 roku ukończył szkołę podstawową w Mysłowicach i rozpoczął naukę w Małym Seminarium Duchownym Księży Misjonarzy na Kleparzu w Krakowie, gdzie wstąpił do Zgromadznia w 1896 roku. Dnia 1 listopada 1898 roku złożył śluby wieczyste. Święcenia kapłańskie przyjął dnia 5 lipca 1903 roku. Po święceniach przebywał na Kleparzu, następnie w 1908 roku rozpoczął organizowane rekolekcji dla różnych stanów, pełniąc równocześnie funkcję dyrektora Małego Seminarium Księży Misjonarzy w Krakowie Nowej Wsi Narodowej (1908–1911). Następnie został dyrektorem grupy misyjnej na Kleparzu. W latach 1912–1914 pracował wśród uchodźców w NiemczechDanii i Szwecji, a w czasie wojny należał do Książęcego Komitetu Pomocy w Krakowie, którego celem było wspieranie osób dotkniętych klęską wojny. Po wojnie pracował na misjach i był redaktorem pisma "Roczniki obydwu Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo". W latach 1922–1928 pracował na misjach we Francji w Polskiej Misji Katolickiej prowadzonej przez Zgromadzenie Księży Misjonarzy. Stamtąd w 1929 roku udał się do Brazylii w celu przeprowadzenia misji w parafiach prowadzonych przez polskich Misjonarzy i w ośrodkach duszpasterstwa polonijnego. W 1931 roku ks. Szymbor wrócił do Polski i objął obowiązki superiora domu Księży na Stradomiu. Jednocześnie wykładał teologię pastoralną i homiletykę i głosił konferencje dla chorych w Polskim Radio. Był także po raz drugi redaktorem pisma "Roczniki obydwu Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo". W latach 1935–1939 został rektorem Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Pełnił tę funkcję do wybuchu II wojny światowej. W czasie wojny przebywał w Krakowie do 1944 roku wykładając tajnie homiletykę i teologię pastoralną u księży salwatorianów na Zakrzówku. Następnie został aresztowany. Przebywał w więzieniu na Montelupich w Krakowie i obozach koncentracyjnych: Flossenbürg, Mulsen koło Zwickau i Dachau. Po wojnie zamieszkał w Paryżu (do 1946 roku), następnie został superiorem domu Księży Misjonarzy na Stradomiu w Krakowie, gdzie zmarł w grudniu 1949 roku.

Budynek na rogu ulicy Królewskiej i Pomorskiej  Powstał jako siedziba krakowskiego oddziału Towarzystwa Obrony Kresów Zachodnich. Mieściła się w nim bursa i schronisko turystyczne dla młodzieży śląskiej studiującej i odwiedzającej Kraków (stąd nazwa Dom Śląski). 13 września 1939 r. budynek został zajęty przez niemieckie formacje policyjne i do 17 stycznia 1945 r. był siedzibą Komendy Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w dystrykcie Kraków. Po wojnie Dom Śląski przekazano w administrowanie Lidze Obrony Kraju, która z biegiem czasu stała się formalnym właścicielem obiektu. Od 1981 r. jest to jedyne miejsce pamięci narodowej w Krakowie z czasów II wojny światowej objęte muzealną opieką. Strona Muzeum http://mhk.pl/oddzialy/ulica_pomorska_historia

Budynek w którym mieści się Muzeum

Ulica Pomorska – oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa[1] przy ulicy Pomorskiej 2 w Krakowie jest filią Fabryki Emalia Oskara Schindlera[2].

Oddział  istnieje od 1981 roku w Domu Śląskim, gdzie podczas II wojny światowej mieściła się siedziba Gestapo wraz znajdującym się w podziemiach aresztem tymczasowym. Świadectwem tamtych czasów są napisy wykonane przez więźniów na ścianach cel. Muzeum składa się z trzech części:

  • Dawne cele Gestapo – obejmuje pomieszczenia byłego aresztu tymczasowego, znajdujące się w piwnicach Domu Śląskiego.
  • Wystawa stała – prezentująca historię Krakowa – z perspektywy losów ludzkich, oprawców i ofiar – w latach terroru 1939–1945–1956[3]. Składa się ona z trzech części ułożonych chronologicznie. W pierwszej zaprezentowano działalność Towarzystwa Obrony Zachodnich Kresów Polski do 1939, z inicjatywy którego powstał gmach Domu Śląskiego. Druga część ekspozycji dotyczy okresuokupacji niemieckiej. Trzecią poświecono czasom stalinizmu do roku 1956.
  • Wirtualne archiwum – zawiera informacje na temat ofiar represji obu prezentowanych na wystawie stałej systemów totalitarnych[4]i jest dostępne także online.

Ulica Pomorska wraz z Apteką pod Orłem oraz Fabryką Schindlera tworzy krakowską Trasę Pamięci[5]. W miejscu tym realizowane są w ciągu roku dwa wydarzenia upamiętniające ofiary II wojny światowej: Dni Pamięci Ofiar Gestapo[6] oraz Pamiętaj z nami[

NIEZNANE KATOLIKOM POLAKOM I NIEMCOM ​………..…………………….

Gubernator Hans Frank po raz pierwszy odwiedził klasztor Jasnej Góry 25 lutego 1940 roku.-zaprowadzono go do kaplicy, gdzie przy dźwiękach fanfar odsłonięto obraz Matki Boskiej.

27 października 1940 r. odwiedził Jasną Górę Heinrich Himmler – urodzony 7 października 1900 r w Monachium dniu beatyfikacji Cesencji Hess …Oprowadzali go kleryk Salezy Strzelec i o. Ambroży Mendera „Himmler słuchał uważnie szczegółów historycznych i opowiadań o zachowanych pamiątkach wotywnych składanych przez pielgrzymów z całego świata.-zapytał o liczbę pielgrzymów przybywających w ciągu roku na Jasną Górę. Ojciec Mendera odpowiedział, że pielgrzymów przybywa do dwóch milionów, co Himmler skwitował pomrukiem.  Ciepło żegnając się z gospodarzami, dodał, że wrócą jeszcze czasy, gdy Jasna Góra będzie mogła gościć milionowe tłumy”.Rok później, 11 sierpnia 1941 roku, miała miejsce  wizyta  Adolfa Hitlera. Gość nie zabierał głosu w trakcie zwiedzania. Dopiero gdy przyniesiono księgę pamiątkową,poinstruował towarzyszące mu osoby, aby nie ujawniały własnych nazwisk, sam zaś podpisał się „Inspecteur”… Hitler pochodził z rodziny o tradycjach  franistowskich .Hitler, Himmler i inni twórcy narodowego socjalizmu bardzo interesowali się miejscami otoczonymi religijnym kultem i przyciągającymi pielgrzymów.Starali się poznać źródła ich atrakcyjności, by wykorzystywać religijne emocje do manipulowania ludźmi. Himmler wprowadził w SS religię opartą na neopogaństwie,którą stale wzbogacał o nowe ceremonie. Odbywały się one w Wewelsburgu ( Pałacu Biskupim Klemensa Augusta -wnuka Króla Jana III Sobieskiego )

28 października 1944 r na Jasnej Górze odbyła się jedyna podczas wojny konsekracja biskupia Ks Biskupa Stanisława Czajki –W swoim herbie ks. bp Stanisław Czajka umieścił zdjęcie fragmentu ołtarza Mariackiego w Krakowie na tle zbombardowanej kolegiaty wieluńskie

1 stycznia 1943 r. Papież Pius XII poświęcił cały świat Niepokalanemu Sercu Maryi.-W nawiązaniu do tego w KRAKOWIE ksiądz rektor  Seminarium Duchownego Stanisław Czajka poświęcił 2 lutego 1943 r. Niepokalanemu Sercu Maryi częstochowskie seminarium duchowne w Krakowie ,Na początku roku akademickiego 1943/1944 Ksiądz Stanisław Czajka przez trzy dni pozostawał nieprzytomny.Przybyli ks. abp Adam Stefan Sapieha i ks. bp Kubina i odmawiali modlitwy za konającego, spodziewając się,  w każdej chwili  jego śmierci.  UZDROWIONY PRZEZ WODE Z LOURDE „Matko Boża, Matko Najświętsza, jeśli jest taka wola Boża, uzdrów mnie, a będę głosił Twoją chwałę do końca swojego życia”. Po trzech dniach całkowicie wyzdrowiał. Było to wydarzenie nadprzyrodzone które wywarło zasadniczy wpływ na dalsze jego życie. Słowa: „Odtąd będę głosił chwałę Matki Bożej do końca swego życia”, stały się dewizą jego postępowania.Jeszcze nie odzyskał wszystkich sił po ciężkiej chorobie, a już Niemcy 5 stycznia 1944 r. nakazali seminarium duchownemu opuścić Skałkę, ale wskazali możliwość ulokowania go w klasztorze Sióstr Duchaczek w Krakowie, do którego seminarium zostało przeniesione. W kościele zakonnym św. Tomasza ks. bp Kubina 25 marca 1944 r. udzielił święceń kapłańskich 80 absolwentom seminarium. Stało się to możliwe dzięki niezłomnej postawie księdza rektora.Czajki 

Biskupi należący do Rady Stałej Episkopatu Polski wydali oświadczenie w którym ostrzegli wiernych przed ideami suspendowanego ks. Piotra Natanka   Biskupi przestrzegają katolików przed gromadzeniem się wokół jego osoby i popieraniem głoszonych przez niego idei. Rada Stała zwraca uwagę że Msze św. sprawowane przez ks. Natanka są świętokradzkie, a udzielane rozgrzeszenia – nieważne

Radę Stałą Konferencji Episkopatu Polski tworzą z urzędu: przewodniczący KEP abp Józef Michalik, zastępca przewodniczącego KEP abp Stanisław Gądecki, prymas Polski abp Józef Kowalczyk( Agent Campino )metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz,( Mason 33 stopnia) metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz ( po zlinczowaniu Arcybiskupa Stanisława Wilegusa  ) oraz sekretarz generalny KEP bp Wojciech Polak. Z wyboru członkami Rady Stałej KEP są abp Andrzej Dzięga, abp Sławoj Leszek Głódź, abp Marian Gołębiewski, bp Edward Dajczak, bp Kazimierz Ryczan, bp Andrzej Suski i bp pomocniczy Marek Jędraszewski (po wejściu bp. Polaka do Rady Stałej z urzędu, w gremium tym jest jeszcze jedno miejsce dla biskupa pomocniczego; biskupi wybiorą go w marcu).

Zdjęcie numer 2 w galerii - Ksiądz jak Żyd z nazistowskich ulotekZdjęcie numer 1 w galerii - Ksiądz jak Żyd z nazistowskich ulotek

MIchalik- Ratzinger.- Nycz,. Skworc- Gądecki, – Dziwisz, Kowalczyk…