30 kwietnia 2016 Rzym Rok Bożego Miłosierdzia Rzym -rocznica likwidacji Mesjasza Hitlera spotkanie Masonów zaplanowane od 1820 r

30 kwietnia  2016 r  na Placu Świętego Piotra w Rzymie

odbędzie się specjalna jubileuszowa msza dla Rotarian

celebrowana przez Jego Świątobliwość Papieża Franciszka

-zarezerwowanych jest 8000 miejsc.

Noc Walpurgi

PASZPORT HITLERA – ŻYDA z 30 kwietnia 1941

 w przygotowaniu do  spotkania  30 kwietnia 2016  od 1820 r 

Plan przejęcia Kościoła poprzez infiltrację „Alta Vendita” pochodzi z roku 1820,

 

zlikwidowanego 30 kwietnia 1945 r w Berlinie 

postemplowany w Wiedniu 30  kwietnia 1941 roku, przed likwidacją 14 sierpnia 1941 r św Maxymiliana Kolbe

został odnaleziony wśród odtajnionych dokumentów brytyjskich z II Wojny Światowej.

 Paszport ujawniono 8 lutego 2002 roku w Londynie.

Strona wewnętrzna paszportu A. Hitlera  wydany 30 kwietnia 1941 

Od tłumacza: Po prawej stronie paszportu są dane osobowe Hitlera. 

Na okładce paszportu jest pieczęć, potwierdzająca, że Hitler był Żydem.

W paszporcie jest zdjęcie Hitlera, jak również jego podpis i pieczęć wizy,

zezwalającej mu na osiedlenie się w Palestynie.

Pochodzenie – żydowskie-Litera „J” oznacza „Jude”, czyli Żyd.

W świadectwie urodzenia Aloisa Hitlera (ojca Adolfa), jego matka, Maria Schiclgruber, pozostawiła imię ojca niewypełnione (puste),

Adolf uważany był za dziecko nieślubne. Istnieją dowody na to, że Alois urodził się z Marii  i Rothschilda

Związki – syjonistyczne 

Na pisemny wniosek Rothschilda o zwrot kosztowności, skonfiskowanych u niego przez nazistów, Hitler nakazał, aby zwrócić złoto, a zamiast zabranych dywanów, które spodobały się Evie Braun, za pieniądze Rzeszy zostały zakupione nowe dywany.Po tym Rothschild przeniósł się do Szwajcarii. Chronić Rothschilda Hitler rozkazał Himmlerowi.

 Złoto NSDAP Hitler przechowywał u bankierów szwajcarskich, wśród których nie-Żydów – nie było."Protokoły Mędrców Syjonu" w Niemczech w okresie od 1934 – 45 roku były nauczane w szkołach.

 Wiara – gorliwy Chrześcijanin

 Adolf Hitler – gorliwy Chrześcijan. 

Czyszczenie żydowskiej narodowości (nacji) – powierzono Hitlerowi.

 Hitler niszczył tylko tych Żydów, których wskazywali mu sami Żydzi: biednych i tych, którzy nie chcieli służyć ogólnoświatowemu Kahałowi.

 W tym czasie Haberzy (arystokracja żydowska) spokojnie wyjeżdżała do Ameryki i Izraela. W obozach koncentracyjnych SS-manom pomagała policja żydowska, składająca się z młodych Haberów i wychodziły gazety żydowskie, wychwalające reżim hitlerowski. 

PR-akcję "Holokaust" – powierzono Hitlerowi. 

Żydzi w pełni skorzystali z owoców II Wojny Światowej. Ich największym atutem, ich zwycięstwem stał się projekt "Holocaust", który  symbolizuje i ustala utratę przez naród żydowski 6 milionów żydowskich ofiar.-zasługa Hitlera w tworzeniu na tak dużą skalę "Flagi" jest niezaprzeczalna. 

 W Izraelu, państwie faszystowskim, uchwalono ustawę, ustanawiającą kary za … wątpliwości co do Holokaustu.

 Pracę dotyczące przesiedlenia Żydów do innych krajów – powierzono Hitlerowi.

 

 10 kwietnia 1848 r  w Rzymie  Adam Mickiewicz prorokował 

przed kosciołem św Andrzeja gdzie 20 stycznia 1842 objawiła się 

żydowi Alfonsowi Radisbone  Matka Boża Cudownego Medalika  

Polski nie będzie !!!

Polski nie będzie 

czytaj proces w Londynie 10 kwietnia 1934 

10 kwietnia 1948 Rzeź Palestyńczyków w wiosce Deir Yassin  czytaj 

przyczyniła się do powstania państwa Izrael 

Deir Yassin był początkiem, ale również początkiem końca.

Rezultatem był straszliwy exodus Arabów.

Główny organizator rzezi w Deir Yassin –to Menachem Begin

 dla którego 14 sierpnia 1941 r stworzono Armię Andersa 

1  lipca 1952  Cud Eucharystyczny w Niemczech 

Przygotowania   do 30 kwietnia 2016 

1 maja 1776  -Igolstadt -powstanie Iluminatów 

321_001

3 maja 1915  w Ingolstadt domu Weishapta zaplanowana KZ DACHAU 

Ingolstadt

3 maja 1915 Dachau -Ingolstadt

KL Dachau, Konzentrationslager Dachau – niemiecki obóz koncentracyjny,

założony 22 marca 1933 roku w opuszczonej fabryce amunicji

( powstałej 3 maja 1915 r )na obrzeżach miasta Dachau…

w 1110 rocznicę powstania Dachau 15 sierpnia 805 r

Teatr Adolfa Hitlera -Scena w Monachium -Niemieckim Rzymie 

 

26 czerwca 1295  Królestwo Polskie 

„Reddidit ipse pronis victricia signa Polonis” 

„Sam wszechpotężny zwrócił Polakom ich zwycięskie znaki”

"Święty Domek   Matki Bożej w Loreto,,
Gdy w  1291,krzyżowcy zostali wyparci z Palestyny, część domu Maryi została przeniesiona przez "aniołów"  do Trsatu (
dzisiejsza Chorwacja) a następnie 10 grudnia 1294 r do Loreto.
przekazanie Pomorza Gdańskiego przyszłemu Królowi Polski  Przemysławowi II z małżonką Małgorzatą
prawnuczką Sambora II  fundatora Tczewa ,wnuczka  królowej  Małgorzaty   patrz
 

 20 stycznia 40 r  Matka Boża żyjąc jeszcze w Jerozolimie

ukazuje się Apostołowi Jakubowi w Saragossie -obiecując pomoc  

20 stycznia 1610 Matka Boża przepowiada rok 2015

Our Lady of good Success

Maryja Królowa Polski i masoneria na Wawelu