31 lipca 2016 Rzym Imamowie cytowali Koran z ambony przy Kardynale Stanisławie Hozjuszu z Krakowa

Bazylika Najświętszej Maryi Panny na Zatybrzu jeden z najstarszych kościołów w Rzymie na Zatybrzu, założony przez św. Kaliksta.217-222 – Kalikst I funduje kościół 1138 – papież Innocenty II rozpoczyna przebudowę

W XVI wieku Stanisław Hozjusz, który został w nim pochowany (jego płyta nagrobna została wmurowana w pobliżu ołtarza po prawej stronie nawy)

Stanisław Hozjusz (1578-1579)

COLUMNA ECCLESIAE, MALLEUS HAERETICORUM –PODPORA KOŚCIOŁA, MŁOT NA KACERZY

kardynałem tego kościoła był Stefan Wyszyński (1957-1981)Józef Glemp (1983-2013)

De Mattei: imamowie w kościele to obraza wiary i rozumu

Basilica di Santa Maria in Trastevere wg tradycji najstarszy chrześcijański kościół w Rzymie, założony w 217 roku.

Wg zachowanych przekazów, to właśnie w tym kościele po raz pierwszy jawnie odprawiono Mszę Świętą. Jest to też najstarszy kościół na świecie poświęcony Matce Boskiej. Kościół przez wieki był przebudowany i odnawiany, dzisiejsza budowla pochodzi z XII wieku, wznosi się na fundamentach z 340 roku. Na posadzce kościoła znajduje się mozaika z XI wieku, a fasada jest ozdobiona mozaikami z XII wieku. Basilica di Santa Maria in Trastevere jest od dawna związana z Polską: każdy kardynał jest honorowym opiekunem jednego z rzymskich kościołów, bazylika na Zatybrzu tradycyjnie należy do kardynałów z Polski.

 31 lipca 2016 

we włoskich kościołach gościli muzułmanie – stało się tak z inicjatywy biskupów. Imamowie cytowali Koran z ambony. Gdy ISIS zachęca swych żołnierzy do niszczenia krzyży i zabijania chrześcijan, Konferencja Episkopatu Włoch uwalnia religię mahometańską od wszelkiej odpowiedzialności za krwawe prześladowania

było to świętokradztwo-katolickie kościoły, w przeciwieństwie do meczetów, nie są ośrodkami konferencyjnymi czy propagandowymi, ale miejscami świętymi, gdzie odbywa się adoracja Jezusa Chrystusa, prawdziwie obecnego w Mszy Świętej w swym Ciele, Krwi, Duszy i Bóstwie.