31 maja 2016 Rok Bożego Miłosierdzia -Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny

31 maja 2016   Rok Bożego Miłosierdzia 

Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny-nawiedzenie Św. Elżbiety przez Maryję.

31 maja   Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny

Giotto - Scrovegni - -16- - Visitation.jpg

Swięto powstało w 1263 z inicjatywy św. Bonawentury,generała zakonu franciszkańskiego

31 maja 1942  Barbarzyńska Akcja Milenium Aliantów w Kolonii 

Kolonia jzostała założona przez cesarzową Agrypinę, żonę Klaudiusza, która urodziła się w osadzie legionowej (castra Romana) nad Renem.  
Około roku 89 miasto zostało stolicą prowincji.W IV wieku powstało biskupstwo, które zostało w roku 785 podniesione do rangi arcybiskupstwa kolońskiego, 
obok Jerozolimy, Konstantynopola i Rzymu, ma w swej nazwie określenie „święta” (sancta):
„Święta Kolonia z łaski bożej wierna córka Kościoła Rzymskiego”. 
Arcybiskupem  Kolonii w latach 1723-1761 był wnuk Króla Jana III Sobieskiego 
Klemens August Ferdynand Maria Hiacynt Wittelsbach OT

12 lutego 1742 r Koronował brata na Cesarza Rzymkiego Karola VII

1940-1945  miasto zostało zbombardowane 262 razy. -zginęło 20 tys. osób

31 maja 1942. w operacji  „Millenium” wzięło udział 1046 bombowców RAF,  

zrzuciły 1455 ton materiałów wybuchowych.
Nalot trwał 75 minut, w czasie których zniszczono ok. 300 ha miasta, zginęło 486 osób.

czytaj ..

 

Objawienie się Matki Bożej w Oświęcimiusesja_kolbianska_plakat

31 maja 1894 Matka Boża ukazuje się w Oświęcimu

Kościół oo. Dominikanów pw. Świętego Krzyża w Oświęcimiu

gdzie żydzi urządzili magazyn.

31 maja 2011-Divaldo Pereira Franco w muzeum KL.Auschwitz

wykład brazylijskiego medium Divaldo Franco zatytułowany Żyć szczęśliwie, 

Światowego Dnia bez Tytoniu w dniu 31 maja 2016 w Oświęcimiu

hasło przewodnie brzmi: „Jednolite opakowania wyrobów tytoniowych – fakty i wyzwania”

Sesja Kolbiańska w Oświęcimiu

Sesja Kolbiańska rozpocznie się modlitwą przy Ścianie Straceń i w Celi Śmierci św. Maksymiliana w KL Auschwitz,

a zakończy się Mszą św. w pobliskiej Kaplicy Sióstr Karmelitanek Bosych.

Przewodniczyć jej będzie o. Mariusz Kozioł OFMConv,

wikariusz krakowskiej prowincji franciszkanów.

 

O objawieniu Matki Bożej w Oświęcimiu  31 maja 1894 r w 150 rocznicę ofiarowania się  rodziny Króla Augusta III Sasa na Jasnej Górze-pisał w swoich pamiętnikach ks. dr Jan Kanty Szymeczko.

Oświęcimskie objawienie  skłonił wiernych i posługujących w mieście księży do a odbudowania kościoła i przylegającego doń klasztoru. Ruiny wykupiono i w  1898 roku przekazano Księżom Salezjanom, którzy założyli tu pierwszą w Polsce placówkę.19 sierpnia 1900 r. odbyło się pierwsze nabożeństwo w odrestaurowanej części ruin.w roku 1923 poświęcono kościelne dzwony, zabrane w 1942 roku przez hitlerowców.Podczas drugiej wojny światowej  46 placówek obsługiwanych przez 645 salezjanów zostały zamknięte.Przeszło 140 salezjanów znalazło się w więzieniach, obozach koncentracyjnych lub na wygnaniu.

31 maja 1744 Jasna Góra Król Polski  August III Sas zawierza całą rodzinie Matce Bożej

Ołtarz Ojczyzny  w Rzymie dla praprawnuka  Króla Augusta III Sasa i Marii Józefy 
zawierzonych Matce Bożej 31 maja 1744 r na Jasnej Górze 

27 lutego 1670 roku na Jasnej Górze w Częstochowie  odbył się ślub

króla Polski Michała Korybuta Wiśniowieckiego

z  arcyksiężniczką austriacką Eleonorą Habsburżanką

Boża Opatrznosc sprawiła że oboje  przyszli na świat

31 maja w święto  Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny  .

31 maja 1640 w Olesku urodził się Król Polski Michał Korybut Wiśniowiecki

31 maja 1653  we  Wiedniu urodziła się jego żona Eleonora Habsburżanka,

prababcia Królowej Francji -Marii  Antoniny zgilotynowanej

16 pańdziernika 1793 r w Paryżu .

31 maja 1942 Aliańci barbarzyńsko niszczą miasto 1 Królowj Polski

 

 

31 maja 1744 -Częstochowa Jasna Góra  rodzina Króla Polski Augusta III Sasa-prawnuk Króla Danii Fryderyka III  ur. 18 marca 1609, zm. 9 lutego 1670)

August III Sas (ur. 17 października 1696 w Dreźnie, zm. 5 października 1763 tamże) – w latach 1733-1763 król Polski

W 1711 r.  wyruszył w podróż po Europie, podczas karnawału w Wenecji  spotkał się tam z  córką Króla Jana III Sobieskiego). W 1712 r., w Bolonii na katolicyzm.

20 sierpnia 1719 r. w Dreźnie poślubił  Marię Józefę Habsburg, córkę cesarza Józefa I i Wilhelminy Amalii Welf,

Maria Józefa Habsburżanka (ur. 8 grudnia 1699 w Wiedniu, zm. 17 listopada 1757 w Dreźnie) – ostatnia królowa Polski, , siostra cesarzowej Marii Amalii Habsburg żony wnuka Króla Jana III Sobieskiego 

Babcia Królowej to cesarzowa rzymsko-niemiecka Eleonora Magdalena – siostra Jadwigi Sobieskiej – żony królewicza Jakuba Sobieskiego

Świątynie pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie (Na Piasku)

budowę kościoła, zapoczątkował Władysław I Herman . Faktyczna budowa rozpoczęła się w roku 1395 z fundacji św. Jadwigi Andegaweńskiej i Władysława II Jagiełły. W 1397 r świątynia została przekazana zakonowi Karmelitów .Przy fundacji brali udział biskupi krakowscy Jan Radlica i Piotr Wysz. Kościół został uszkodzony w 1587 r. podczas oblężenia Krakowa przez cesarza Maksymiliana Habsburga. Odbudowano go z pomocą finansową Anny Jagiellonki, w 1588 r. pochowano w nim pretendenta do korony polskiej księcia legnickiego Henryka XI. Ponownie zniszczono świątynię podczas najazdu szwedzkiego, Odbudowany kościół konsekrował biskup Mikołaj Oborski 23 kwietnia 1679 r. Podczas konfederacji barskiej kościół zajęli Rosjanie i stąd prowadzili ostrzał Krakowa

 Cudowny wizerunek Matki Boskiej Piaskowej "Pani Krakowa" namalowany został na murze przez nieznanego zakonnika z końcem XV wieku.Tutaj przed wyruszeniem pod Wiedeń 15 sierpnia 1683 r. Królowa Marysieńka  i  król Jan III Sobieski ślubowali fundację klasztoru Sakramentek w Warszawie .,Obraz koronami papieskimi koronował w dwusetną rocznicę zwycięstwa pod Wiedniem  12 wrzesnia 1883 r  biskup Albin Dunajewski. Korony dla Madonny zaprojektował Jan Matejko, który tutaj w 1864 r. brał ślub z Teodorą Giebułtowską

Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krasnobrodzie

Kościół wraz z dawnym klasztorem

Kościół został konsekrowany 12 sierpnia 1699 r. przez lwowskiego biskupa ormiańskiego, Stanisława Kotlińskiego. Budowlę ufundowała Maria Kazimiera Sobieska, zaś administrowanie nią powierzyła miejscowym dominikanom (zostali usunięci przez władze carskie w 1864 r.).Wnętrze świątyni jest wyposażone w 5 pozłacanych ołtarzy. Między kolumnami znajdują się postacie świętych zakonników dominikańskich: JackaDominikaWincentego Ferreriusza i Tomasza z Akwinu. W centrum ołtarza na tle kopii wizerunku Matki Bożej Krasnobrodzkiej umieszczono oryginalny cudowny obrazek. W górnej części ołtarza zawieszone jest malowidło przedstawiające nawiedzenie św. Elżbiety przez Maryję (z XVIII w.). W nawie głównej znajdują się drewniane ołtarze boczne: Matki Bożej Częstochowskiejśw. Walentego, Chrystusa Ukrzyżowanego iśw. Anny. Ołtarz soborowy pochodzi  z prywatnej kaplicy Jana III Sobieskiego. Na przedniej ścianie nawy głównej znajduje się malowidło przedstawiające adorację Trójcy Św. i Matki Bożej

Kościół jest połączony z XVIII-wiecznym, dwukondygnacyjnym budynkiem klasztornym z dzwonnicą. Między nimi znajduje się czworoboczny dziedziniec. Na podwórzu przyklasztornym znajduje się drewniany spichrz z 1795 roku. Przed dawnym klasztorem stoją dwie figury z piaskowca: Chrystusa Dobrego Pasterza – Proboszcza Świata i Jana Pawła II 

Pokaz Wirtualny

Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny  w Krosnie 

Kosciół w Krośnie  przy ul. Franciszkańskiej, nieopodal rynku.

Crosno Widok na Krosno 1618 r. (Braun, reprodukcja)Krosno

1377–1626 – Krosno stolicą biskupią dla diecezji przemyskiej dzięki bp. Erykowi Winsen Mora (1377-1391), który w 1390 r. buduje tu rezydencję biskupią. W niej urzędują, m.in. bp Maciej Janina (1392-1420), bp Janusz z Lubienia (1420-1435) – bp Piotr z Chrząstowa (1435-1452), bp Andrzej Krzycki (1523-1527) – prymas Polski i poeta, bpStanisław Tarło (1537-1544) – sekretarz królewski i poeta, który spoczywa w krośnieńskiej farze.

1391 – przyłączenie parafii krośnieńskiej do kapituły katedralnej w Przemyślu przez króla Władysława Jagiełłę
1397 – królowa Jadwiga w dokumencie zabrania, pod karą pieniężną, ingerować władzom miasta w sprawy Zakonu Franciszkanów w Krośnie.

10 grudnia 1655 – Gabriel Wojniłłowicz powiadomił z Łańcuta Króla Polski Jana Kazimierza o odniesionym sukcesie pod Krosnem i o wyzwoleniu tego miasta.
1656 – na wieść o przełomowym zwycięstwie pod Krosnem, powracający wraz ze świtą do Polski Jan Kazimierz, zatrzymuje się w mieście, od 3 do 12 stycznia, i stąd zarządza Polską.
3 stycznia 1656 r.Król ogłosił o swoim powrocie do kraju i wydał podziękowanie dla Nowego Sącza za obronę Rzeczypospolitej i „Manifest wzywający chłopów do walki ze Szwedami”.

W podziemiach kościoła znajdują się groby rodzeństwa Anny i Stanisława Oświęcimów,

Poświęcona jest im (kaplica Oświęcimów) pw. Najświętszej Maryji Panny i św. Stanisława ze Szczepanowa 

W ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki Boskiej Murkowej, koronowany 13 czerwca  2010

Matka Boża Murkowa – Obrończyni Wiary – obraz Matki Bożej znajdujący się w Kościele Franciszkanów w Krośnie

zaproszenie
W 1656 roku książę Jerzy II Rakoczy z 40-tysięczną armią oblegał Krosno. W czasie walk przed tym obrazem mieszczanie złożyli ślubowanie i obrali Matkę Bożą Murkową Patronką Krosna. W czasie walk mieszczanie modlili się przed tym obrazem, błagając o pomoc w ocaleniu miasta. Krośnianie złożyli wtedy ślubowanie, że jeżeli agresorzy odstąpią od oblężenia, to Maryję obiorą i ogłoszą opiekunką i patronką miasta 16 marca 1657 roku, nad miastem ukazała się czerwona włócznia, podobna do tej, którą Maryja na wizerunku dzierży w dłoni. Znak ten odczytano jako zapowiedź ocalenia. Ku zaskoczeniu mieszczan, najeźdźcy nieoczekiwanie wycofali się, a Maryję ustanowiono wtedy Patronką Krosna.

W 1699 roku w Kaliszu wydrukowano książkę pod tytułem „Regina Poloniae”, w której wspomniany był krośnieński obraz.

 

11 wrzesnia 2011 Spod cierniowej korony Chrystusa płynie krew

figura Jezusa płacze krwawymi łzami Krosno

Stanisław Oświęcim

Stanisław Oświęcim (lub Oświecim) (ur. ok. 1605 w Siedliskach-Bogusz koło Pilzna, zm. we wrześniu 1657Potoku)dworzanin króla Władysława IV Wazy.

Nauki zaczął pobierać w Kolegium Jezuickim w Jarosławiu,Po ukończeniu kolegium służył w wojsku; brał udział w bitwach: ze Szwedami w 1626, przeciwko Rosji 1633Turcji, z Kozakami i Tatarami.

Następnie rozpoczął służbę dworską. W 1637 wyruszył do Wiednia z poselstwem królewicza Jana Kazimierza po Cecylię Renatę; był potem obecny przy ceremonii zaślubin per procura tejże z Władysławem IV, którego zastępował brat Jan Kazimierz.Po powrocie do kraju w latach 16431646 był marszałkiem dworu hetmana Stanisława Koniecpolskiego. W tym czasie towarzysząc swemu panu we wszystkich podróżach prowadził Diariusz, który obecnie jest cennym źródłem faktów z życia Stanisława Oświęcima. Znajduje się tam szczegółowy opis wyprawy przeciw Tatarom, tj. kampanii ochmatowskiej (1644), wzmianka o udziale w pogrzebach Cecylii Renaty (1644) i Krystyny z Lubomirskich (1645), drugiej żony Koniecpolskiego.

Następnie towarzyszył młodym Koniecpolskim do Lowanium, gdzie udali się na studia, po czym dołączył do poselstwa udającego się do Paryża po Ludwikę Marię, drugą żonę Władysława IV.

W styczniu 1646 r. w Hamburgu królowa powierzyła Oświęcimowi specjalną misję zawiadomienia króla o jej przybyciu, dostarczenia listów i lekarstw choremu, przebywającemu w Nieporęcie mężowi i następnie udania się z listem do Warszawy, do kanclerzaJerzego Ossolińskiego. Oświęcim wykonał swoją misję, przy okazji dowożąc lekarza do chorego króla, po czym w lutym 1646 z powrotem dołączył do królowej, którą zastał w Neustadt i towarzyszył jej już do końca podróży. Za tę misje kurierską został przez króla specjalnie wyróżniony przywilejem na 2000 zł. Otrzymał też tytuł łowczego sanockiego.Ufundował w Krośnie przy kościele Franciszkanów kaplicę, którą ozdobiły portrety rodziny Oświęcimów: Stanisława w stroju szwedzkim, młodziutkiej Anny Oświęcim (16261647) – przyrodniej siostry i jej matki Barbary, rodziców fundatora i brata Jana. Pod kaplicą wybudowano kryptę grobową, w której w 1647 spoczęła 21-letnia Anna. Stanisław, zmarły bezpotomnie (po napadzie marcowym Wojsk Rakoczego na Potok), został pochowany obok niej we wrześniu 1657 r. 

Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin w Lesniowie

Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej

w 1382 r. zmierzający do Opola z Rusi książę Władysław Opolczyk postanowił zrobić postój na polanie opodal drewnianego kościółka. Wiózł on ze sobą ikonę Matki Boskiej Bełzkiej, obraz, który miał się stać ośrodkiem kultu maryjnego na Jasnej Górze lepiej znanego jako Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej oraz figurę Maryi z Dzieciątkiem na ręku.

Wdzięczny za łaskę Maryi książę Władysław Opolski pozostawił świętą figurę w małym drewnianym kościółku

Leśniowskim

Informacje

16 maja 1706 r. właściciel Żarek Józef Męciński przyznał paulinom na mocy przywileju kościół wraz z drewnianym klasztorem, uprzednio przez dwa lata użytkowany przez zakon karmelitów bosych.

W 1755 r. rozpoczęła się budowa murowanego klasztoru, która została ukończona w 1768 rW 1967 r. ks. Kardynał Stefan Wyszyński dokonał koronacji Matki Boskiej Leśniowskiej. Na uroczystości był również obecny Metropolita Krakowski, ks. Kardynał Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II. Dzięki staraniom tego ostatniego Kongregacja ds. Św. Sakramentów i Kultu Bożego ustanowiła uroczystość Matki Boskiej Leśniowskiej w dniu 2 lipca, zatwierdziła także formularz mszy świętej ku czci Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin.

Kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny – kościół znajdujący się na Nowym Mieście w Warszawie przy ul. Przyrynek 2.

Kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny

Kościół Nawiedzenia NMP  znajdujący na miejscu pogańskiej świątyni) został ufundowany rok przed bitwą pod Grunwaldem przez księcia Janusza Starszego i jego żonę Danutę Annę córkę księcia litewskiego Kiejstuta i Biruty. W 1411 poświęcony przez biskupa Wojciecha Jastrzębca. Wkrótce kościół zasłynął z tego, że kazania były tu prowadzone również po niemiecku. W procesjach Bożego Ciała uczestniczył król.W II połowie XV w. jednonawowa świątynia została rozbudowana i przekształcona na trójnawową bazylikę, głównie za sprawąvBolesława IV księcia warszawskiego i zakroczymskiego. W 1518 r. dobudowano wieżę-dzwonnicę. Król Zygmunt August 14 stycznia 1562 w Łomży, nadał kapitule kościoła św. Jana prawo zarządzania kościołem Nawiedzenia NMP, łącznie z przeznaczaniem dochodów na swoje potrzeby i wyznaczaniem wikariuszy. Taki stan trwał przez prawie 40 lat i dopiero biskup Jędrzej Opaliński, 30 kwietnia 1608 r postanowił, że kościół będzie miał swojego stałego proboszcza (praepositusa).

 

Krasnobród jako miasto jest notowany od 1576 roku. Do roku 1631 był w posiadaniu rodu Leszczyńskich, po nich stanowi własność Lipskich, od roku 1647 Zamojskich, po roku 1671 Tarnowskich, Mycewskich i od roku 1880 Fudakowskich. 

Największych dewastacji w Krasnobrodzie dokonywali Kozacy i Tatarzy, których Jan Sobieski pędził aż pod Narol. Wielki Hetman, a późniejszy Król Polski w Krasnobrodzie na pewno był 4 razy, o czym świadczą pisane stąd do żony Marysieńki listy. Do Żółkwi, gdzie miał swój majątek i Lwowa jeździł przez Krasnobród. Podobno Marysieńka Sobieska jadąc z Żółkwi do Warszawy podczas niespodziewanego porodu w karczmie przy klasztorze urodziła syna Władysława Konstantego.

W kierunku południowowschodnim w odległości 2,5 km od kościoła parafialnego na zboczu leśnym znajduje się przepiękna drewniana kaplica p.w. św. Rocha z Montpelier. Kult tego świętego sprowadziła  do Polski Maria Kazimiera Sobieska.

Kościół został wybudowany w latach 1690-1699 jako wotum wdzięczności żony Króla Jana III Sobieskiego Marii Kazimiery zwanej Marysieńką za cudowne jej uzdrowienie. Ten fakt został uwieczniony na frontonie kościoła w języku łacińskim, a w tłumaczeniu polskim brzmi: „Panu Najlepszemu i Największemu, kosztem i nakładem Najjaśniejszej Marii Kazimiery, Królowej Polski, towarzyszki życia świętej pamięci Najjaśniejszego i Najpotężniejszego w świecie Jana III, Króla Polski, jako wypełnienie ślubów za odzyskane w tym miejscu przed cudownym obrazem, a już bezpowrotnie utracone zdrowie, ten święty przybytek został wzniesiony ku czci Najświętszej Dziewicy Maryi i poświęcony w roku 1699”.

Parafia Nawiedzenia NMP Ul. Tomaszowska 18 22-440 Krasnobród

 

1592 – W Krakowie odbył się ślub króla Zygmunta III Wazy z Anną Habsburżanką oraz jej koronacja na królową Polski.

Praprawnuczka Króla  Kazimierza Jagiellończyka

Praprawnuczka Albrechta  IV Wittelsbacha (ur. 15 grudnia 1447 w Monachium – zm. 18 marca 1508 tamże) – książę Bawarii-Monachium w latach 1467–1508, książę Bawarii-Landshut 1503–1508.

1556 – Jerzy Radziwiłł, polski duchowny katolicki, biskup wileński i krakowski, kardynał (zm. 1600)
1612 – Małgorzata Medycejska, księżniczka Toskanii, księżna Parmy, Piacenzy i Castro (zm. 1679)Była prawnucką Anny Jagielonki 
1613 – Jan Jerzy II Wettyn, elektor Saksonii (zm. 1680)
1640 – Michał Korybut Wiśniowiecki, król Polski (zm. 1673)

1653 – Eleonora Habsburżankakrólowa Polski (zm. 1697)