5 czerwca 2016 Rok Bożego Miłosierdzia Kanonizacja Sw Stanisława od Jezusa Maryji z Nowej Jerozolimy w Warszawie

 

5 czerwca 2016 Rok Bożego Miłosierdzia Nowe Jeruzalem w Warszawie „de non tolerandis Judaeis”

Święty Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński

o. Stanisław Papczyński (1631 - 1701)"Niewolnik Maryi"

Jan, który przyjął później zakonne imię "Stanisław od Jezusa Maryi", w całym swym życiu doświadczał realnej obecności, opieki i wstawiennictwa Maryi 

 Ojciec Stanisław nieustannie nawoływał do umiłowania Służebnicy Pańskiej, bo wiedział, że tylko dzięki Niej najdroższy naród, zagrożony w tamtym czasie przez najazdy tureckie, pozostanie wierny Bogu. Wstawiennictwu Maryi i modlitwom swego spowiednika o. Papczyńskiego powierzał się król Jan III Sobieski, gdy wyruszał na bitwę pod Chocimiem i kiedy wyprawiał się pod Wiedeń. W dziękczynieniu za odniesione za wstawiennictwem Dziewicy Wspomożycielki (wyproszone przez cały lud pokutujący wraz z o. Stanisławem) zwycięstwa król powiększył fundacje tworzącego się Instytutu Marianów i nadał mu wiele królewskich przywilejów.

Góra Kalwaria, miasto w którym klasztory miało sześć zgromadzeń zakonnych opiekujących się pięcioma kościołami i 35 kaplicami,

Herb Góry Kalwarii przedstawia w błękitnej tarczy herbowej złoty krzyż stojący na zielonej murawie, u podstawy krzyża złote słońce, w miejscu złączenia ramion krzyża czerwone serce z czterema wbitymi w nie czarnymi gwoździami, ponad krzyżem srebrny półksiężyc.Herb Góry Kalwarii nawiązuje do zdarzenia,w dniu  26 grudnia 1668 roku nad wioską Góra,-tego dnia na niebie nad wioską miało miejsce niezwykłe zdarzenie: słońce stanęło u stóp stojącego na wzniesieniu krzyża, Księżyc natomiast początkowo znajdował się na przecięciu ramion krzyża i przybrał tamże formę serca, następnie zaś przesunął się ponad krzyż. Mimo że zdarzenie miało miejsce rankiem, ciała niebieskie uczestniczące w nim znajdowały się po zachodniej stronie nieba. Na podstawie Apokalipsy św. Jana uznano to za znak iż miejsce to zostało wybrane przez samego Boga, a wieś zaczęto nazywać Nową Jerozolimą. Herb dla miasta zaprojektował biskup Stefan Wierzbowski, ówczesny właściciel Góry, a miastu nadał go 26 lutego  1670 król Michał Korybut Wiśniowiecki.

Pierwsza wzmianka o wsi Góra pochodzi z 1252 r. z dokumentu biskupa Boguchwała II.Biskup poznański Stefan Wierzbowski realizację planu rozpoczął od wzniesienia klasztorów i kościołów, a by pozyskać środki, zwrócił się do Sejmu o utworzenie specjalnej fundacji. Biskup sprowadził również w workach ziemię z Jerozolimy, którą kazał rozsypać wzdłuż głównych traktów osady.

26 lutego 1670 r. ( dzień przed swoim ślubem na Jasnej Górze ) król Michał Korybut Wiśniowiecki nadał prawa miejskie Górze, odtąd Nowej Jerozolimie.

Prawnuczka Królowej Polski Eleonory  

Królowa Maria Antonina 1783, 

Przywilej m.in. zwalniał mieszczan z jakichkolwiek podatków, by miasto mogło się rozwijać.

Miasto ulokował na planie krzyża łacińskiego, którego centrum stanowić miała Kaplica Piłata, a podstawę Golgota – wzgórze usypane rękami wiernych.

Wzdłuż drogi na Kalwarię biskup rozplanował kaplice Męki Pańskiej z figurami naturalnej wielkości.

Fundator zabronił osiedlania się w mieście ludziom „inszej wiary, prócz samej świętej katolickiej”.

Przywileje potwierdzali i rozszerzali królowie:

Jan III Sobieski, August II Mocny, August III Sas i Stanisław August Poniatowski.

11 czerwca 1775. prawnuk Króla Augusta II -Stanisława Leszczyńskiego

,wnuk Króla Augusta III -Ludwik XVI został koronowany na króla Francji..

11 czerwca 1999 Rabin potomek żydów z Góry Kalwarii groził Papieżowi 

11 czerwca 1999  

Rabin Joskowicz grozi papieżowi palcem, mówiąc: 

"Proszę, aby Pan Papież dał wezwanie do swoich ludzi,

by także ten ostatni krzyż wyprowadzili z tego obozu".

Potomek Polskich Królów ,

Gdy w wyniku trzeciego rozbioru Polski w 1795 r. Góra Kalwaria dostała się pod panowanie Prus, nastąpiła sekularyzacja dóbr kościelnych.

Rząd pruski zezwolił na osiedlanie się w mieście ludności żydowskiej. W okolice sprowadzili się koloniści niemieccy – ewangelicy.

W 1883 r. Góra utraciła na ponad 30 lat prawa miejskie.

Od drugiej połowy XIX w. do Góry Kalwarii ściągały pielgrzymki Żydów, a szczególnie chasydów, gdyż osiedlił się w niej założyciel dynastii cadyków – Alterów. 

Cadyk jeszcze przed wojną opuścił Górę Kalwarię udając się  do Palestyny.

Nowa Jerozolima w Warszawie – założenie urbanistyczne kalwarii katolickiej, przeprowadzone 1670 r. przez biskupa poznańskiego Stefana Wierzbowskiego na miejscu dzisiejszej Góry Kalwarii. Wybudowano tam drogi na wzór Dróg Krzyżowych w Kalwarii Zebrzydowskiej czy Wejherowskiej. Pozmieniano nazwy niektórych miejsc, rzek i ulic, wybudowano klasztory dominikanówpijarów i marianów. Ulice wysypano przywiezioną z Jerozolimy ziemią. Wyznaczono Drogę Krzyżową z końcem na wzgórzu nazwanym Kalwarią

Zabroniono osiedlać się Żydom

11 czerwca 1999  

Rabin Joskowicz grozi papieżowi palcem, mówiąc:

"Proszę, aby Pan Papież dał wezwanie do swoich ludzi,

by także ten ostatni krzyż wyprowadzili z tego obozu".

Pinchas Menachem Joskowicz

 Roman Giertych pomógł Żydom z Góry Kalwarii odzyskać synagogę

Błogosławiony Stanisław Papczyński MIC

5 czerwca 1700  swięcenia kapłańskie św Ludwik Maria Grignon de Montfort

1 dzień Nowenny do świętego Stanisława Papczyńskiego

Ojciec Papczyński – kim był święty 

Msza Święta kanonizacyjna św. o. Stanisława Papczyńskiego

założyciel pierwszego na ziemiach polskich męskiego zakonu –

Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

 O. Stanisław Papczyński

17 września 1701 Papczyński umiera  w Nowej Jerozolimie na Górze Kalwarii w Wieczerniku ,,Bożej Opatrznosci ,,

17 wrzesnia 1940  w Palmirach zamordowano 

  •  Święty Robert Bellarmin, biskup i doktor Kościoła 
  •  Święty Zygmunt Szczęsny Feliński, biskup 
  •  Święta Hildegarda z Bingen, dziewica i doktor Kościoła 
  •  Święty Jan Macías, zakonnik 
  •  Stygmaty św. Franciszka z Asyżu 
  •  Święty Piotr z Arbués, męczennik 
  •  Święty Marcin z Finojosa, biskup 
  •  Święty Lambert z Liege, biskup i męczennik

17 wrzesnia 1939  Jezus dyktuje Koronkę do Boskiej Opatrznosci Serca Jezusa 

17 wrzesnia 1940  w Palmirach wsród 200 Polaków zostaje zamordowanym Ks Zygmunt Sajna z Góry Kalwarii 

Błogosławiony Zygmunt Sajna

Ks Zygmunt Sajna urodził się 20 stycznia 1897. 

W 1938 r. został proboszczem parafii Niepokalanego Poczęcia NMP i dziekanem w Górze Kalwarii 

5 czerwca 1257 – Książę Bolesław V Wstydliwy lokował Kraków na prawie magdeburskim.

5 czerwca 1443 –trzęsienie ziemi na ziemiach polskich –

 w Krakowie zawaliło się sklepienie kościoła św. Katarzyny Aleksandryjskiej i św. Małgorzaty.

5 czerwca 1927-Rozpoczęto budowę archikatedry Chrystusa Króla w Katowicach.

5 czerwca 1993 – Odbyło się uroczyste otwarcie miasta Borne Sulinowo byłego garnizonu Armii Radzieckiej.

 

 

 

20 stycznia 40  Saragossa pierwsze  objawienie Matki Bożej 

Matka Boża żyjąc jeszcze w Jerozolimie ukazuje się Apostołowi Jakubowi w Saragossie 

8 maja 490 Gargano-Włochy objawia się Sw Michał Archanioł 

16 października 709  Francja objawił się Michał Archanioł

13 stycznia 845   Regensburg  Chrzest Czech 

14 kwietnia  966 chrzest Polski Regensburg

Ilustracja

25 lipca 1016 Wawel urodziny Kazimierza Odnowiciela -potomka Cesarza Karola Wielkiego 

8 maja 1254 – Wawel Beatyfikacja św Stanisława pierwsze wykonanie  hymnu Gaude Mater Polonia  

szli w procesji Piastowie: Wielki książę Bolesław Wstydliwy, Przemysław I książę Poznański, brat jego Bolesław Kaliski, Kazimierz Kujawski, Ziemowit Mazowiecki i ze Śląska Władysław Opolski. Towarzyszyły im księżne małżonki i dzieci, chłopcy "księżycowie" i księżniczki córki.-, św. Jacek i towarzysz jego św. Sadok bł. Wit, bł. Prandota. Dodajmy pięć świętych niewiast: matkę wielkiego księcia Grzymisławę, dziewiczą jego małżonkę Kingę i siostrę rodzoną Salomeę.-bł. Bronisława Odrowążówna i-bł. Judyta Krakowianka, Dziewięciu świętych brało tedy udział w tej procesji, prawdziwej procesji świętych.

20 stycznia 1320 r  pierwsza Koronacja na Wawelu Króla Władysława  I Łokieteka  i  Jadwigi kaliskiej.
Jadwiga córka Bolesława Pobożnego  ( prawnuczka Mściwoja Gdańskiego -prawnuczka sw Jadwigi Sląskiej  ) 
odtąd przyjęła tytuł "totius Poloniae regina" (królowa całej Polski)

20 stycznia 1610 r   w Ekwadorze  Matka Boża przepowiada .

Our Lady of good Success

.Sakrament kapłaństwa będzie ośmieszany, lżony i wzgardzony. Diabeł prześladować będzie szafarzy Pana w każdy możliwy sposób. Będzie działać z okrutną i subtelną przebiegłością, odwodząc ich od ducha powołania i aby uwodząc wielu. Owi zdeprawowani kapłani, którzy zgorszą chrześcijański lud, wzbudzą nienawiść złych chrześcijan oraz wrogów Rzymskiego, Katolickiego i Apostolskiego Kościoła, którzy zwrócą się przeciwko wszystkim kapłanom. Ten pozorny tryumf Szatana przyniesie ogromne cierpienia dobrym pasterzom Kościoł.. W owych chwilach największej potrzeby Kościoła, ci, którzy mają mówić, będą milczeć!”..

8 maja 1610 r Matka Boża ukazuje się na Wawelu  ogłaszając się Królową Polski

Teraz Królują

 

Przyjaciele Kardynała Dziwisza 

Wydarzenia 8 maja 

8 maja 1468 – Został ochrzczony przyszły arcybiskup gnieźnieński, prymas Polski i biskup krakowski Fryderyk Jagiellończyk.

8 maja 1788 – Wolnomularska loża Katarzyny pod Gwiazdą Północną została przemianowana na Stanisława Augusta pod Gwiazdą Północną.
8 maja 1808 – Została zawarta umowa między Napoleonem Bonaparte a rządem Księstwa Warszawskiego o przyjęciu na żołd francuski 8 tysięcy żołnierzy polskich.
8 maja 1853   Rzym Pius IX ustanawia Niedzielę Bożego Miłosierdzia 
8 maja 1868    Kraków  Siostry Bożego Miłosierdzia w  plebani przy kościele  Miłosierdzia Bożego na Smoleńsku otworzyły  drugi  (po warszawskim   1 listopada 1862 -urodziny Feliksa Konecznego w Krakowie )

8 maja 1947 – Rotmistrz Witold Pilecki został aresztowany -zamordowany 25 maja 1948 roku
8 maja 1953 – Biskupi polscy skierowali do rządu PRL list,,,Non possumus.,,

8 maja 1884 r – cud uzdrowienia, który stanowi podstawę uznania i nazwania Nowenny Pompejańskiej. 

8 maja 1884 -Pierwsza Komunia  Sw Tereski 

Banner Top

8 maja 1884 r – święto Matki Bożej Pompejańskiej

Nowenna pompejańska

8 maja 1884 r w  pałacu Rocco przy Via Settembrini 5 w Neapolu Matka Boża 

uzrdrawia 21 letnią  Fortunatinę 

 8 maja 1884 r. św Tereska przystępuje po raz pierwszy do Komunii Świętej.

"Kocham Cię i oddaję Ci siebie na zawsze"szepcze 11-letnia Teresa Umiłowanemu Panu, Jezusowi.

w roku 1884 w Krakowie  zaprowadzono wieczystą adorację Najświętszego Sakramentu.Wieczna Adoracja 

Kraków, ul. Poselska 21 kościół ss. Bernardynek pw. św. Józefa adoracja 8.30-18.00 (od 1884 roku)

Kraków, ul. Smoleńsk 6 kościół ss. Felicjanek, adoracja 8.00 – 18.00 (od 26 października 1884)                    

Kościół Świętego Krzyża

Kraków, pl. Św. Ducha 5 parafia Świętego Krzyża .W 1244 biskup Jan Prandota osadził przy nim zakon  duchaków, którzy prowadzili tutaj szpital.

16-18 kwietnia 1962 roku bp Karol Wojtyła wygłosił w kościele rekolekcje dla artystów pt. Ewangelia a sztuka
 
Tak żydzi tworzą nową historię ….

Czesław Ryszka w książce wydanej w 1995 r  ,,Papież końca czasów ,,na str 104  ..czytamy,,,W Krakowie podczas II wojny światowej pewien żydowski chłopiec został przygarnięty przez małżeństwo o nazwisku Jakowicz.Jego rodzice zgineli w Oswięcimiu W 1948 r. Jakowiczowie chcieli formalnie adoptować chłopca, udali się też do kancelarii parafialnej przy kościele św. Krzyża w Krakowie.W trakcie wypełniania formularza chrztu ksiądz zapytał o rodziców naturalnych chłopca i czy wyrazili jakoś swoją ostatnią wolę, gdy powierzali chłopca ich opiece. Okazało się, że ich życzeniem było, aby ich syn po ukończeniu 18 lat udał się do kraju przodków i żeby zamieszkał w Jerozolimie. Wobec tego ów kapłan odmówił chrztu, stojąc na stanowisku rodziców naturalnych, których wolą było, by chłopiec – jako Żyd – wyznawał judaizm.

Owym kapłanem był… ks. Karol Wojtyła, a chłopcem….

Meir Lau aktualnie najwyższy rabin Jerozolimy

.Ich spotkanie nastąpiło podczas pielgrzymki papieskiej do Jerozolimy.

Kim jest Rabin Izraela Israel Meir Lau przewodniczący Yad Vashem 

zwany,, Lolkiem,,który razem z synem Rabinem Dawidem Lau 

uczestniczył 27.01.2014 r w Krakowie  w obradach  Knesetu 

zapraszając obecnego Prezydenta Polski Andrzeja Dudę ?

 

Od 37 pokoleń przodkowie Meira Lau byli  rabinami.

Spośród przodków wymienia  Rabina  Saula Wahla, który  

18 sierpnia1587  był 1 dniowym królem Polski.21 września 1993 r  w 

Castel Gandolfo spotkał się po raz kolejny z Janem Pawłem II

27 stycznia 2016 w Oswięcimiu wspólnie obchodzą rocznicę

śmierci Anny Jagielonki i  Kardynała Jana Teodora 

Oświęcim (niem. Auschwitz )miasto Korony Królestwa Polskiego

19 marca 1454 r. Jan IV złożył hołd lenny królowi Polski, Kazimierzowi Jagiellończykowi,a 21 lutego 1457 r. sprzedał mu swoje księstwo

27 stycznia 1547 r w Pradze umiera  Anna Jagielonka  -prawnuczka Króla Władysława Jagiełły,
wnuczka własciciela Oświęcimia Kazimierza Jagiellończyka królowa Rzymian, Czech i Węgier  czytaj

27 stycznia 1763 zmarł wnuk Króla Polski Kardynał Jan Teodor