6 listopada 2016 Rok Bożego Miłosierdzia Hamburg

 6 listopada 2016  Rok Bożego Miłosierdzia 

 6 listopada 2016    Hamburg spotkanie z Tadeuszem Płużańskim – prezesem Fundacji „Łączka”. "Ludobójstwo ludności polskiej na Kresach

Tadeusz Płużynski syn Tadeusza Płużyńskiego 

Wielowiekowa Golgote Polakow szacuje sie  na 20 milionow ofiar

6 listopad 1939 w Krakowie Sonderaktion Krakau -dlaczego ?

6 listopada 1939 r w Krakowie gdy na Wawelu rezydował Król Polski Frankista  Hans Frank aresztowano 184 Polaków  
6 listopada 1770 r  Kraków -Wawel   Moskale  mordują 81 Konfederatów Barskich -Franista  Jakub Frank od 10 lat rezyduje na Jasnej Górze w Częstochowie 
6 listopada 1884 – rozoczęła się Konferencja Katowicka -delegaci Ruchu Miłośników Syjonu podjęli decyzję o założeniu osad żydowskich w Palestynie.
6 listopada 1923 – Zamieszki krakowskie: w Krakowie, Tarnowie i Borysławiu doszło do starć policji z robotnikami, w wyniku których zginęły 32 osoby
powstanie Krakowskie   zorganizowane przez przyjaciół Józefa Piłsudzkiego-Adolfa Hitlera-Churchila-Stalina 
9 listopad    1923 r Monachium  pucz Monachijski  zorganizowany przez przyjaciół Adolfa Hitlera-Józefa Piłsudzkiego-Churchila -Stalina  

powstanie_krakowskie_1923.jpg

Kraków -bitwy rozgorzały w kilku punktach miasta. Robotnicy atakowali policjantów karabinami, laskami, kamieniami, butelkami, zmuszając ich do ucieczki.Do południa niemal połowa miasta znajdowała się w rękach powstańców.Komunistyczna Partia Robotnicza Polski walczyła przeciwko panowaniu burżuazji,

patrz

Walka ta nie była jednak daremna. „Robotnicy i żołnierze krakowscy” -zasłużyli sobie na wieczną pamięć ludu pracującego. Uczynili oni potężny krok naprzód ku wyzwoleniu Polski. Po wieczne czasy-szczęśliwsze od nas pokolenia czcić będą pamięć 6 listopada 1923 w Krakowie, gdzie  żołnierz zbratał się z robotnikiem, chłop  podał rękę walczącemu robotnikowi, żołnierz – Ukrainiec z Galicji Wschodniej- w robotniku polskim ujrzał brata”.

o22logo

Pogrzeby poległych robotników były potężną manifestacją solidarności klasy robotnicze.W pochodzie pogrzebowym w Krakowie wzięło udział do 70 tysięcy proletariatu,Biskup krakowski nie pozwolił klerowi odprowadzić poległych niewinnie proletariuszów na cmentarz. 

Zdjęcie numer 1 w galerii - Zadymiarze II RPZamieszki czy powstanie? 6 listopada 1923 roku w Krakowie

6 listopad 1923 Kraków                                9 listopada 1923  Kraków 

Niemiecki Mesjasz Adolf Hitler  – pośrednik między Bogiem a narodem. Rok 1923. Od zakończenia I wojny światowej gospodarka niemiecka znalazła się na skraju ruiny.
W owym okresie,Hitler pozwolił, by po poświęceniu sztandarów w Bayreuth, Houston Chamberlain – zięć Wagnera, a zarazem prorok ruchu volkistowskiego, ogłosił go wybawcą Niemiec. Rzesza kreowała  swojego Mesjasza. Wspierany przez bogatych dobroczyńców – z piwiarnianego agitatora stał się lokalną sławą. „Hitler (…) dbał o wykreowanie bojowego wizerunku a pojawiając się na scenie, zawsze towarzyszyły mu rytuały wojskowe. „Orkiestry grały pobudzającą muzykę, a SA-mani, niczym podczas triumfalnego pochodu rzymskich legionów, nieśli flagi i sztandary z hasłem Deutschland, erwache!(zbudźcie się, Niemcy!), skandując Sieg Heil!, (…) i unosząc ramiona w >>niemieckim pozdrowieniu<<.” Ta ceremonia utwierdzała obywateli w przekonaniu, że jest człowiekiem niezwykle silnym, który jest w stanie odmienić ich los.
Adolf Hitler posługiwał się w swoich przemówieniach stylizacją biblijną, tak obszerną, jak w Programie Teatru Rapsodycznego powstałego 1 listopada 1941 r w Krakowie  Mickiewiczowskich Księgach narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego.
„Jako chrześcijanin i człowiek z bezgraniczną miłością czytam ten passus, który głosi, jak Pan nareszcie  przemaga się i chwyta za bicz, by wypędzić ze świątyni lichwiarzy, plemię żmijowe! (…) Chcemy zapobiec temu, by i nasze Niemcy poniosły śmierć na krzyżu! Niechbyśmy nawet byli nieludzcy! Ale gdy uratujemy Niemcy, dokonamy największego czynu na świecie!”Biblijny język kreował Hitlera na katolika, co miało swój wymiar polityczny, odzwierciedlony w głosowaniach, czyniło go reformatora,  Mesjasza narodu.    Legenda Hitlera w niedługim czasie rozrosła się do rozmiarów prawdziwego kultu.Najważniejszym inicjatorem tego przedsięwzięcia był Joseph Goebbels. Goebbels uważał się za „poszukującego Boga, 
W swojej pracy doktorskiej z 1921 roku, traktującej o historii dramatu  stał się prekursorem powiązania  mistycznego poszukiwania Boga z tęsknotą za Führerem.Latem 1924 roku Goebbels w swoim pamiętniku napisał: „Niemcy z utęsknieniem wyczekują tego Jedynego, Człowieka, niczym w lecie ziemia wyczekuje deszczu. (…) Ale czyż cud jedynie może nas uratować?Panie, ukaż narodowi niemieckiemu cud! Cud! Człowieka!!! Powstań, Bismarcku!”
Joseph Goebbels politycznej pseudoreligii narodowego socjalizmu dostarczył rytuałów,do perfekcji opracował schemat oficjalnych wystąpień Hitlera –  reżyseria pochodów ze sztandarami, rytmy marszów i ekstatyczne inicjowanie okrzyków Heil!,trasa oraz domniemane spóźnienie Führera były wykalkulowaną sugestią masową, której zadaniem było „wyłączenie indywidualnego rozumu u pojedynczego słuchacza i jego zatracenie się we wspólnocie wierzących”.
Adolf zawsze pojawiał się na scenie w przyćmionym świetle, co miało nawiązywać do „ półmroku kościołów.Stale towarzyszyła mu muzyka – Badenweiler Marsch.Kiedy tylko marsz rozbrzmiewał, naród wiedział, że na scenę wkroczy ON.
Wchodził zawsze tylnymi drzwiami.
Swoje przemówienie rozpoczynał nieśmiało, zacinając się. Potem „Duch zstępował na niego”.Gestykulując zamaszyście, często z zaciśniętymi pięściami, wymachiwał nimi w kierunku publiczności, która przestraszona i sparaliżowana poddawała się jego werbalnej sile”.W Mein Kampf czytamy: „Jednostka sama poddaje się magicznym wpływom, które my nazywamy >>sugestią tłumu<<.Kiedy tłum, skandując Deutschland, Deutschland über alles, czekał na przemarsz oddziałów SA i SS z pochodniami, Hitler na ogół dostawał zapaści.Nikt nie przypuszczał  że Mesjasz Rzeszy był Mesjaszem scenicznym. „(…) to, co wyglądało jak trans, było przedtem pieczołowicie wystudiowane i przećwiczone przed lustrem,Jego naczelnym celem było zbawienie narodu.W tym celu w 1920 roku stworzono program NSDAP.Dwanaście przykazań Hitlera, imitujących dekalog biblijny, podnosiło program partii do rangi dogmatu:
„Führer ma zawsze rację! Nigdy nie łam dyscypliny! Nie marnuj czasu na czczą gadaninę i arogancką krytykę, lecz zabieraj się do działania! Bądź dumny, lecz nie zarozumiały! Program niech będzie dla ciebie dogmatem; wymaga od ciebie największego oddania dla ruchu! Jesteś reprezentantem partii i według niej postępuj. Być narodowym socjalistą to znaczy dawać przykład! Najwyższym przykazaniem niech będą dla ciebie wierność i altruizm! Bądź wiernym kolegą, wtedy staniesz się prawdziwym socjalistą! Traktuj swoich pobratymców tak, jak sam chciałbyś być traktowany! W walce bądź nieustępliwy i dyskretny! Odwaga nie jest chamstwem! Słusznym jest to, co przynosi korzyść ruchowi, a tym samym Niemcom, tzn. twemu narodowi!” Program ten – nawoływał on do niezachwianej wiary.Można by zmieścić go w dwóch słowach: Adolf Hitler. Mein Kampf zaś było ewangelią brunatnego ruchu.Hitler, podobnie jak Adam Mickiewicz – przeinaczał rzeczy znane.W Księgach narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego cierpienie Polski, niczym cierpienie Chrystusa, miało odkupić grzechy ludzkości.W przypadku „religii” Hitlera – zbawieniem Aryjczyka było oczyszczenie krwi ze skutków zmieszania ras, podobnie, jak w biblii, gdzie krew Chrystusa miała zbawić ludzkość.„Tak, jak chrześcijanin wierzy w rzeczywistą obecność Chrystusa w eucharystii, tak narodowy socjalista przekonany był o realnej obecności Boga we krwi oraz w kolektywnej duszy rasy aryjskiej”.Mesjański Führer Trzeciej Rzeszy był osobą, w której równe Bogu dusza narodu i dusza rasy – kumulowały się.Kiedy „Lud Boży podejmie apokaliptyczną walkę z Ludem Diabła, a wcielone dobro pokona wcielone zło – Aryjczyk unicestwi Żyda”.Niemiecki Mesjasz miał kolejne dwanaście lat na urzeczywistnienie swoich proroczych wizji.

 9  listopad 1923 -Teatr Adolfa Hitlera przed Kosciołem Teatinów w Monachium -powstałym przez  urodziny Maxymiliana Emmanuela Wittellsbach  11 lipca 1662 r-(męża Teresy Kunegundy Sobieskiej)   dla wypełnienia ślubów Henrietty Adelajda Sabaudzkiej  w ALTÖTTING  urodzonej 6 listopada 1636 r w Turynie .Henrieta wnuczka Króla  Henryka IV, króla Francji, i królowej Marii Medycejskiej. -Jej wujem  był  Karol I Stuart, król Anglii.


Zdjęcie numer 3 w galerii - Zadymiarze II RP

Dokonany przez marszałka Piłsudskiego zamach majowy  12 maja 1926 r – kosztował życie 164 cywilów, głównie gapiów, oraz ponad stu żołnierzy Piłsudskiego i podobną liczbę zabitych wojskowych, którzy bronili rządu.

6 listopada 1770 r. na Wawelu zamordowano 81 konfederatów Barskich   pochowanych  na zboczu wzgórza wawelskiego czytaj
Figura Matki Boskiej Łaskawej stojącej przy Plantach obok UJ  gdzie 6 listopada 1939 r aresztowano Polskich Naukowców ufundowała ją w 1771 roku mieszkająca na starość przy klasztorze Panien Norbertanek w Imbramowicach Zofia Sokołowska po uzyskaniu wiadomości o śmierci syna Mariana Sokołowskiego (jako przywódca spisku wśród uwięzionych na zamku wawelskim 81 konfederatów barskich został stracony przez Moskali 6 listopada 1770 r. i pochowany na zboczu wzgórza wawelskiego, od strony klasztoru oo. Bernardynów – w prostej linii od studni św. Szymona z Lipnicy). Figurę poświęcono ją 15 sierpnia 1771 roku, w święto Wniebowzięcia NMP

 

Figura Matki Boskiej Łaskawej pochodząca z 1771 r. na Plantach u wylotu ulicy Jagiellońskiej. Na tym miejscu została ustawiona w 1941 r. po przeniesieniu z ulicy Kapucyńskiej.Figura została ufundowana przez matkę żołnierza Sokołowskiego, który został uznany za zmarłego po jednej z potyczek w trakcie wojny z Moskalami w 1768 roku i pochowany w mogile grupowej na cmentarzu kościoła Mariackiego. W nocy udało mu się wygrzebać dzięki Matce Boskiej Łaskawej i jasnej smudze, którą mu podobno pokazała wyjście.Sokołowski został zamordowany na Wawelu 6 listopada 1770 r  ale zdążył nawiedzić we śnie matkę i polecić jej postawienie w Krakowie figury Matki Boskiej Łaskawej, co też uczyniła. Pierwszą lokalizacją była brama wiodąca z Rynku Głównego na cmentarz mariacki. Dopiero w trakcie likwidacji bramy i muru cmentarnego w końcu XVIII w. figurę przejęli kapucyni.

14. lutego 1936 w Krakowie na Wawelu przebywał minister Rzeszy Hans Frank wraz z małżonką  Brygidą.Hans .Frank  w towarzystwie  przyjaciela Prof Fryderyka Zolla złożył wieniec przy trumnie marszałka Piłsudskiego na Wawelu i zwiedził zabytki miasta. Powiedział m.in. "Dopiero po zwiedzeniu Wawelu można sobie wyobrazić, jak wielką potęgąw przeszłości była Polska i można nabraćnależytego respektu dla olbrzymiego polskiego dorobku kultury i sztuki". 
Po oficjalnym spotkaniu w Uniwersytecie Jagiellońskim odbył się raut z udziałem przedstawicieli nauki i sztuki. Przybyli zaproszeni profesorowie, artyści, muzycy.Po opuszczeniu Krakowa.Frank wyjechał na kilkudniowy wypoczynek do Zakopanego.

Collegium Novum UJ / fot. Lestat, CC-BY-SA-3.0

Gmach Collegium Novum.Kraków  –  500 metrów      Smoleńsk -Kosciół Bożego Miłosierdzia 

6 listopada 1939 r. Kraków gestapo aresztowało 184 wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego przybyłych na odczyt do gmachu Collegium Novum.-Zatrzymanych osadzono w więzieniu na Montelupich,  wywieziono do KZ Sachsenhausen.

Pierwszy  kościół  Bożego Miłosierdzia w Polsce   i tajemnica Karola Wojtyły 

Sonderaktion Krakau„, ”Akcja Specjalna Kraków”,rozpoczęto ją w dniu 6 listopada 1939 roku i realizowano, aż do końca 1941 roku. Dlaczego Niemcy nie aresztowali uczonych, którzy nie stawili się na wykład SS-Stumbannfuerera Bruno Müllera, w Collegium Novum o godzinie 12: 00, w sali 66 im. Mikołaja Kopernika, w dniu 6 listopada 1939 roku? 

7 listopada 1939 roku delegacja górali uczestniczyła w ceremonii „intronizacji” Generalnego Gubernatora Hansa Franka na Zamku Królewskim na Wawelu.


Wacław Krzeptowski wraz z grupą swoich ziomków ubranych w stroje ludowe złożył swoisty „hołd” hitlerowskiemu wielkorządcy, wręczając mu jednocześnie w prezencie złotą ciupagę.
12 listopada 1939 r Frank odwiedził Zakopane. Krzeptowski witał go uroczyście pod świerkową bramą zbudowaną z okazji Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym, które rozegrano lutym tego samego roku. Rolę tłumacza pełnił Szatkowski, jednak to zamożny góral zwrócił się do Generalnego Gubernatora słowami: „Meine Liebe Kameraden, dwadzieścia lat jęczeliśmy pod polskim panowaniem, a teraz wracamy pod skrzydła wielkiego narodu niemieckiego”.

Frank został mianowany generalnym gubernatorem 26 października 1939, na Wawelu zaś zamieszkał 7 listopada 1939

Dlaczego Frank ,Himmler i Hiter tak chętnie odwiedzali Jasną Górę  czytaj

Gubernator Hans Frank po raz pierwszy odwiedził klasztor 25 lutego 1940 roku.- 27 października 1940 r.odwiedził Jasną Górę Heinrich Himmler …Oprowadzali go kleryk Salezy Strzelec i o. Ambroży Mendera- żegnając się Himmler  powiedział  że wrócą jeszcze czasy, gdy Jasna Góra będzie mogła gościć milionowe tłumy”.11 sierpnia 1941 roku, miała miejsce  wizyta Adolfa   Hitlera,

6 listopada 1985  pogrzeb zakatowanego 2 listopada 1985 r przez Milicję 27 letniego studenta Antonowicza  zgromadził kilkanaście tysięcy Polaków 

IlustracjaMarcin Antonowicz (ur. 22 listopada 1966 w Olsztynie, zakatowany . 2 listopada 1985 w Olsztyniew 1985 był laureatem Ogólnopolskiej Olimpiady Chemicznej. Jesienią tegoż roku rozpoczął studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.Wieczorem 19 października 1985, podczas pobytu w Olsztynie, został zatrzymany przez patrol milicyjnyJako dokument tożsamości okazał legitymację studencką gdańskiej uczelni; -w rocznicę śmierci ks. Jerzego Popiełuszki, został zabrany do milicyjnego "Stara"został skatowany przez milicjantów. Jego pogrzeb 6 listopada 1985 zgromadził kilkanaście tysięcy osób, które przemaszerowały ulicami miasta. W październiku 2006 odsłonięto poświęconą Antonowiczowi tablicę w kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Olsztynie

6  listopad 2016 w Hamburgu 

Tadeusz Marek Płużański (ur. 21 marca 1971)Syn prof. Tadeusza Płużańskiego.-w Radzie Fundacji Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga przeciw Zniesławieniom

Tadeusz Ludwik Płużański ps. Tadeusz Radwan(ur. 15 sierpnia 1920 w Miechowie, zm. 16 sierpnia 2002 w Warszawie)  więzień stalinowski, historyk filozofii, pisarz, pedagog.Dzieciństwo spędził w Wilnie, gdzie m.in. wstąpił do harcerstwa. W maju 1939 roku ukończył liceum im. T. Czackiego w Warszawie. 20 września został ciężko ranny w bitwie pod Janowem Lubelskim. 11 listopada 1940 roku został aresztowany przez Gestapo,  trafił do obozu w Stutthof (więzień nr 10525).Wielu współwięźniów zawdzięcza mu życie, Wyszedł z obozu  9 maja 1945 roku.Ojca Tadeusza Płużańskiego, Wacława (pracował jako nauczyciel), Niemcy zakatowali na Pawiaku.Po o uwolnieniu z obozu koncentracyjnego Stutthof przeniósł się z Wybrzeża do Warszawy, by rozpocząć studia.Wspólnym znajomym Pileckiego i Płużańskiego był Makary Sieradzki, w jego domu w 1946 roku odbyło się ich pierwsze spotkanie. Płużański podczas okupacji nigdy nie widział Witolda Pileckiegozniechęcony panującą sytuacją w kraju usiłował wyjechać za granicę.Pilecki chciał mu to umożliwić w zamian za przekazanie pierwszego meldunku do centrali – do ppłk. Kijaka. Dostarczenie meldunku nie powiodło się, ponieważ w Pilznie na amerykańskim punkcie kontrolnym przekazano go do Pragi. Płużański na posterunku policji zniszczył meldunek „Witolda”. Po ucieczce z obozu dla internowanych dotarł do II Korpusu. Po udowodnieniu, że zna Pileckiego został przyjęty jako podporucznik tej formacji.Otrzymał polecenie powrotu do Polski z misją kurierską (przywiózł pieniądze – 4100 USD, klisze z pisemnym pełnomocnictwem podpisanym przez generała Andersa, tekst instrukcji rządu).- został jednym ze współpracowników Witolda Pileckiego.W 1947 nawiązał kontakt z Kazimierzem Rusinkiem znajomym z obozu Stutthof.W konspiracji działał od stycznia 1946 roku do aresztowania dnia 6 maja 1947 roku.Został aresztowany dnia 6 maja 1947 roku. W dniach 6, 7, 8 maja złożył obszerne zeznania o współpracy z „Witoldem”. podczas śledztwa był bity, torturowany fizycznie i psychicznie przez Józefa Różańskiego (pomagali mu także Eugeniusz Chimczak i Adam Humer).Wyrok w pokazowym procesie tzw. grupy Witolda (Witold PileckiMaria SzelągowskaRyszard Jamontt-KrzywickiMaksymilian KauckiWitold RóżyckiMakary Sieradzki, Jerzy Nowakowski) zapadł 15 marca 1948 r. i brzmiał: podwójna kara śmierci.

Dlaczego zginoł Pilecki

W celi śmierci spędził dwa miesiące. Kara śmierci została zamieniona na więzienie dożywotnie. W więzieniu we Wronkach przebywał ponad osiem lat. Wolność odzyskał 10 czerwca 1956 roku.Po wyjściu ze stalinowskiego więzienia pracował przez rok jako ślusarz (zawód ten zdobył w obozie w Stutthofie).Na swoje utrzymanie zarabiał, pracując jako dziennikarz w Agencji Robotniczej. –w latach 80. wykładał gościnnie w Instytucie Religioznawstwa UJ, a od 1995 był kierownikiem katedry filozofii Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie.10 listopada 1994 został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz działalność społeczną w organizacjach kombatanckich