8 czerwca 2016 Rok Bożego Miłosierdzia -wspomnienie Świętej Jadwigi Króla Polski matki trzech narodów

8 czerwca 2016   Rok Bożego Miłosierdzia –  Świętej Jadwiga Króla Polski 

8 czerwca
Święta Jadwiga Królowa
Jadwiga – córka Ludwika Andegaweńskiego, króla Węgier i Polski
Koronę polską przyjęła 16 października w 1384 roku w Krakowie na Wawelu , mając zaledwie dziesięć lat.
Urodziła się  18 lutego 1374 roku.  Ceremonia zaślubin, poprzedzona chrztem Jagiełły (15 lutego 1386 r.), odbyła się w katedrze królewskiej 18 lutego 1386 r.
Tam również 4 marca 1386 odbyła się koronacja Jagiełły na króla polskiego.
Jagiełło miał wówczas 35 lat, Jadwiga – 12.
Serca poddanych pozyskała sobie jednak przede wszystkim niezwykłą dobrocią. Kiedy żołnierze królewscy spustoszyli wieśniakom pola, urządzając sobie na nich lekkomyślnie polowanie, zażądała od męża ukarania winnych i wynagrodzenia wyrządzonych szkód. Kiedy Jagiełło zapytał, czy jest już zadowolona, otrzymał odpowiedź: "A kto im łzy powróci?"
Przy budowie kościoła Najświętszej Maryi Panny "na Piasku" w Krakowie, istniejącego do dziś, sama doglądała robót.
 Bardzo wiele kościołów chlubi się, że je fundowała, odnawiała i uposażyła Jadwiga.
Święta Jadwiga Królowa Do najpilniejszych trosk Jadwigi należało odnowienie Akademii Krakowskiej.
Założył ją brat jej babci Kazimierz Wielki w 1364 roku,.Jadwiga oddała wszystkie swoje klejnoty na jej odnowienie. Wystarała się także u Stolicy Apostolskiej o zezwolenie na jej dalsze prowadzenie i rozbudowę.
Akademię otwarto po jej śmierci w 1400 roku.
 22 marca 1399 roku Jadwiga urodziła córkę, której na chrzcie dano imię matki oraz (na cześć papieża) imiona: Elżbieta, Bonifacja. Jednak po trzech tygodniach dziewczynka zmarła, a niebawem zmarła też matka. Zasnęła w Panu 17 lipca 1399 roku, w wieku 25 lat, okrywając naród polski żałobą. Jako królowa rządziła Polską sama przez 2 lata (1384-1386), natomiast razem z Jagiełłą – przez 13 lat (1386-1399).
Opłakiwaną przez wszystkich królowę pochowano 15 sierpnia 1399 r w podziemiach katedry krakowskiej na Wawelu. 
Od razu po śmierci Jadwigę uważano za świętą, chociaż lud często mieszał ją ze św. Jadwigą Śląską (+ 15 pazdziernika 1243) z którą była spokrewniona .
Sw Jadwigo Królowa była praprawnuczką  
Bł Jolanty-prawnuczki św Jadwigi Sląskiej
i  Króla Władysława Łokietka 
koronowanych 20 stycznia 1320 r na Wawelu 
64 lata po pierwszej Koronacji Pradziadków Sw Jadwigi Królowej na Wawelu
koronowana została ich prawnuczka Sw Jadwiga jako Król Polski 
560  rocznica Koronacji św Jadwigi na Wawelu stała się okazją dla zbrodniarzy-16 pazdzienika 1944  Wawel Król Polski Hans Frank
( przyjaciel prawnika Fryderyka Zolla nagradzał morderców Polaków z powstania Warszawskiego ) 
16 października 1944 r.
Gubernator Generalny  nazywany Królem Polski Hans Frank  nagradzał morderców Powstania Warszawskiego 
16 października 1944 r.Na krakowskich Dębnikach policja zorganizowała łapankę młodych kobiet.
16 października 1944 r.Ostatnie jednostki węgierskie stacjonujące w Krakowie Niemcy rozbroili, a żołnierzy wywieźli w nieznanym kierunku.
16 października 1944 r.Niemcy ustanowili nawet specjalną odznakę za udział w tłumieniu Powstania Warszawskiego, tzw. Warschauer Schild patrz

Kaci Warszawy, którzy uniknęli sprawiedliwości patrz 
Von dem Bach zmarł w roku 1972 w szpitalu więziennym w Monachium
Reinefarth? -Dokonał żywota w roku 1979 jako  burmistrza miasta Sylt na wyspie Westerland, byłposłem do Landtagu
 prowadził też kancelarię adwokacką. Przyznano mu  najwyższą rentę generalską. 

 XX w. starania o beatyfikację Jadwigi podjęli na nowo arcybiskup krakowski kardynał Adam Stefan Sapieha (+ 1951)
Kanonizacji Jadwigi dokonał również św. Jan Paweł II – na krakowskich Błoniach, 8 czerwca 1997 r., w obecności ponad miliona ludzi, w 18. rocznicę pierwszej Mszy o bł. Jadwidze odprawionej w Krakowie
 Była to pierwsza w dziejach kanonizacja na ziemi polskiej w której uczestniczyłam 

20 sierpnia 2015 r 

Jadwiga by Bacciarelli.jpg

Królowa św Jadwigkoronowana 16 pazdziernika 1384 na Wawelu na Króla Polski

 przewracała  się w grobie 20 sierpnia 2015  gdy uprowadzono i umieszczono Zbigniewa Kękuśia  w psychiatryku 

 patrz    czytaj

8  czerwca 1899 umiera  
Bł Maria od Boskiego Serca Jezusa posredniczki  zawierzenia rodzaju ludzkiego 
11 czerwca 1899 r 
Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa film

W 1720 r. w Marsylii wybuchła wielka zaraza. odmawiano Litanię do Serca Jezusowego.

Litania licząca 33 wezwania upamiętnia każdy rok życia Chrystusa na ziemi.

W 1765 roku biskupi polscy wystosowali memoriał do papieża Klemensa XIII

w sprawie ustanowienia święta Serca Jezusa w piątek po oktawie Bożego Ciała z własnym formularzem mszalnym.  

Kongregacja Obrzędów dekretem Instantibus z 26 stycznia 1765 roku

zatwierdziła prośbę biskupów polskich i ustanowiła święto z mszą i oficjum.

Decyzje Kongregacji papież Klemens XIII aprobował 6 lutego 1765 roku.

Pierwszy raz w Polsce nabożeństwo czerwcowe zostało odprawione 1 czerwca 1857 w kościele Sióstr Wizytek w Lublinie.

Papież Pius IX w roku 1859 polecił sprawować to nabożeństwo w całej ówczesnej Polsce (będącej pod zaborami).

28 sierpnia 1896 roku,Bł Maria od Boskiego Serca Jezusa zanotowała :

Dziś rano, aniołowie klęczeli z obu stron tabernakulum; twarzą do ziemi na znak głębokiej adoracji.

Z lewej strony Najświętszego Sakramentu , po stronie Ewangelii klęczała swięta Gertruda.Wydawało się, że w rekach trzymała serce.

Powiedziała mi, że to moje, które przedstawia Boskiemu Oblubiencowi.
Podobną wizję miała siostra Maria od Bożego Serca w dniu 20 listopada 1896 roku podczas adoracji eucharystycznej:

Oczyma duszy widziałam naszego Pana w miejscu gdzie była Hostia.Widziałam jedynie część ciała oraz prawą rękę , którą wyciągał.Nasz Pan był przybrany w szatę olśniewającej białości.
23 czerwca 1897 pisze: W dniu święta Najświetszego Sakramentu pytałam naszego Pana, czy nie ma nic do powiedzenia.

Odpowiedział: Jesteś oblubienicą mego Serca…W piątek po święcie, podczas Komunii Świetej rzekł mi:

” Jesteś w liczbie mych najbardziej kochanych oblubienic.Nie z uwagi na twe zasługi, lecz przez upodobanie i specjalną miłość z mej strony”.
We wtorek po Komunii Świętej nasz Pan tak rzekł do mnie:” Dotychczas Komunia Święta była twym życiem.Czyń tak nadal”.

Następnie obiecał mi,że wszystko o co poproszę w Najświętszym Sakramencie zostanie mi dane, jeśli jest to ku chwale Bożej i dla dobra dusz.

Dlatego też powinnam żywić gorącą miłość dla Eucharystii , głębokie nabożeństwo i ufność bez granic.

Dodał jeszcze :” Najświętszy Sakrament jest życiem twego życia”.
We wtorek podczas karnawału spędziłam dwie godziny przed Najświętszy Sakramentem i w najgłębszym zjednoczeniu z mym Boskim Oblubieńcem…Rzekł mi w przypływie miłości

:”Jeśli nie byłbym ustanowił świętej Eucharystii, uczyniłbym to teraz dla ciebie, tak wielkie jest me pragnienie aby pozostać w twym sercu i znaleźć tam pociechę pośród tylu obelg doznanych od świata”.
Jak wielką potrzebę odczuwam – zwłaszcza kiedy jest wystawiony Najświętszy Sakrament – aby zagłębić się w oceanie łask, pociechy i miłosierdzia…

Godziny wydają się minutami i nawet ciało nie odczuwa słabości.
W Wielki Czwartek, w noc poprzedzającą jej śmierć , kiedy pogrążona była w adoracji, Chrystus napełnił jej duszę łaskami i światłem.Pozostawił ją w radosnym uniesieniu, pożeraną pragnieniem spalenia się w ofierze.Rano, Po Komunii Świętej opowiadała:Mówił mi o cierpieniach których doświadczał, kiedy był przez wszystkich opuszczony i prosił abym z Nim pozostała.
Można by mnożyć fakty i cytaty.Mistyczka od Bożego Serca była duszą spalaną przez miłość do Eucharystii.

W Jego obecności, lub kiedy Go przyjmowała, otrzymywała najczulsze i najbardziej uszlachetniające zwierzenia.

Ukoronowaniem kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa było poświęcenie całego rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusa przez papieża Leona XIII 11 czerwca  1899 roku.

8 czerwca 2004   w bazylice Saint-Denis  pochowano serce Króla Francji Ludwika XVII zamęczonego 8 czerwca 1795 r 

syna  koronowanego 11 czerwca 1775 Króla Ludwika XVI  –

potomka Trzech  Królów Polskich -potomka Królów Polskich -potomka Lubomirskich ,Branickich 

8 czerwca 1794 – W rewolucyjnej Francji odbyły się obchody Święta Istoty Najwyższej.

czytaj

8 czerwca 1795 r umiera 10 letni Król Francji 1793-1795

Louis Charles of France6.jpg

Król Ludwik XVII, – syn Ludwika XVI i Marii Antoniny.

Urodził się wpół do ósmej rano w wielkanocną niedzielę 27 marca 1785

Oboje jego rodzice oraz ciotka – Madame Elisabeth zostali zgilotynowani,

Wśród rzeczy jego mamy Króla Ludwika XVII

 królowej Marii Antoniny odnaleziono rysunek Najświętszego Serca z płomieniem,

krzyżem i koroną cierniową, z napisem:"Przenajświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami!" 

a on oddany na wychowanie szewcowi-pijakowi

8 czerwca  1795 w wieku 10 lat- został  zgładzony jako zagrożenie dla przyszłych panujących

Prababcia Króla Ludwika XVII _Maria Leszczyńska i jej córka Teresa od Sw Augustyna 

Siostra Króla Ludwika XVII

Królowa Francji Maria Teresa 2 sierpnia 1830-1844 r

Królowa Polski Eleonora  ślub na Jasnej Górze 27 lutego 1670  -praprababcia Króla Ludwika XVII

8 czerwca 2004 serce Króla Ludwika XVII zostało pochowane w bazylice Saint-Denis

8 czerwca 1946 – W Londynie odbyła się parada zwycięstwa wojsk alianckich,

do której nie dopuszczono żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie

 

8 czerwca  696 –zmarł  Chlodulf z Metzu, biskup, święty (ur. ?)

8 czerwca 1603 – zmarł Stanisław Karnkowski, polski duchowny katolicki, arcybiskup gnieźnieńskiprymas Polski (ur. 1520)

8 czerwca 1649 – urodził się Jan Kazimierz Denhoff, polski kardynał (zm. 1697)  

8 czerwca 1795 -zamęczono Króla Ludwika XVII ..miał tylko 10 lat 

8 czerwca 1899 – zmarła   Bł Maria od Boskiego Serca Jezusa, (ur. 1863)

 Bł Maria od Boskiego Serca Jezusa (ur. 8 września 1863 w Münster, zm. 8 czerwca 1899 w Porto)

Siostra Maria otrzymała wiadomość od Chrystusa, prosząc papieża, aby poświęcił cały świat dla Najświętszego Serca Pana Jezusa.  6 stycznia 1899 roku napisała kolejny list,,

Papież Leon XIII  poświęcił cały rodzaj ludzki Najświętszemu Serca Pana Jezusa 11 czerwca 1899 roku.

Maria zmarła na trzy dni przed konsekracją. Film 

11 czerwca 1775 – Ludwik XVI ojciec zamęczonego 8 czerwca 1795 r Króla Ludwika XVII  został koronowany w katedrze w Reims na króla Francji.

Maria Droste zu Vischering.jpg

Maria Gräfin Droste zu Vischering   Promotorką kultu Serca Pana Jezusa była bł. Dorota z Mątowów Wielkich k. Malborka. film

Kult Serca Pana Jezusa na ziemiach polskich rozwijali i kształtowali kaznodzieje oraz pisarze ascetyczno-duchowi zakonu jezuitów i pijarów.

Do grona jezuitów należy m.in. Piotr Skarga. i  Adam Hipacy Pociej, nawrócony z prawosławia unicki biskup włodzimierski i metropolita kijowski, sygnatariusz i propagator unii brzeskiej.

Kult i nabożeństwo do Serca Jezusa kształtowały objawienia otrzymane przez francuską wizytkę Małgorzatę Marię Alacoque w Paray-le-Monial.

 We Francji przesłanie Jezusowego Serca propagowali jezuici: Klaudiusz de la Colombiere – spowiednik Małgorzaty Marii Alacoque, sam w 1675 roku poświęcił się Sercu Jezusa

Nabożeństwa do Serca Pana Jezusa popierali biskupi i władcy Polski, kierując prośby do Stolicy Apostolskiej

Inicjatorem tej idei był biskup Krakowa Konstanty Szaniawski.

3 czerwca 1726 biskup Felicjan Konstanty Szaniawski wydał akt erekcyjny seminarium kieleckiego, zatwierdzony przez papieża Benedykta XIII 

W 1726 roku prośbę Szaniawskiego  poparł król August II w petycji do papieża Benedykta XIII.

W 1740 roku dalsze starania o ustanowienie święta podjęła u papieży Klemensa XII i Benedykta XIV

królowa Maria Leszczyńska-prababcia Króla Ludwika XVII 

Za pontyfikatu papieża Klemensa XIII zabiegał o nie pradziadek Króla Ludwika XVII -król August III  w liście z 1762 roku.

W 1765 roku biskupi polscy wystosowali memoriał do papieża Klemensa XIII w sprawie ustanowienia święta Serca Jezusa w piątek po oktawie Bożego Ciała z własnym formularzem mszalnym.  Kongregacja Obrzędów dekretem Instantibus z 26 stycznia 1765 roku zatwierdziła prośbę biskupów polskich i ustanowiła święto z mszą i oficjum.

Decyzje Kongregacji papież Klemens XIII aprobował 6 lutego 1765 roku. Skomplikowana i trudna sytuacja Kościoła w Europie a zwłaszcza tragicznych działań Wielkiej Rewolucji Francuskiej.

Dramat prawnuka Króla Augusta II ,wnuka Augusta III Sasa -Króla Francji Ludwika XVI jako króla polegał na tym,

że swoje posłannictwo królewskie pojmował przede wszystkim jako wypełnianie roli dobrotliwego ojca dla swoich poddanych

Szalejące represje i prześladowania , kasaty zakonów i zgromadzeń zakonnych nie osłabiły jednak praktykowania kultu i nabożeństwa do Serca Pana Jezusa w duch objawień z Paray-le-Monial.

Świadczyły o tym prośby kierowane do Stolicy Apostolskiej, aby rozciągnąć święto Bożego Serca na cały Kościół. Zabiegali o to zwłaszcza biskupi francuscy.

Odpowiadając na ich petycje, papież Pius IX w 1856 roku wprowadził je w całym Kościele.

Episkopat Polski przygotowywał naród do aktu poświęcenia całej Polski Najświętszemu Sercu Jezusa w uroczystość Chrystusa Króla w 1951 roku. 

8 czerwca wspomagają nas 

 • św. Klodulf z Metzu (biskup)
 • św. Jadwiga Królowa (król i patronka Polski i apostołka Litwy
 • św. Jakub Berthieu (prezbiter i męczennik)
 • bł. Maria Teresa Chiramel Mankidiyan (zakonnica)
 • św. Medard z Noyon (biskup)
 • bł. Stefan Sándor (męczennik)
 • 6 lutego 1765 r. papież Klemens XIII. ustanowił przywilej tylko dla Polski, dla ówczesnego Królestwa Polskiego i jednej Konfraterni Najświętszego Serca w Rzymie. W ten sposób Stolica Apostolska odpowiedziała na memoriał biskupów polskich z 1764 r.Pierwszą  czcicielką  Seca Jezusa była Najświętsza Panna. „Dwa te najpiękniejsze Serca – Jezusa i Maryi – biły zawsze zgodnie i najżywiej ze sobą współczuły i w chwilach radości, i w godzinach bólu czy męki" Do grona czcicieli Najświętszego Serca Jezusowego należeli m.in. św. Bernard, Bonawentura, Katarzyna ze Sieny, Franciszek Salezy. Najbardziej znaną była św. św. Małgorzata Maria Alacoque (1647-1690), wizytka z klasztoru w Paray-le-Monial. .Pan Jezus zlecił jej podjęcie starań o ustanowienie w Kościele święta Jego Serca, w piątek po oktawie Bożego Ciała.Na ziemiach polskich Serce Boskiego Zbawcy czczone było jeszcze przed objawieniami św. Małgorzaty Marii Alacoque. Pierwszy w świecie podręcznik tego nabożeństwa napisał o. Kacper Drużbicki. Autor książeczki „Ognisko serc – Serce Jezusa" zmarł 13 lat przed objawieniami w Paray. O ustanowienie święta Bożego Serca zabiegali u Stolicy Apostolskiej polscy królowie i biskupi. Dekret z 6 lutego 1765 r. był  odpowiedzią na sławny memoriał polskich biskupów, który podaje historyczny przegląd kultu i uzasadnia wymowę tego nabożeństwa. Prymas Polski abp Ledóchowski poświęcił Najświętszemu Sercu metropolię gnieźnieńską. Nabożeństwem do Serca Jezusowego odznaczali się biskupi Bilczewski i Pelczar, autor dzieł o Najświętszym Sercu i założyciel zgromadzenia sióstr sercanek. Kolejny prymas, kard. Dalbor, w imieniu Episkopatu powierzył Polskę Sercu Zbawiciela i Jego Najświętszej Matce. W 1921 r. jako wotum wdzięczności Sercu Bożemu za odzyskanie niepodległości przez Naród Polski konsekrowano bazylikę Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie. W Poznaniu wzniesiono też pomnik „Sacratissimo Cordi – Polonia Restituta" (został on zburzony w 1940 r.). W 1948 r. biskupi zachęcali wiernych do osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu, a trzy lata później Episkopat Polski ogłosił rok poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.„Sam Pan Jezus, ukazując św. Małgorzacie swe Serce spragnione miłości, żądał tego poświęcenia, które ona nazywała prywatnym albo małym w odróżnieniu od publicznego poświęcenia się całych społeczeństw" –  przypomnieli biskupi. Praktyka prywatnego poświęcenia się Sercu Pana Jezusa została zapomniana i dopiero po 200 latach, po objawieniach w  Paray-le-Monial, przypomniał je papież Pius XI. O osobistym poświęceniu mowa w encyklice „Miserentissimus Redemptor" z roku 1928.Polscy biskupi zachęcali do osobistego poświęcenia Sercu Jezusowemu, ale i oddania całych rodzin, co nazywane jest intronizacją Serca Jezusowego w rodzinach. Dopiero zwieńczeniem modlitw prywatnych było wspólne poświęcenie Najświętszemu Sercu Jezusowemu Narodu i  Rzeczypospolitej. Nastąpiło to w uroczystość Chrystusa Króla w 1951 r. Akt poświęcenia poprzedził tydzień modłów do Serca Jezusowego, który rozpoczął się 21 października 1951 r  „Jest w tej okoliczności wymowna symbolika: Matka Najśw., Królowa Różańca świętego prowadzi i  przekazuje Narów Synowi swojemu, nieśmiertelnemu Królowi wieków; oddaje swoje dzieci jego najmiłościwszemu Sercu" – czytamy w orędziu Episkopatu. Biskupi podkreślają w nim również znaczenie samego poświęcenia Narodu Sercu Jezusowemu, tłumacząc: „(…) przez to uroczyste poświęcenie Narodu wyrażamy niezłomną wolę, by wszystkie dziedziny życia naszego, zarówno prywatne jak publiczne, były urządzone według zasad Jezusa Chrystusa". Aby w akcie tym mogło wziąć udział jak najwięcej wiernych, poświęcenie Narodu Sercu Jezusa odbywało się nie w  jednym miejscu, ale w całej Polsce. W parafiach odprawiono uroczyste nieszpory z procesją i kazaniem. 25 lat później, w ostatnią niedzielę roku kościelnego w kościołach ponowiono akt oddania Narodu Sercu Pana Jezusa.Stolica Apostolska dopiero po ścisłych i dokładnych badaniach zezwoliła na obchodzenie święta, jak i na cześć wizerunków Jezusowego Serca w formach dzisiaj powszechnie przyjętych. Memoriał polskich biskupów wysłany do papieża Klemens XIII w 1765 r. przyczynił się do zatwierdzenia nabożeństwa do Serca Pana Jezusa, a także święta dla niektórych diecezji i zakonów. Na cały Kościół święto Serca Pana Jezusa rozszerzył papież Pius IX w roku 1856. Znamienny jest też akt oddania całego Kościoła i rodzaju ludzkiego w opiekę Serca Jezusowego, jakiego dokonał 31 grudnia 1899 roku papież Leon XIII.
 • Bł. O. Hilary Januszewski  urodził się 11 czerwca  1907  w 8 rocznicę  zawierzenia Sercu Jezusa rodzaju ludzkiego  zamordowany  25. marca  1945 w Dachau w dniu Objawienia Matki Bożej Pośredniczki Łask w Amsterdamie ( Maryja ukazała się w białej szacie, otoczona nieziemskim światłem, z różańcem w rękuNazywajcie mnie Panią wszystkich narodów.
 • 11 czerwca 1997 r pożar autobusu k Berlina  gdzie pokazywano złe filmy ( odpowiedz na protest )
 • Karmelita Paweł Januszewski, przeor  fundacji św Jadwigi ,,Matki Bożej na Piasku ,,syn Mariana i Marianny z domu Teil, urodził się 11 czerwca 1907 .Od 14 roku życia (1922-1924) przebywał w gimnazjum w Sucharach.Od 1 kwietnia 1925 r. do 22 lipca 1926 r. przebywał w Zakładzie Wychowawczym XX. Michalitów w Pawlikowicach. Od lipca 1926 r. do września 1927 r. mieszkał w Krakowie. Pracował i uczęszczał na Powszechne Kursy Korespondencyjne "Matura" przy ul. Karmelickiej.We wrześniu 1927 r. w liście do magistra kleryków Seminarium Karmelitów pisał tak: czując od dzieciństwa nieodpartą chęć wstąpienia do stanu duchownego, postanawiam pójść za głosem serca i poświęcić się na służbę Bogu. Mam 20 lat, ale od tej chwili pragnę żyć tylko dla Boga. 20 września 1927 r. został przyjęty do Zakonu Karmelitów, obierając imię Hilary. nowicjat odbywał we Lwowie, a po jego zakończeniu, 30 grudnia 1928 r. złożył pierwszą profesję zakonną. Studia filozoficzne ukończył w Krakowie w listopadzie 1931 r. został wysłany przez przełożonych do Międzynarodowego Kolegium św. Alberta w Rzymie W Rzymie, w 1931 r. złożył profesję wieczystą .Okres przygotowania do kapłaństwa zakończyło przyjęcie święceń w 1934 r. 1 ostatnim roku pobytu w Rzymie przygotowywał się do obrony pracy naukowej z zakresu teologii. Po uzyskaniu stopnia lektora teologii otrzymał nagrodę dla najwybitniejszych studentów Rzymskiej Akademii św. Tomasza.W 1935 r. wrócił do Polski, do klasztoru krakowskiego i tutaj został obdarzony odpowiedzialną funkcją prefekta kleryków.  Ówczesny prowincjał o. Sanches Paredes mianował go przeorem klasztoru krakowskiego w grudniu 1939 r. Nie zamknął furty przed cierpieniem ludzkim. Ścieśnił pomieszczenia zakonników i dał przytułek wygnanym rodakom. Nie tylko przytułek ale i wsparcie moralne.Niebawem zakonników oskarżono o to, że ludzie w kościele śpiewali pieśń "Serdeczna Matko",Z klasztoru gestapo zabrało kilku zakonników.4 grudnia 1940 r., żołnierze przyszli aresztować kolejnych zakonników. Wówczas o. Hilary sam zdecydował iść na gestapo twierdząc, że on jest przeorem i odpowiada za cały klasztor. Był to dzień jego aresztowania i zarazem początek jego kalwarii. Został uwięziony na Montelupich.
 • Stąd przewieziono go do Sachsenhausen, a następnie w kwietniu 1941 r. do obozu koncentracyjnego w Dachau. jako  nr27648.  W obozie wszyscy karmelici spotykali się po apelu – oczywiście w ukryciu – na wspólne zakonne modlitwy. W spotkaniach uczestniczyli również karmelici innych narodowości. Między nimi był Holender, bł o. Tytus Brandsma zamordowany 26 … bardzo często więźniowie polecali się opiece Matki Najświętszej, św. Józefa i innych świętych. Zdawało się, że ocalenie jest już bliskie, gdy  w obozie wybuchła epidemia tyfusu plamistego.Pośród kapłanów był ks. Frelichowski i o. Albert Urbański (karmelita) postanowili zgłosić się do pracy jako personel blokowy.Zgłosiło się 32 kapłanów. 
 • Bł O Hilary Januszewski  zamordowany 25 marca 1945 

   

  25  marca 1945   Niedziela Palmowa 

  25 marca 1945  Dachau umiera Karmelita Hilary Januszewski 

  25 marca 1945 Stuthof ewakucja obozu KZ drogą morską do  Hamburga  

 • 25 marca 1945 Hamburg rozkaz marszu śmierci dla 15 obozów KZ w Emsland 

 • na terenach misyjnych Arcybiskupa Klemensa Augusta -wnuka Króla Jana III Sobieskiego

 • jerzy popieluszko prawda