8 maja 2016 Rok Bożego Miłosierdzia i Królowej Polski

8 maja 1610  Wawel 

"Ja jestem Królową Polski.Jestem Matką tego narodu, który jest Mi bardzo drogi,wstawiaj się więc do Mnie za nim, o pomyślność tej ziemi błagaj nieustannie,

a Ja ci będę zawsze, tak jak teraz, miłosierną"

„Szczęśliwe   narody, które   mają   taką historię,   jak   Polska, szczęśliwszego od   was   nie   widzę  państwa,  —   gdyż wam jedynym zechciała być Królową Maryja, a   to jest zaszczyt nad zaszczyty i szczęście niewymow­ne;  —  obyście to tylko zrozumieli sami”.(papież Innocenty XII  do hetmana Stani­sława Jabłonowskiego-dziadka Króla Leszczyńskiego)
Maryja Królowa Polski

 Pierwsza świątynia w Gnieźnie była zbudowana pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Pie­rwszy utwór napisany w języku ojczystym to pieśń „Bogarodzica”.

Najświętsza Panna sama ogłosiła się Królową Polski.

Za czasów króla Zygmunta III Wazy żył w Neapolu jezuita, o. Juliusz Mancinelli

14 sierpnia 1608 r. —  w wigilię Wniebo­wzięcia Najświętszej Maryi Panny,

— ukazała mu się Maryja z Dzieciątkiem Jezus. —  U jej stóp klęczał św. Stanisław Kostka,

Maryja powiedziała:—  Dlaczego nie nazywasz mnie Królową Polski?  — Ja to królestwo bardzo umiłowałam i wielkie rzeczy dla niego zamierzam, ponieważ osobliwą miłością do Mnie płoną jego synowie.

 o. Mancinelii przekazał tę radosną wiadomość ks. Piot­rowi Skardze i jezuitom w Polsce.—  Oni z kolei donieśli o tym królowi.

Juliuszpomimo swego pode­szłego wieku postanowił odwiedzić ten kraj, który Maryja szczególnie umiłowała.—  Wybrał się więc piechotą do Polski.

8 maja 1610 r. doszedł do Krakowa, gdzie był entuzjastycznie witany przez króla i wszystkie stany—  Swoje pierwsze kroki skierował do Katedry Wawelskiej.

Tutaj ponownie ukazała mu się Maryja w wielkim majestacie i powiedziała:

 Ja   jestem   Królową Polski.   —  Jestem Matką Tego Narodu, który jest mi bardzo drogi

—  więc  wstawiaj się do Mnie za nim i o pomyślność tej ziemi błagaj Mnie nieustannie,  —   a   Ja   będę   ci   zawsze,   tak   jak  teraz miłosierną.

Na pamiątkę tego wydarzenia mieszkańcy Krakowa umieścili na wieży kościoła Mariac­kiego koronę.

Kościół Mariacki Kraków_en.wikipedia.orgxw-regp358 14

????????????????????????????????????

736px × 599px

 

8 maja 1254 r Wawel kanonizacja św Stanisława którą opisuje Feliks Koneczny

Polski Historyk urodzony 1 listopada 1862  w Krakowie  dzień poświęcenie domu i kaplicy Sióstr Bożego Miłosierdzia w klasztorze przy ul. Żytniej w Warszawie przez abpa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego-40 rocznicę jego urodzin 1 listopda 1822 r 

 

Gdy Ruś obchodziła koronację Daniela,  prawnuka księcia Polski Bolesława III Krzywoustego i Salomei z Bergu.

Daniil-halitskyLev Danylovich of Halych.PNG

6 sierpnia 1253r., Daniel Romanowicz, przyjmuje wiarę katolicką i koronuje się w Drohiczynie na jedynego w dziejach Rusi króla

Zjednoczył ziemieRusi Halicko-Wołyńskiej, którymi rządził z rezydencji w Chełmie. w  1251 założył  gród Lwów, nazwany od imienia jego syna Lwa.

8 maja 1254 r  Polska obchodziła  kanonizację św. Stanisława.Wielki to był dzień dla Piastów.Zabójcą  św. Stanisława był król wnuk 1  Polskiej Królowej Ryczezy , głowa dynastii, zhańbił dom piastowski zgładzeniem sługi Bożego. .…od tego czasu nie mieli Piastowie między sobą króla, ... teraz oto przedstawiciele dynastii zebrali się koło grobu męczennika i wzywają go w modlitwie, jako patrona Polski.Modlą się, żeby przebłagać Boga za grzech swego przodka i samą obecnością swoją dają zadośćuczynienie Kościołowi.

Znakiem uległego uznania świętego patrona narodu polskiego była wielka procesja, krocząca od stóp Wawelu wzdłuż Wisły na Skałkę.

Owego dnia 8 maja 1254 r. kroczyli za długimi szeregami duchowieństwa legat papieski i biskupi polscy: arcybiskup Pełka, biskup wrocławski Tomasz, kujawski (włocławski) Wolmir, płocki Andrzej i gospodarz miejsca bł. Prandota krakowski, tudzież dwóch biskupów misyjnych: litewski bł. Wit i ruski Gerhard, drugi z kolei biskup misyjny Rusi, który z Rzymu przywiózł sobie infułę biskupią.

Obok nich  delegacja od króla czeskiego Otokara II, po czym szli w procesji Piastowie: Wielki książę Bolesław Wstydliwy, Przemysław I książę Poznański, brat jego Bolesław Kaliski, Kazimierz Kujawski, Ziemowit Mazowiecki i ze Śląska Władysław Opolski. Towarzyszyły im księżne małżonki i dzieci, chłopcy "księżycowie" i księżniczki córki.Zjechał na tę uroczystośćśw. Jacek i towarzysz jego św. Sadok.Trzecim był bł. Wit, na Litwę naznaczony, a czwartym bł. Prandota.Dodajmy pięć świętych niewiast: matkę wielkiego księcia Grzymisławę, dziewiczą jego małżonkę Kingę i siostrę rodzoną Salomeę. Nadto dwie święte zakonnice Norbertanki z klasztoru na Zwierzyńcu: znana nam bł. Bronisława Odrowążówna i towarzyszka jej, bł. Judyta Krakowianka, która również słynęła ze świątobliwości. Dziewięciu świętych brało tedy udział w tej procesji, prawdziwej procesji świętych.

JA JESTEM KRÓLOWĄ POLSKIJESTEM MATKĄ TEGO NARODU, KTÓRY JEST MI BARDZO DROGI,

8 maja 1610 Wawelobjawienie Maryi Królowej Polski

8 maja 1853 r Rzym

8 maja 1868  Kraków  Kosciół Bożego Miłosierdzia  na Smoleńsku  należący do Wawelu –

Założenie domu Zgromadzenia  Siostr Bożego Miłosierdzia  w Krakowie.

3 kwietnia 2005 r  Niedziela Bożego Miłosierdzia pierwsza  niedziela bez  Papieża JP II 

Obraz prawdziwy 

Ciało J P II zostało złożone do grobu 8 maja 2005 r o 14.20.

8 maja 1853 Niedziela Bożego Miłosierdzia  ustanowiona przez Bł Piusa IX 

Papież Pius IX wyznaczył pierwszą niedzielę po Trójcy Przenajświętszej  jako obchód święta Miłosierdzia Boskiego,

dołączając do tego święta odpust zupełny,a w 1883 roku pokazała się polska książeczka do nabożeństwa,wydana staraniem sióstr Wizytek w Krakowie,

zatytułowana:„KSIĄŻKA DO NABOŻEŃSTWA O NAJSŁODSZYM SERCU JEZUSOWEM”

 z koronką do Bożego Miłosierdzia, do której przywiązany został odpowiedni odpust. 

Odmawiało się ją nieco inaczej niż obecną. Składa się także z pięciu dziesiątek. Odmawiając tą koronkę, podczas każdej dziesiątki, należy wpatrywać się w duchu w jedną ranę Zbawiciela.

Na początku i przy końcu mówimy: „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo”, potem na dużych paciorkach:

O Jezu!

Zbawco świata, któremu tylko jedna rzecz jest niepodobna: żebyś się nie ulitował nad nieszczęśliwymi, wysłuchaj nas!
Na małych paciorkach mówimy dziesięć razy wezwanie: O mój Jezu! Miłosierdzia! Potem: „Chwała Ojcu” itd.

Na zakończenie koronki odmawiamy modlitwę:

Boże, który uciekającym się do Twego miłosierdzia z ufnością, nic odmówić nie możesz,

zmiłuj się nad nami. Matko Najświętsza, pod krzyżem bolejąca, módl się za nami!

Znajduje się tam także modlitwa papieża Piusa IX:

Przybądź już Panie, przybądź, nie zwlekaj, przepuść ludowi Twojemu, odpuść winy nasze,

wejrzyj na opuszczenie nasze; nie w sprawiedliwości naszej upadamy przed obliczem Twoim,

ale z powodu wielkości zmiłowania Twego. Obudź moc Twoją i przybądź,

ukaż nam oblicze Twoje, a będziemy zbawieni. 
Amen.

W 1881 r w klasztorze Wizytek w Krakowie  były dwie siostry Apostoła Polski Bernarda Łubieńskiego – Irenia  i Leonia Łubieńskie – s. Maria  Irena  i s. Maria  Amata

Pierwszy w Polsce Kosciół Bożego Miłosierdzia na Smoleńsku w Krakowie należący do Wawelu – W 1550 r Jan Żukowski, właściciel tych terenów sfinansował budowę szpitala dla ubogich i niewielkiego kościoła

Bożego Miłosierdzia w Krakowie 

 22 luty 1846 gdy pękł amerykański Dzwon Wolności  dzwon zadzwonił z okazji 114 rocznicy urodzin George'a Washingtona

22 lutego 1846 r. w  Krakowie wybuchło powstanie sygnał dla Rzezi Galicyjskiej
– rozbestwione, pijane bandy  z Tarnowa zadawały śmierć dziedzicom po dworach sposobami niezmiernie wymyślnymi
gdy z Podgórza pod Krakowem (dziś przedmieście) wyruszyła procesja w stronę miasteczka Gdowa, w którym było jedno z ognisk rzezi,
nie pomogły ni obrazy święte, ni chorągwie kościelne, rozpite chłopstwo rzuciło się i na procesję!

16 czerwca 1846 wybrano 54 letniego Papieża Piusa IX  urodzony 13 maja 1792 r  w czasie rewolucji Francuskiej 

19 wrzesnia 1846 ukazała się Matka Boża w La Sallete 

6 listopada 1846 r zlikwidowały  Wolne Miasto Kraków  czytaj 

9 grudnia 1846 urodziny Apostoła Polski Bernarda Łubieńskiego 

6 listopada 1770 r  Kraków -Wawel   Moskale  mordują 81 Konfederatów Barskich

Franista  Jakub Frank od 18 listopada 1760 r – 10 lat rezyduje na Jasnej Górze w Częstochowie 
6 listopada 1884 – rozoczęła się Konferencja Katowicka -delegaci Ruchu Miłośników Syjonu podjęli decyzję o założeniu nowych osad żydowskich w Palestynie.
6 listopada 1923 – Zamieszki krakowskie: w Krakowie, Tarnowie i Borysławiu- zorganizowane przez przyjaciół Józefa Piłsudzkiego -zgineły 32 osoby
9 listopad   1923 r Monachium  pucz Monachijski   Adolfa Hitlera -przed kosciołem Teatinów 

powstanie_krakowskie_1923.jpg

 

Teatr prze Kosciołem Teatinów w Monachium

powstały przez śluby w dziękczynieniu za życie Maxymiliana Emmanuela 

Henrietty Adelajda Sabaudzkiej  księżnej  bawarskie urodzonej 6 listopada 1636 r w Turynie  
6 listopada 1939 r.aresztowano 184  uczonych w  Collegium Novum.

Zebranie odbyło się w sali wykładowej nr 66

Zatrzymanych osadzonona Montelupich.Po zwolnieniu 11 osób,

27 listopada 1939 r. wywieziono do  Sachsenhausen.

Profesor Antoni Meyer, zmarł 24 grudnia 1939 r.-rektor UJ Stanisław Estreicher.3 stycznia 1940

6 listopada 1836  zmarł  Karol X -król Francji od 1824 do 1830.

Prawnuk Królów  polskich 

Brat Ludwika XVI i Ludwika XVIII,z Madame Klotyldy i Madame Elżbiety,

9 stycznia  2006 prorok Koscioła Łagiewnickiego.- Izaak G o l d w i c h t ( jaki Jan Maria Rokita) ogłasza 
Niech w Polsce wygra katolicyzm łagiewnicki z katolicyzmem toruńskim" 
Za symbol nowoczesnego polskiego katolicyzmu Jan Rokita obrał nowe Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.
9 stycznia 1981   Warszawa -Ks Stanisław Dziwisz  otrzymał dla Papieża JP II list 8 stron z wynikami
procesusepiscopalis w sprawie Kielc ( Prowokacja  pogrom 4 lipca 1946

 

czytaj 

8 maja 1884 r – cud uzdrowienia, -Nowenny Pompejańskiej. 

8 maja 1884 – św Tereska przystępuje po raz pierwszy do Komunii Świętej.

"Kocham Cię i oddaję Ci siebie na zawsze" – szepcze 11-letnia Teresa 

Nowenna pompejańska