Boże Miłosierdzie w Krakowie – Królowa Polski Wawel -Rzym -Monachium Jezus Miłosierny 13 grudnia 1707 r w Krakowie

Kraków jak i Monachium  nazywano drugim Rzymem, tyle w nim było kościołów

ze znaczną liczbą patronówświętych Kościoła katolickiego. 

Cesarz Karol Wielki   i   korona 

Koronacja Karola na cesarza w Rzymie 25 grudnia 800 r.

25 lipca 1016 w Krakowie na Wawelu urodził się potomek Cesarza Karola Wielkiego 

Kazimierz Odnowiciel  praprawnuk Cesarza  Rzymskiego Ottona I i św Adelajdy

Św. Adelajda, cesarzowa

dziedziczący tradycję Cesarstwa Rzymskiego

Kazimierz  Karol  wnuk  Króla  Polski Bolesława Chrobrego  

syn Króla Polski Mieszka II i bł Królowej Rychezy 

wychowywano  na władcę Polski  w Kwedlinburgu 

2 lutego 1676 r na Wawelu 

koronowano w łonie matki Teresę Kunegundę Sobieskę

urodzoną 4 marca 1676 r na Wawelu  

matkę Cesarza Rzymskiego Karola VII

koronowanego  12 lutego 1742 r we Franfurcie nad Menem 

przez brata Arcybiskupa Kolonii Klemensa Augusta

Od  1356 miejscem wyboru cesarza był Frankfurt nad Menem.

miejscem koronacji cesarzy była frankfurcka katedra Św. Bartłomieja,

W Kolonii pochowano Bł Królową Rychezę matkę Kazimierza Karola odnowiciela Polski 

Koronacja Karola na cesarza w Rzymie 25 grudnia 800 r.

Cesarz Karol VII wnuk Króla Polski Jana III Sobieskiego-potomek Władysława Jagiełły 

Praprawnuk Króla Francji Henryka IV-wnuk Króla Polski Jana III Sobieskiego 

Cesarz Karol, z Bożej łaski uświęcony i wybrany cesarz rzymski, po wieki August,
król Niemiec i Czech, książę Górnej i Dolnej Bawarii oraz Górnego Palatynatu Reńskiego, hrabia-palatyn Renu,
arcyksiążę Austrii, książę elektor Świętego Cesarstwa Rzymskiego, landgraf Leuchtenbergu etc. etc. etc.
 
 

Rodowód  Cesarza Rzymskiego Karola VII przodka bł Karola I

Błogosławiony Cesarz Karol I Habsburg  Liga Modlitwy o pokój między narodami

Cesarz Karol I Habsburg  tak jego przodek  Cesarz  Karol VII -wnuk Króla Sobieskiego 

żadnej ważnej decyzji nie podejmował bez wcześniejszej modlitwy.

Miał szczególne nabożeństwo do Eucharystii i Najświętszego Serca Jezusowego.

31 sierpnia 1944 r  Warszawa zbombardowano klasztor  Sakramentek
Siostry oddały się w ofierze za Polskę Chrystusową.
 zginęło ponad 1000 osób, w tym  4 kapłanów i  35 sióstr zakonnych
Portret Jana III w skórze lamparciej, Jan Tricius?, ok. 1680, z kolekcji Muzeum Pałacu w WilanowieJan III Sobieski w liście do Marysieńki z dn. 31 sierpnia 1683 r.
Jan III Sobieski opisuje nadzwyczajne zjawisko -cudowny znak
.

Potomek Króla Polski  Jana III Sobieskiego –potomek Cesarza Rzymskiego Karola VII 

Pan Bóg wybrał ostatniego cesarza Austrii i apostolskiego króla Węgier, aby był jednym z ostatnich

wśród władców Europy świadków chrześcijańskiego porządku świata w dobie tryumfującej Rewolucji.

17 sierpnia 1887 – 1 kwietnia 1922  Bł. Karol Habsburg

Bł. Karol Habsburg

Bł. Karol Habsburg-ostatni cesarz Austro-Węgier Karol I, król węgierski Karol IV. 

Urodził się 17 sierpnia 1887 r. na zamku Persenbeug w Dolnej Austrii.

28 czerwca 1914 r. w Sarajewie został zamordowany arcyksiążę Franciszek Ferdynand, Karol niespodziewanie został następcą tronu.

W tym samym roku wybuchła I wojna światowa.

21 listopada 1916 r. po śmierci Franciszka Józefa Karol został cesarzem Austro-Węgier.

30 listopada 1916  koronowano go na króla Węgier.

Za swój główny cel Karol uważał zawarcie pokoju. Był jedynym władcą popierającym inicjatywę pokojową papieża Benedykta XV.

Po upadku cesarstwa nie chciał się zgodzić na abdykację, ponieważ władzę traktował jako zadanie powierzone przez Boga.

Z tym przekonaniem dwukrotnie próbował odzyskać tron na Węgrzech.

W czerwcu 1919 r. został zmuszony do opuszczenia ojczyzny.

Pozbawiony tytułów i majątku 1 kwietnia 1922 r. umarł na zapalenie płuc, mając zaledwie 34 lata.

Trudy wygnania i cierpienia spowodowane chorobą ofiarował za powierzone mu przez Boga narody.

„Reddidit ipse pronis victricia signa Polonis”
„Sam wszechpotężny zwrócił Polakom ich zwycięskie znaki”

12 luty 2016 Prezydent Andrzej Duda obchodził w Monachium 274 rocznicę koronacji

Cesarza Rzymskiego Karola VII -wnuka Króla Jana III Sobieskiego

Andrzej Duda urodzony 16 maja 1972 r w Krakowie jest absolwentem  Liceum Króla Jana III Sobieskiego 

Monachium Kosciół Trójcy Swiętej -ołtarz fundacji Teresy Kunegundy Sobieskiej 

 

16 maja 1627 r.Zofia Teofila Daniłowiczówna wnuczka hetmana Stanisława Żółkiewskiego

 poślubiła w Żółkwi  Jakuba Sobieskiego,

2 listopada 1983 r  razem z synem Markiem została pochowana w kaplicy Matki Bożej Różańcowej

ufundowanej  przez  syna Króla Jana III Sobieskiego w  Bazylice  Trójcy Sw w Krakowie 

kr_historia_03

Święty Jacek był Dominikaninem krewnym biskupa krakowskiego Iwona Odrowąża.

w Krakowie ufundował klasztor tej reguły przy kościele św. Trójcy.konsekrowanej 12 marca 1223 r 

223 rocznica koronacji Króla Polski Bolesława Chrobrego przez Cesarza Ottona III w Gnieznie 

W 1243 roku powrócił do Krakowa, gdzie zmarł 15 sierpnia 1257 rok

Sw Jacek  wychował Naród Maryjny, ożywił kult Maryjny i złotymi ogniwami różańca św.

i bogatym kultem Maryjnym  związał Naród z Jej tronem na wieki.

Naród zaś polski rozkochał się w swej Matce, Pani, Hetmance i Królowej i nazwał się „niewolnikiem Maryi”.

mapa

W Bazylice Trójcy Swietej znajdujemy Kaplice  Lubomirskich i Matki Bożej Różancowej 

 Fundacja Lubomirskich  i  Królowa Polski  Katarzyna Opalińska -Leszczyńska 

prababcia trzech Królów Francji  m.in. Ludwika XVI, Ludwika XVIII i Karola X,

Srebrna Góra

Erem na Bielanach krakowskich zwany Eremem Srebrnej Góry z kościołem pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP

został fundowany przez Mikołaja Wolskiego, dyplomem z dnia 22 lutego 1604 roku.

 Srebrną Górę i wieś Bielany na rzecz kamedułów zapisał prapradziadek Królowej Katarzyny Opalińskiej

 Sebastian Lubomirski, kasztelan wojnicki, dyplomem wydanym w Krakowie 7 kwietnia 1604 r-

dzień po objawieniu się Matki Bożej Trzykroź Przedziwnej Jakubowi Rem SJ w Inglostadt 6 kwietnia 1604 

Kościół parafialny pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Niepołomicach.<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
Kliknij, by zobaczyć tę panoramę w nowym oknie na pełnym ekranie

Kaplica Lubomirskich pod wezwaniem św. Karola Boromeusza (1640).

Dziękczynienie za cudowne uzdrowienia Anny Branickiej 1 listopada 1604 r 

Praprababcia Królowej Katarzyny Opalińskiej kasztelanowa Anna z Branickich Lubomirska w 1621 roku zakupuje

"Gródek" dla Sióstr Dominikanek na klasztor. pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Śnieżnej, 

który jest votum dziękczynnym za zwycięstwo jej syna Stanisława Lubomirskiego pod Chocimiem.

Kościół zostaje Poświecony 8 X 1634 roku.  

Bazylika Trójcy Swiętej Kraków   przewodnik

  • Kaplica św. Róży Limańskiej (Lubomirskich) – wzniesiona na początku XVII wieku na miejscu gotyckiej kaplicy grobowej Pileckich (wzniesionej pod koniec XIV wieku). Fundatorami byli Sebastian Lubomirski i jego żona Anna z Branickich; ich portrety znajdują się w tondach na ścianach tarczowych. Wnętrze kopuły wypełniają wyobrażenia śś. Sebastiana, Stanisława, Anny Samotrzeć oraz proroka Eliasza; w niszach znajdują się figury świętych (Dominik, Stanisław, Stanisław Kostka, Czesław, Kazimierz, Jacek, Florian i Wojciech). Kaplicę zamyka XVII wieczna krata.

 Królowa Katarzyna                                          córka Katarzyny Królowa Francji 

Królowa Polski Katarzyna Opalińska-Leszczyńska –królowa Polski z Poznania

praprawnuczka Anny Branickiej w 1604 r cudownie uzdrowionej za przyczynę św Karola Boromeusza w Niepołomicach  

Świadectwo Anny Branickiej z Polski zostało włączone do akt procesu kanonizacyjnego.

Kanonizacja bł. Karola Boromeusza odbyła się 1 listopada 1610 r, dokładnie sześć lat po uzdrowieniu Anny Branickiej.

20 stycznia  1610  r Matka Boża  Dobrego Zdarzenia  ukazała się  Siostrze Mariannie w Ekwadorze

przepowiadając wydarzenia których jestemy dziś świadkami .

8 maja 1610 r  Matka Boża Królowa Polski ukazuje się  na Wawelu   

Z polecenia starościny Branickiej wizerunek św Karola  przez który spłynęła tak wielka łaska, został przeniesiony do świątyni parafialnej,.

W uroczystej procesji szła o własnych siłach cudownie uzdrowiona księżna. ..

Kilkadziesiąt lat później Lubomirscy, (kolejni właściciele niepołomickiego zamku), ufundowali dla obrazu piękną barokową kaplicę.

Stare kroniki podają, że przed niepołomickim obrazem Świętego z Mediolanu modlili się i zostali wysłuchani królowie Polski z dynastii Wazów:

44 Król Polski -praprawnuk Króla Włdysława Jagiełły Zygmunt III i jego synowie – Jan Kazimierz i Władysław IV.

Ślub magnackich dzieci odbył się 13  maja 1698 roku w Krakowie.w kościele fundacji jej praprababci Anny Branickiej  

W Zakonie Kaznodziejskim, w Krakowie "na Gródku".Film mniszek dominikanek

Rok później przyszła na świat ich pierwsza córka Anna, zaś 23 czerwca 1703  w Trzebnicy  Maria – późniejsza królowa Francji.

Od 1737 roku Katarzyna była  księżną Lotaryngii i Baru (księstwo to otrzymał Stanisław w dożywotnie władanie w ramach traktatu wiedeńskiego z roku 1736),  bardzo tęskniła za ojczyzną.
W wieku 18 lat została wyswatana ze Stanisławem Leszczyńskim, który pochodził z wpływowej i bogatej rodziny. Leszczyńscy posiadali liczne ziemie na terenie całej Wielkopolski i byli bardzo zaangażowani w politykę. Po otrzymaniu posagu Opalińskiej Leszczyński stał się  najbogatszym właścicielem ziemskim w Wielkopolsce. Stanisław żenił się jako młodzieniec, który odebrał wykształcenie odpowiednie dla syna magnata w tamtych czasach. Miał też za sobą tak zwaną edukacyjną podróż za granicę, zwiedził Austrię, Italię, Francję, Holandię i Niemcy.

Katarzyna poślubiła Stanisława 13  maja 1698 r w Krakowie , o czym świadczą życzenia złożone przez krakowską młodzież z okazji mających nastąpić zaślubin.

 potem młoda para zamieszkała z teściami w Rydzynie.. Katarzyna zajęła się tymczasem wychowywaniem małej Anulki, a 23 czerwca 1703 roku  w Trzebnicy urodziła drugą córkę, Marię

W styczniu 1704 roku August II został zdetronizowany. W tym samym roku wyklarował się projekt poparcia Stanisława jako króla „z woli Karola XII”. Pojawiły się też inne kandydatury, np. Franciszka De Conti, a spośród Polaków: hetmana Sapiehy i hetmana koronnego Lubomirskiego.

Rano 12 lipca 1704 r rozpoczęła się elekcja.,postanowiono, że królem zostanie Stanisław Leszczyński. Kilka dni później Katarzyna, po raz pierwszy jako królowa, skierowała do Karola XII list, datowany na 20 lipca 1704 roku. Była to interwencja w sprawie ucieczki 600 osób ze szlachty nurskiej i drohickiej, prowadzonych ze związanymi rękami i nogami przez Szwedów po aresztowaniu za opór stawiany przy ściąganiu kontrybucji. Niestety list nie odniósł żadanego skutku, jednak stanowi dowód wrażliwości królowej i jej chęci udzielenia pomocy więźniom.

Już 29 lipca 1704 musiała Katarzyna uciekać wraz z córkami i teściową Anną z Jabłonowskich do Łowicza, gdyż wojska Augusta rozpoczęły zbrojenia, a Karol XII zastawił za mało oddziałów.Stamtąd całą rodziną udali się do Prus Królewskich.

Tymczasem wojska Augusta zaczęły łupić i plądrować dobra Leszczyńskich w Wielkopolsce.Wkrótce bogata  rodzina Leszczyńskich potrzebowała pożyczek. Królowa sama musiała się tym zająć, gdyż podczas pobytu w Elblągu coraz częściej brakowało im pieniędzy. Mówią o tym listy, jakie kierowała do podkoniuszego Władysława Ponińskiego do Wielkopolski: Proszę pomyśleć o satysfakcji pieniężnej, bo sam bardzo ciasno koło nas J.P. komendant elbląski bardzo ozięble koło nas chodzi. Jest to list z 19 grudnia 1704 roku z Elbląga. W innym z kolei, z 15 marca 1706 roku, pisze: (…) abyś pamiętał naszą biedę, na którą widzę, wg expresyi WMM pana, żeśmy jeszcze nie zarobili na komizeracyją przyjacielską (…) ten przy lepszych czasach za łaską bożą odbierzesz sobie sowicie

Podczas panowania Króla  Stanisława Leszczynskiego i Królowej Katarzyny w Krakowie 13 grudnia 1707 r w Kosciele sw Kazimierza ukazał się Jezus Miłosierny 
Obraz Jezusa Miłosiernego jest kopią obrazu Jezusa Miłosiernego zKoscioła Bożego Miłosierdzia w Krakowie 

Kosciół Bożego Miłosierdzia Kraków 

czytaj

Karmelitanki w Warszawie  -fundacji  Lubomirskich 

Stolica Apostolska udzieliła pozwolenia na fundację warszawską  4 maja 1622 r., przez legata papieskiego Cosmę de Torres.

20 maja 1649 r. Karmelitanki Bose, pod przewodnictwem Matki Teresy od Jezusa (Marchockiej), przybyły z Krakowa do Warszawy.

2 czerwca odbyła się ich uroczysta introdukcja z kościoła Karmelitów Bosych na Krakowskim Przedmieściu do nowego, drewnianego klasztoru.

W uroczystości tej wziął udział król Jan Kazimierz  z żoną Marią Ludwiką i królewiczem Karolem. Przełożoną Klasztoru była Matka Teresa Marchocka, aż do swojej śmierci (19 kwietnia 1652 r.).
10 sierpnia 1655 r. Siostry opuściły klasztor, udając się na Spisz do Podoleńca. Do 1658 r. zamieszkały w zamku Lubomirskiego. Z wygnania wróciły do Warszawy 19 czerwca 1663 r., zatrzymując się tymczasowo w wynajętym drewnianym dworku.  Córka fundatorów, Helena Tekla (z Ossolońskich) i jej mąż Aleksander Lubomirscy, koniuszowie koronni, zakupili Pałac Kazanowskich (na Krakowskim Przedmieściu), z przeznaczeniem jego części na klasztor dla Karmelitanek Bosych. Siostry przeprowadziły się tu 30 października 1663 r. O. Ignacy od św. Jana Ewangelisty, Prowincjał, poświęcił nowy dom zakonny pod wezwaniem Ducha Świętego. Dokonano adaptacji i odpowiedniej przebudowy pałacu na klasztor i kościół. Część przeznaczoną dla sióstr oddzielono wysokim murem. W salonie urządzono kaplicę z trzema ołtarzami, zlikwidowano taras z widokiem na Wisłę a salony przebudowano na cele zakonne.
Karmelitanki Bose mieszkały tu do 1819 r. Dekretem rządu z dn. 18 grudnia 1818 r. klasztor ich uległ kasacie. Zgromadzenie pod przewodnictwem kapelana o. Onufrego Wartakiewicza, karmelity bosego, udało się do klasztoru w Krakowie na Wesołej. Dawny Pałac Kazanowskich przyjęto na cele Towarzystwa Dobroczynności  -czytaj 

 

Książe  Zdzisław Lubomirski – zapomniany bohater narodowy z Małej Wsi  czytaj

Książę urodził się 4 kwietnia 1865 r. w Niżnym Nowogrodzie jako syn Jana Tadeusza Lubomirskiego i Marii z Zamojskich.

Ukończył gimnazjum św. Anny w Krakowie oraz studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim i Wszechnicy w Grazu.

W 1893 r. ożenił się z hrabianką Marią Branicką.Przeniósł się do Warszawy i zamieszkał w pałacu przy ulicy Frascati.

————————————————————

Frascati  (starożytne Tusculanum),  letnia rezydencja papieży

8 września 1943 -Amerykanie  zbombardowali  93% wszystkich zabudowań  Frascati

w tym Pałac Biskupi Kardynała Stuarta -prawnuka Króla Jana III Sobieskiego 


Cała "Castelli Romani” staje się ofiarą dywanowego bombardowania
8 września 1943 roku,  rząd włoski orzekł kapitulację wojsk włoskich

i przejście na stronę państw Sprzymierzonych.

Duce zostaje aresztowany i osadzony w więzieniu, w tajemnicy przed Niemcami.

3 miliony żołnierzy włoskich zostało rozdartych pomiędzy aliantów a Niemców.

Barbarzyńskie zniszczenia zburzyły pałac biskupi Kardynała Stuarta 

+Prince Charles Edward.JPGHenryk Benedykt Stuart

Prawnukowie Króla Jana III Sobieskiego   Rzym -Watykan 

Po zamordowaniu Króla Ludwika XVI -prawnuka Królowej Katarzyny 

Latem 1796 r, francuskie wojska, pod wodzą Napoleona Bonaparte,

przygotowywały się do inwazji na państwo kościelne i zajęcia Rzymu. 

W 1796 r., po­sta­cie Matki Najświętszej na 101 ob­ra­zachw Rzy­mie
 były „oży­wio­ne”:poruszały ocza­mi, war­ga­mi oraz pła­ka­ły. 
W samym Rzymie cud ten po raz pierwszy zdarzył się w so­bo­tę 9 lip­ca 1796 r.,
oko­ło godz. ósmej rano. Ma­don­na dell’Ar­chet­to przy domu gdzie urodził się Kardynał Henryk ( będący w tym czasie we Frescatii )
gdzie mieszkała wnuczka Króla Jana III Sobieskiego 
Do dzi­siaj znaj­du­je się w tym samym miejscu – na wą­skiej ulicz­ce via dell’Ar­chet­to,
któ­ra łą­czy się z via dell’Umiltà, przed pla­cem della Pilotta, gdzie znaj­du­je się Uni­wer­sy­tet Gre­go­riań­ski. 
Rodzina Stuardt na Watykanie bombardowanym 

 Spo­śród 101 rzym­skich ob­ra­zów „do­tknię­tych” cu­dem wy­róż­niał się obraz Mat­ki Bożej z Guadalupe,
znajdujący się w kościele San Nicola in Carcere,bli­sko Teatro di Mar­cel­lo (nie­da­le­ko Piazza Venezia).
Naj­pierw ko­ściel­ne dzwo­ny sa­mo­czyn­nie za­czę­ły bić na alarm,
co spo­wo­do­wa­ło przy­by­cie tak wiel­kie­go tłumu,że aż w ko­ście­le za­bra­kło miej­sca.
Wte­dy na oczach wszyst­kich ze­bra­nych twarz Matki Bożej na ob­ra­zie „oży­wi­ła się”. 
Ten fenomen trwał kilka mie­się­cy, przy­cią­ga­jąc wiel­kie tłumy lu­dzi, którzy przed obrazem modlili się w dzień i w nocy.
Front bazyliki
Bazylika św. Mikołaja w Więzieniu-Obecnie kościół tytularny Zenona kardynała Grocholewskiego.
 
W latach (1699–1707)Bazylika była kosciółem  tytularny Francuskiego Kardynała de la  Grange d,Arquien-
tescia Króla Jana III Sobieskiego –
prapradziadka  brytyjskiego Kardynała Henryka Stuarta -prawnuka Króla Jana III Sobieskiego 
 
Henryk Albert de la Grange d`Arquien

Kardynał Henryk Albert de la Grange d'Arquien -teść Króla Jana III Sobieskiego 

———————————-

Księże Lubomirski rezydował także w swoich dobrach w Małej Wsi.

Książę Lubomirski w 1904 r. został wiceprezesem, a w 1908 r. prezesem Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności.

Był kuratorem Instytutu Oftalmicznego, założonego zapisem testamentowym dziadka Eugeniusza.

W placówce nieodpłatnie leczono wzrok ubogich.

Gdy po 1905 r. pojawiła się możliwość tworzenia polskich szkół Książę z zapałem przystąpił do tego zadania.

Z jego inicjatywy i zapewne dzięki jego finansowemu wsparciu utworzono w Grójcu w 1912 r.

Gimnazjum – dzisiejsze Liceum Piotra Skargi.

Po wybuchu I wojny światowej – 3 sierpnia 1914 r– wszedł w skład Komitetu Obywatelskiego Miasta Warszawy.

Po wkroczeniu wojsk niemieckich odmówił ewakuacji do Rosji.

Przejął kierownictwo Centralnego Komitetu Obywatelskiego.

Rozpoczął rozmowy z okupantem. Chciał jak najszerzej rozbudować samorząd Warszawy i uzyskać autonomię narodu. Podkreślał, że oba komitety obywatelskie powinny nie tylko zarządzać miastem, ale też wydawać akty prawne czyli pełnić rolę polskiego rządu. Ponownie zaangażował się w tworzenie polskich szkół i doprowadził do powstania dokumentów o obowiązkowym polskim szkolnictwie. Wydziałowi Oświecenia polecił przygotowanie rozwiązań, które pozwolą wprowadzić w życie projekt powszechnego szkolnictwa polskiego.

W listopadzie 1914 r. wszedł w skład utworzonego przez Romana Dmowskiego Komitetu Narodowego Polskiego,

który za cel stawiał sobie „zjednoczenie Polski i założenie podwalin swobodnego rozwoju narodu”.

W 1916 r. w związku z koniecznością poszukiwania rekrutów na terenach okupowanego Królestwa Kongresowego władze niemieckie i austriackie wydały tzw. Akt 5 listopada.

Dokument gwarantował Polakom stworzenie samodzielnego państwa. Nie wytyczał przyszłych granic ale zawierał sformułowania dotyczące stworzenia armii polskiej.

Za zgodą władz okupacyjnych Książę zorganizował 16 listopada wybory do samorządu Warszawy. Sam został prezydentem miasta.

 

Miesiąc później powstała Tymczasowa Rada Stanu z Wacławem Niemojowskim na czele.

Książę podjął z nią współpracę, zasiadając w Komisji Sejmowo – Konstytucyjnej. Należał do Międzypartyjnego Koła Politycznego, w którym poszukiwano możliwości współpracy różnych obozów politycznych.

12 grudnia do Warszawy przyjechał Józef Piłsudski. Książę przywitał go na Dworcu Wiedeńskim.

Książę spotkał się z Józefem Piłsudskim, który zaproponował mu udział we władzy w przyszłym państwie polskim.

Po wydaniu Aktu 5 listopada różne formacje zaczęły tworzyć zalążki organów władzy zarówno na ziemiach polskich jak i na emigracji.

Po wybuchu II wojny światowej Książę Zdzisław Lubomirski zdecydował się pozostać w kraju. Aktywnie włączył się w prace Komitetu Obywatelskiego Stefana Starzyńskiego. Brał udział w tajnych rozmowach dotyczących utworzenia Rządu Obrony Narodowej, w którym miał sprawować urząd ministra spraw zagranicznych. Ostatecznie jednak nowy masoński polski gabinet powołano w Paryżu.

Aresztowany przez gestapo 10 listopada 1942 r. – przez dwa miesiące więziony i torturowany  był na Pawiaku.Zmarł 31 lipca 1943 r. w swoim majątku w Małej Wsi. Pochowany został na cmentarzu przy kościele Św. Trójcy w Belsku Dużym.

Rozpoczął swoją pracę w organizacjach dobroczynnych, by potem budować samorząd Warszawy, wreszcie tworzyć podwaliny odrodzonego państwa. Nie wahał się zmieniać obozów politycznych, kiedy uznał to za wartościowy krok w kierunku umacniania polskich struktur gospodarczych, administracyjnych, prawnych.

Jego osobiste cechy – umiejętność zajmowania twardego stanowiska w negocjacjach z okupantami, zdolność do prowadzenia mediacji i szukania kompromisów, a przede wszystkim umiejętność usunięcia się w cień – okazały się zbawienne dla Polski. Podjęte decyzje i zaproponowane rozwiązania implikowały bieg wypadków. Nie wiemy jak potoczyłyby się losy Polski, gdyby Książę nie stawiał warunków okupantowi czy nie zaproponował Józefowi Piłsudskiemu przyjazdu do Warszawy zamiast do Lublina.

http://www.grojec24.net/news-ksiaze-zdzislaw-lubomirski-zapomniany-bohater-narodowy-z-malej-wsi,2111.html

 Kim jest Stanisław Kracik -były burmistrz Niepołomic od 2012 dyrektor Szpitala 

w Kobierzynie gdzie 20 sierpnia 2015 umieszczono na tzw. obserwację psychiatryczną dr Zbigniewa Kękuśia

 23 czerwca 1942 r. ponad 500 chorych z Kobierzyna  wywieziono do Oświęcimia.

23 czerwca  1942 r Drezno -zgilotynowano 12 Polaków z Czernego Legionu z Gostynia 

czytaj 23 czerwca

Stanisław Kracik

Stanisław Kracik, były burmistrz Niepołomic, później wojewoda małopolski,

dyrektor Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Babińskiego w krakowskim Kobierzynie,

będzie kandydował na radnego sejmiku województwa z list PO.

Stanisław Kracik (w pierwszym rzędzie pierwszy z prawej)

podczas pogrzebu Lecha i Marii Kaczyńskich 18 kwietnia 2010

Stanisław Kracik (ur. 10 września 1950 w Spytkowicach od 1990 do 2009 burmistrz Niepołomic, od 2012 prezes zarządu Polskiego Czerwonego Krzyża.

W okresie jego rządów  zostało zarejestrowanych około 1,3 tys. podmiotów gospodarczych, m.in. Coca-Cola, MAN, Royal Canin, Oknoplast, DHL. w 2006 miał wystartować jako kandydat Platformy Obywatelskiej na stanowisko prezydenta Krakowa. 21 października 2009 Stanisław Kracik złożył dymisję z zajmowanego stanowiska burmistrza. Osiem dni później objął urząd wojewody małopolskiego.

W 2010 był kandydatem PO na prezydenta Krakowa,17 czerwca 2012 został wybrany na prezesa zarządu Polskiego Czerwonego Krzyża.Jego bratem był Jan Kracik.

Jan KracikKs Jan Kracik (ur. 11 listopada 1941 w Spytkowicach, zm. 24 kwietnia 2014 w Krakowie
Urodził się w rodzinie chłopskiej w Spytkowicach koło Rabki-Zdroju. święcenia kapłańskie przyjął z rąk abp Karola Wojtyły 11 kwietnia 1965 w katedrze na Wawelu.

przez dwa lata pracował u św. Floriana w Żywcu-Zabłociu.Od 1973 był wykładowcą historii Kościoła w Krakowie, od 2010 Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.

Stanowisko profesora nadzwyczajnego otrzymał 8 maja 1990. Profesorem  został 1 grudnia 2008. Był wykładowcą Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (gdzie kierował Katedrą Historii Nowożytnej) i współpracownikiem „Tygodnika Powszechnego” oraz miesięcznika „Znak”Jednym z jego doktorantów jest obecny biskup pomocniczy krakowski Grzegorz Ryś.Był autorem 20 książek i ponad 500 artykułów.

Dzień urodzin Księdza Kracika ..

 11 listopada 1941 roku Rapportfuehrer SS Gerhard Palitzsch zastrzelił 151  Polaków. Była to pierwsza egzekucja …w Auschwitz

Dr Kękuś 

http://www.infoekspres.pl/2015/08/25/fantastyczna-przygoda-zbigniewa-kekusia-w-kobierzynie-czy-ustawka-szpital-psychiatryczny-juz-nie-prowadzi-terroru-psychiatrycznego/

W Kobierzynie nie miała szczęścia Maria Ziemiańska. W dniu 25 września 2014 roku została porwana z ulicy

Porwano ją w ramach zemsty za ujawnienie prawdy o szczepieniach dzieci w Krakowie i Nowej Hucie

23 czerwca 1943 Hamburg skazano na zgilotynowanie 3 Kapłanów  Katolickich  i Pastora aby ich krew splynela razem-przygotowanie do nowej religii
 

23 czerwca 1963 r. Wawel  wikariusz kapitulny archidiecezji krakowskiej 43 letni bp Karol Wojtyła udzielił Stanisławowi Dziwiszowi i 34 jego kolegom z seminarium święceń kapłańskich
Wsrod nich  Ks Bielański Jan, Bielański Janusz, Bobeł Franciszek, Cader Franciszek, Duszyk Antoni, Dyduch Jan, Dyduch Tadeusz, Dziwisz Stanisław, Fudala Jan, Gil Jakub, Góra Eugeniusz, Jania Józef, Jonkisz Stanisław, Kałamacki Piotr, Karkoszka Wiesław, Kłusak Wojciech, Konieczny Stanisław, Kornaga Mieczysław, Kóska Julian, Kubica Kazimierz, Łukaszczyk Mieczysław, Mikołajczyk Michał, Najbor Eugeniusz, Nędza Józef, Pałasz Jan, Piętniewicz Tadeusz, Polewka Mieczysław, Porzycki Tadeusz, Rakoczy Tadeusz, Semla Tadeusz, Sojka Krzysztof, Wiecheć Władysław, Wielgus Edward, Zając Jan, Zemła Aleksander
Bp Jan Zając odpowiedzialny za Sanktuarium  Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach
Kardynał Sanisław Dziwisz kardynał od 2006.
Ks Janusz Bielański -1983-2007 był proboszczem Królewskiej Katedry na Wawelu. .

2 stycznia 2007 zrezygnował ze względu na powtarzające się zarzuty o jego współpracy z SB jego miejsce zajął ks. Zdzisław Sochacki
Ks. mgr Mieczysław Łukaszczyk, Kapelan Ojca Świętego,
Bp Tadeusz Rakoczy – Biskup Ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej

23 czerwiec 2013 – Telewizja TRWAM i radio Maryja  przekazują  transmisje
23 czerwca 2013 Łagiewniki otwarcie Kościoła Bł Jana Pawła II w Centrum „Nie lękajcie się!”

zakończenie 362. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Krakowie.
Shema Israel = Chrystus wynocha
23 czerwca 2013 Auschwitz – Birkenau  -Premiera symfonii Kiko Argüello w Oświęcimiu
-Wśród uczestników wydarzenia byli kardynałowie, biskupi, rabini i członkowie Drogi Neokatechumenalnej z całego świata. Celebracji przewodniczył obchodzący dziś złoty jubileusz kapłaństwa metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz.

Obecny był kompozytor symfonii haretyk Kiko Argüello, inicjator Drogi Neokatechumenalnej.

Dzieło muzyczne wykonała licząca około 200 osób orkiestra symfoniczna Organizowane przez Drogę Neokatechumenalną wydarzenie zgromadziło ponad pięćdziesięciu biskupów i 35 rabinów pochodzących z całego świata.
Uroczystość odbywała się na zakończenie 362. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Krakowie.
Celebracji Symfonicznej przewodniczył kard. Dziwisz, który siedział na specjalnie udekorowanym fotelu na przodzie ogromnej sceny z muzykami i chórzystami. 

Specjalne słowa pozdrowienia dla uczestników celebracji od papieża Franciszka przekazał biskup Tadeusz Rakoczy, ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej, na której terenie znajduje się były niemiecki obóz zagłady.


Bp Rakoczy  przypomniał, że Oświęcim jest miastem pokoju, niezwykle przyjaznym dla pielgrzymów i turystów.
Kompozytor Kiko Argüello zwrócił uwagę, że jednym z centralnych motywów jego dzieła są śpiewane słowa modlitwy „Słuchaj Izraelu”. 
Na zakończenie „Cierpienia Niewinnych” JUBILAT kard. Dziwisz połogosławił zebranych.

„Shema Israel”.Pięcioczęściowa symfonia „Cierpienie niewinnych” została wystawiona w w Watykanie w obecności Benedykta XVI, pokaz w Jerozolimie, w Galilei, w Betlejem, w Paryżu, w Düsseldorfie, w katedrze w Madrycie, w Chicago, w Bostonie i w roku 2012 w Lincoln Center w Nowym Jorku w obecności trzech tysięcy Żydów i 35 rabinów

.W niedzielnej celebracji  wzięło udział  6 kardynałów: arcybiskup krakowski Stanisław Dziwisz, arcybiskup warszawski Kazimierz Nycz, metropolita Wiednia Christoph Schönborn, emerytowany przewodniczący Papieskiej Rady „Cor Unum” Paul Josef Cordes, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich Stanisław Ryłko i arcybiskup Palermo Paolo Romeo.abp Józef Michalik,metropolita lubelski abp Stanisław Budzik; metropolita poznański abp Stanisław Gądecki; biskup warszawsko-praski abp Henryk Hoser; arcybiskup moskiewski Paolo Pezzi; ordynariusz Triestu abp Giampaolo Crepaldi, arcybiskup Miami Thomas Newski, biskup greckokatolicki Bratysławy Peter Rusnak, biskup peruwiańskiego Callao Jose Luis del Palacioi i wielu innych arcybiskupów i biskupów z różnych krajów
Wśród rabinów i osobistości żydowskich …rabin Angel Kreimann-Brill, przewodniczący Latynoamerykańskiego Centrum dla Dialogu i Współpracy między Żydami i Chrześcijanami; rabin David Metzger; rabin Shmuel Gamliel; rabin Moshe Y. Levkovitz przewodniczący Afikim; Joshua Eblis, główny rabin Katowic; Shalom Bahbout wielki rabin Neapolu; Shlomo Hoffmeister, rabin Wiednia; Zoltan Radnoti, rabin Budapesztu; rabin Brain Opert z Milnerton w RPA.
Shema Israel = Chrystus wynocha
krótki film pokazuje nam Stanisława Dziwisza .który ustępuje z tronu ,ucieka ze sceny po to, aby nie obrażać żydów osobą kapłana katolickiego, widokiem krzyża na piersi, czy stuły.
.Przebieg nagrania:
0.09 – Dziwisz wzywa do odśpiewania Shema Israel (powtórnie, bo jeden raz nie wystarczy).
0.29 – Dziwisz zdejmuje stułę (1) jako symbol godności kapłańskiej i siada z powrotem na tronie.
0.43 – Ksiądz – po prawej ręce Dziwisza – otrzymuje sygnały od dr h.c. KUL Kiko Argüello mówiące, że Dziwisz ma wyjść całkowicie, następuje pewna chwilowa konsternacja i Dziwisz pokornie wychodzi.
1.02 – Drugi ksiądz po lewej ręce nie bardzo wie, co on sam ma ze sobą zrobić, ale wkrótce i on wychodzi.
1.18 – Wszystko jest już koszerne i następuje śpiew Shema Israel.
3.34 – Po zakończeniu śpiewu ksiądz z asysty Dziwisza wraca na swoje miejsce.
3.40 – Dziwisz pozdrawia wszystkich słowem Shalom – zebrani odpowiadaj chórem: Shalom.
 
Dzieje się to na Polskiej Katolickiej ziemi  w 300 lecie urodzin Dobrej Królowej Francji Marii Leszczyńskiej -700 rocznica fundacji Cystersów w Trzebnicy

Niedziela Bożego Miłosierdzia dekret 8 maja 1853