Edyta Stein

Rodzina Oświęcimska ogłasza Rok 2012  rokiem Św Edyty Stein.

Karmelitanki Siostry Teresy Benedykty od Krzyża, błogosławionej przez Krzyż

Siostra Teresa Benedykta od Krzyża, błogosławiona przez Krzyż

1 styczeń 1922 r  Edyta Stein przyjmuje sakrament chrztu 

( rok 2012 -90 rocznica )

2 lutego  1922 r   Edyta Stein otrzymuje sakrament bierzmowania

 (rok 2012 -90 rocznica )

2 sierpnia 1942 r  aresztowana w Holandii wraz z 244 katolickimi żydami

( rok 2012-70 rocznica )

9 sierpnia 1942 r zamordowana z 523 żydami ( w większości katolikami )

 w Białym Domu w Auschwitz –Birkenau.

Towarzyszło  jej  tego dnia 14 bliskich Katolickich żydów

 ( rok 2012-70 rocznica )

Beatyfikowana  1 maja 1986 w Kolonii

Kanonizowana 11 października 1998 roku.

1 października 1999 r. ogłoszona  wraz ze św. Brygidą Szwedzką i św. Katarzyną ze Sieny – patronką Europy.

Św Edyta Stein urodziła się w dniu 12 października 1891 roku we Wrocławiu, jako najmłodsze z jedenaściorga dzieci, kiedy jej rodzina obchodziła uroczystości Jom Kippur, najważniejsze żydowskie świę­to, Dzień Pojednania.-dla  późniejszej Karmelitanki właśnie ta data urodzenia stanowiła jakby obietnicę.

12 października dla katolików to święto Matki Bożej z Pilar patronki Hiszpanii

( pierwszego objawienia się Matki Bożej w 40 r w Saragossie )

http://adonai.pl/cuda/?id=37

Edyta Stein pisze .. żydowskich praktyk religijnych zrezygnowałam w Hamburgu  kiedy byłam 14-letnią dziewczynką.

1 stycznia 1922 Edyta Stein przyjmuje chrzest.

Było to święto obrzezania Jezusa, przyjęcia Jezusa na łono Abrahama.

W dniu święta Matki Bożej Gromnicznej 2 lutego 1922 r  dniu związanym znowu ze Starym Testamentem, biskup diecezji Speyer udziela jej w swojej prywatnej kaplicy sakramentu bierzmowania.

Jej pierwsza podróż po zmianie wyznania prowadzi do Wrocławia. «Matko, jestem katoliczką».

Obie płaczą. Natychmiast po zmianie wyznania Edyta Stein stara się o przyjęcie do zakonu Karmelitanek.Do Wielkiej Nocy 1931 roku obejmuje posadę nauczycielki języka niemieckiego i historii w liceum i seminarium nauczycielskim Dominikanek w klasztorze św. Magdaleny w Speyer.

Tłumaczy listy i dzienniki Newmana z okresu przed przejściem na wiarę katolicką oraz « Quaestiones disputatae de veritate » Tomasza z Akwinu,

Raphael Walzer, opat klasztoru w Beuron, w 1933 r wyraża zgodę na jej wstąpienie  do zakonu Karmelitanek.

W 1933 roku zgłasza się do przełożonej kolońskiego klasztoru Karmelitanek.

« Pomóc może nam nie ludzka dzialalność, tylko cierpienie Chrystusa. Moim pragnieniem jest wziąć w nim udział ».

Edyta Stein jeszcze raz jedzie do Wrocławia, aby pożegnać się z matką i rodziną.

Ostatni dzień, który spędza w domu, to 12 października 1933 r  jej urodziny, a jednocześnie ostatni dzień święta Kuczek. Edyta towarzyszy swojej matce do synagogi.

Następnego dnia Edyta siedzi w pociągu do Kolonii. W  dniu 14 października 1933 r  Edyta wstępuje do kolońskiego klasztoru Karmelitanek.

W 1934 roku, 15 kwietnia, przypada uroczystość jej obłóczyn.

Od tego momentu Edyta Stein nosi imię Siostry Teresy Benedykty od Krzyża, błogosławionej przez Krzyż.

21 kwietnia 1935 składa do­datkowe śluby okresowe.

14 września 1936 r  w chwili odnowienia ślubów umiera we Wrocławiu jej matka. «

9 czerwca 1939 roku pisze testament:

«Już teraz przyjmuję śmierć, którą przewidział dla mnie Bóg, w oczekiwanym z radością poddaniu się Jego świętej woli. Proszę Pana, aby zechciał przyjąć moje życie i moją śmierć …, tak aby przyjęto Pana i przyszło Jego królestwo w całej wspanialości, dla ratowania Niemiec i pokoju na świecie… ».

W Echt Edyta Stein pisze w wielkim pośpiechu swoją rozprawę pt.

« Św. Jan od Krzyża, mistyk i doktor Kościoła – z okazji 400 rocznicy urodzin 24 czerwca 1542-1942 ».

http://voxdomini.com.pl/duch/mistyka/jk/spis.htm

Jej rozprawa na temat św. Jana od Krzyża nosi tyłuł: « Wiedza Krzyża».

W 1941 roku pisze do zaprzyjaźnionej zakonnicy:

« Scientia crucis (naukę o Krzyżu) można pozyskać dopiero wtedy, gdy dokładnie poczuje się Krzyż. Od pierwszej chwili byłam o tym przekonana i mówiłam z głębi serca: Ave, Crux, Spes unica (bądź pozdrowiony Krzyżu, nasza jedyna nadziejo) ».

2 sierpnia 1942 przychodzi Gestapo.

Edyta Stein razem z innymi siostrami jest w kaplicy. W ciągu pięciu minut ma się zgłosić, razem ze swoją siostrą Różą, która także zmieniła wyznanie i służy w zakonie Karmelitanek w Echt.

Ostatnie słowa, jakie od niej usłyszano, powiedziała do Róży:

« Chodź, idziemy dla naszego narodu ».

———————-

2 sierpnia 1942 Krakow

Niemcy nakazali seminarium duchownemu opuścić gmach Katolickiego Domu Akademickiego,istniało niebezpieczeństwo wywiezienia częstochowskich kleryków do obozu koncentracyjnego w Auschwitz.

Interwęcją Arcybiskupa  ks.  Adama  Sapiehy u  władz niemieckich uratowano  seminarium które znalazło pomieszczenie w klasztorach Ojców Bernardynów i Ojców Augustianów na Skałce w Krakowie,

http://www.radiomaryja.pl/artykuly.php?id=98747

2 sierpnia 1942 Rabka –aresztowano ponad 60 osób wywiezionych do Zakopanego .

—————————————-

2 sierpnia 1942 r Siostra Teresa  Benedykta  od Krzyża  razem z  z siostrą i 242  – Żydami, którzy przyjęli katolicyzm zostają przewiezieni do obozu przejściowego w Amersfort, nieco później do Westerbork.

Aresztowanie  to zemsta w odpowiedzi na pismo protestacyjne holenderskich biskupów ka­tolickich odczytane 26 lipca 1942 r przeciwko pogromom i deportacjom Żydów.

Tego dnia 26 lipca 1942 r

26 lipca 1942 r Dachau zamordowano  znanego Św Edycie Stein – Karmelitę Bł. Tytusa  Brandsmę  Ocarm.. http://szkaplerz.pl/antologia/index.php?go=Brandsma

26 lipca 1942 r. w Stanisławowie  za pomoc żydom zamordowany O. Jan Peregryn Haczela który wskazał św Maxymilianowi Kolbe drogę do świętości ..

http://franciszkanie.pl/news.php?id=6653

Rankiem 7 sierpnia 1942 r  rozpoczyna się transport 987 Żydów

 ( wśród nich wielu żydów katolików )  do Auschwitz

9 sierpnia 1942 r siostra Teresa Benedykta od Krzyża została zagazowana w Oświęcimiu razem ze swoją siostrą Różą i 523 osobami .

9 sierpnia 1942 r w Kostkach Dużych urodził się Ks Józef Maj ..

9 sierpnia 1942 r w Dachau świadectwo  o  wydarzeniu z  Cudownym Medalikiem w bloku kapłanów

http://www.ojczyzna.pl/nowe-artykuly/dachau_auschwitz_9_sierpien_1942.html

Św Edyta Stein.

Siostra Teresa Benedykta od Krzyża, błogosławiona przez Krzyż

 Cytaty

 • Bóg jest Prawdą. I kto szuka prawdy, ten szuka Boga, choćby o tym nie wiedział.
 • Cierpienia nigdy nie są za wielkie a i radość za mała.
 • Człowiek może na różne sposoby służyć zbawieniu innych ludzi.
 • Jeśli dusza chce dzielić życie Chrystusa, musi wraz z Nim przejść śmierć krzyżową; wydać się na ukrzyżowanie w cierpieniu i śmierci, tak jak Bóg ześle czy dopuści.
 • Krzyż nie jest celem samym w sobie: wznosi się wzwyż i wskazuje drogę.
 • Krzyż nie jest tylko znakiem: jest także mocnym orężem Chrystusa. Jest laską pasterską, którą on pewnie wyważa drogę do nieba.
 • Miłość to coś najbardziej wolnego, co istnieje.
 • Modlitwa i ofiara są z pewnością ważniejsze niż wszystko, co możemy powiedzieć.
 • Musimy się nauczyć i to znosić, że ktoś dźwiga swój krzyż, a my nie możemy mu ulżyć, co jest często trudniejsze, niż cierpieć samemu.
 • Niedziela winna być wielką bramą, przez którą na teren powszednich dni tygodnia wchodzi życie wieczne i siła do pracy.
 • Nie przyjmujcie niczego za prawdę co byłoby pozbawione miłości, ani nie przyjmujcie niczego za miłość, co byłoby pozbawione prawdy; jedno pozbawione drugiego staje się niszczącym kłamstwem
 • Ten, kto nakłada na nas krzyż, umie ten ciężar uczynić słodkim i lekkim.
 • Wszystkie cierpienia pochodzące z zewnątrz są niczym w porównaniu z ciemną nocą duszy.
 • Wszystko co czynimy, jest tylko środkiem do celu. Jedynie Miłość jest celem samym w sobie, bo Bóg jest Miłością.
 • Żadne dzieło duchowe nie rodzi się bez wielkich boleści.

Inne wydarzenia związane z 12 października .

http://www.radiopomost.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2989:12-padziernika-saragossa-wito-matki-boej-z-pilar-patronki-hiszpanii&catid=41:tradycja&Itemid=64

Comments are closed.