Eugenik Boy Żeleński w 1938 r w Oswięcimiu ,,Chciał udowodnić że Boga nie ma ,,

Eugenik Boy Żeleński w 1938 r w Oswięcimiu chciał udowodnić że Boga nie ma
  Eugenik Boy Żeleński i ręka kowala w Oswięcimiu
Wydarzenie opisuje O Stanisław Skudrzyk SJ duszpasterz Polonii w Hamburgu ..

w książce "50 lat w zakonie"
W Wielkim Poście dawałem rekolekcje w Oświęcimiu.
Opowiedział mi wtedy tamtejszy dziekan i proboszcz, że przed kilku dniami przyjechał z Warszawy  pan Boy-Żeleński z odczytem dla robotników miejscowej fabryki, zamienionej później na obóz koncentracyjny, pod tytułem: „Czy jest Bóg?"
Na odczyt przyszło ponad 2.000 robotników.
Boy z wielką swadą „udowadniał", że Boga nie ma.
Na końcu upojony powodzeniem wyciągnął dłoń ku niebu i zaczął bluźnić.
Wreszcie powiada buńczucznie:
Gdyby Bóg był na niebie, nie zniósłby moich bluźnierstw, ale zabiłby mnie piorunem z nieba".
Popatrzył tryumfalnie po sali. Nastało grobowe milczenie.
Wtedy podszedł do niego na mównicę miejscowy kowal i mówi: „Panie, wobec Wszechmocnego Boga jest pan nikłym proszkiem. Na Pana wystarczy ręka kowala".i trzasnął tak mocno w bluźnierczą twarz, że Boy potoczył się pod mównicę.

Wtedy dopiero sala się opamiętała.

Zaczęto gwizdać i krzyczeć: „Precz z bluźniercą!"
Musiano niefortunnego mówcę wyprowadzić tyłem, bo by go sromotnie robotnicy pobili.

4 lipca 1941 we Lwowie Tadeusz Boy-Żeleński został zlikwidowany

Niemcy planowo rozstrzelali 38 osób w tym 25 profesorów z Uniwersytetu Jana Kazimierza.
Hans Krüger urodził się 1 lipca 1909 r. w Poznaniu. od 1933 szef wydziału policyjnego w obozie koncentracyjnym w Oranienburgu

1 maja 1938 – zostaje przyjęty do SS – numer 293 735.

W listopadzie 1939 – założyciel i pierwszy komendant szkoły policyjnej w szkole

,,św Tereski,, w Rabce
Od czerwca 1941 – we Lwowie, uczestniczył w aresztowaniach i egzekucji profesorów lwowskich wyższych uczelni, został szefem Gestapo w Stanisławowie

W Stanisławowie  14 sierpnia 1941 r doprowadził do wymordowania około 250 Polaków, inteligentów polskich. Kierował akcją wymordowania Żydów stanisławowskich.
26 lipca 1942 r .. w Stanisławowie na rozkaz Hansa Krügera został zamordowany Franciszkanin O. Jan Peregryn Haczela który wskazał św Maxymilianowi Kolbe zamordowanemu 14 sierpnia 1941 r w Auschwitz drogę do świętości ..

Oświęcim -opanowany

1 pazdziernik 2013  przed Kosciołem św Krzyża gdzie ukazała się Matka Boża  umieszczono napis ,,Antysemityzm jest grzechem przeciwko Bogu i ludzkosci ,,z ust  Papieża Jana Pawła ….można zapytać lecz kogo ?

Antypolonizm w  Polsce czy to grzech ?