Kłamstwo o wyzwoleniu Obozu w Oświęcimiu – Cesarz Karol VII -wnuk Króla Jana III Sobieskiego

 

Swiadectwo  Polaka  Tadeusza Sękowskiego  ; więznia i  ofiary obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu 

 P nr 152483 –  urodzony 14 maja 1924 r zmarłego 27 lutego 1945 r 

 ROSJANIE WKROCZYLI do OBOZU w OŚWIĘCIMIU, ale WCALE go NIE ZDOBYWALI” !!!

 czytaj 

Tadeusz Sękowski opisuje ostatnie dni funkcjonowania niemieckiego

Obozu Zagłady Polaków w Oświęcimiu.

Teresa Sękowska – ffoulkes   hermes.fm@interia.pl

Dlaczego oboz KZ w Auschwitz …  gdzie 14 sierpnia 1941 zamordowano Sw Maxymiliana Kolbe 

Dlaczego proces zbrodniarzy z Auschwitz we Franfurcie nad Menem  ?

4 sierpnia 1941  Auschwitz -likwidacja Sw Maxymiliana Kolbe 

14 sierpnia 1941  Moskwa powstaje Armia Andersa dla wyprowadzenia żydów do Izraela  Palestyny 

14 sierpnia 1941 – podpisana Karta Atlantycka

porozumienie

prezydenta USA masona Franklina Delano Roosevelta i

premiera Wielkiej Brytanii  masona Winstona Churchilla

przedstawiała wizję świata powojennego

14 sierpnia 1941  – wymordowano inteligencę ze Stanisławowa   ok 250 osób 

14 sierpnia 1943 – Oddział UPA zamordował ponad 30 Polaków w Stanisławowie

14 sierpnia 1943 r Wewelsburgu -pałac biskupi wnuka Króla Jana III Sobieskiego-Arcybiskupa Klemensa Augusta-

wydano dekret że Adolf Hitler jest oczekiwanym Mesjaszem któremu należy się cześć Boska
Dzieci Niemieckie modliły się do Mesjasza Adolfa Hitlera- wszyskie koscioły ,szkoły ,ważne place miały

 przyjąć patronat Adolfa Hitlera któremu należy się czesc Boga 
Sitzungsbericht vom 14. August 1943

Cesarz Karol VII -wnuk Króla Jana III Sobieskiego i Mesjasz Adolf Hitler

Cesarz Karol VII -wnuk Króla Jana III Sobieskiego i Mesjasz Adolf Hitler
Naród Polski nie nosi w sobie nienawiści i dlatego zdolny jest wiele przebaczyć,
ale tylko za cenę powrotu do prawdy.

Procesy załogi Auschwitz-Birkenau

Drugi proces oświęcimski przed sądem we Frankfurcie nad Menem 

w dniach 20 grudnia 1963 – 10 sierpnia 1965

221 rocznica koronacji we Frankfurcie nad Menem 

Cesarza Karola VII -wnuka Króla Jana III Sobieskiego 

 12 lutego 1742 ...1000 lecie  synodu we Franfurcie nad Menem

zwołanym przez św Bonifacegoodbywa się niezwykłe uroczystości koronacji

Cesarza Rzymskiego  Karola VII

Cesarz   Rzymski  Karol VII  wnuk Króla Polski Jana III Sobieskiego -król Niemiec, Czech, arcyksiążę Austrii,
książę Bawarii i elektor Świętego Cesarstwa Rzymskiego etc.
(ur. 6 sierpnia 1697 w Brukseli, zm. 20 stycznia 1745 w Monachium)
8 grudnia 1741 roku został koronowany na króla czeskiego
24 stycznia 1742 roku na sejmie we Frankfurcie nad Menem wybrany został cesarzem –

12 lutego 1742 roku koronowany został na cesarza i przyjął tronowe imię Karola VII.

czytaj 

 Karol, z Bożej łaski uświęcony i wybrany cesarz rzymski, po wieki August, król Niemiec i Czech,

książę Górnej i Dolnej Bawarii oraz Górnego Palatynatu Reńskiego, hrabia-palatyn Renu,

arcyksiążę Austrii, książę elektor Świętego Cesarstwa Rzymskiego, landgraf Leuchtenbergu etc. etc. etc.

zdjęcia 

Uroczystosci pokoronacyjne Cesarza Karola VII   w Hamburgu    24 kwietnia 1742 r 

W RFN przeprowadzono także kilka mniejszych procesów byłych

członków załogi Auschwitz.

Między innymi w kolejnych procesach przed sądem we Frankfurcie nad Menem w latach 1964–1968 

ŚCIGANI PRZEZ żyda BAUERA:   – ich ,,gazeta wyborcza 

Fritz Bauer (1903-68), syn żydowskiego handlarza tekstyliami, marzył  o zawodzie sędziego.

W 1930 r., obronił doktorat na uniwersytecie w Stuttgarcie.

Badeński minister sprawiedliwości mianował go wówczas asesorem w tamtejszym sądzie. Trzy lata

Fritz Bauer (1903-68), syn żydowskiego handlarza tekstyliami, marzył od dziecka o zawodzie sędziego. Marzenie to spełniło się w 1930 r., gdy obronił doktorat na uniwersytecie w Stuttgarcie. Badeński minister sprawiedliwości mianował go wówczas asesorem w tamtejszym sądzie. Trzy lata później, gdy Hitler przejął władzę, Bauer jako Żyd i podżegacz został usunięty z zawodu i zmuszony do emigracji. Po wojnie wrócił do Niemiec zachodnich i rozpoczął prawniczą krucjatę przeciwko nazistom

 Bauer,wyemigrował z Niemiec do Danii w 1936 r. 

W 1949 r. wrócił do Niemiec i objął posadę prezesa sądu, a potem prokuratora generalnego w Brunszwiku. 

 w brytyjskiej strefie okupacyjnej 

Niemcy patrzą na Auschwitz przez Frankfurt

Film dokumentalny o procesie frankfurckim

Proces załogi Auschwitz przez prawie rok toczył się w sali posiedzeń rady miejskiej we Frankfurcie nad Menem

(na zdjęciu), a później został przeniesiony do Haus Gallus,

świeżo wybudowanego wówczas miejskiego centrum kongresowego.

Przez trzy lata przez salę rozpraw przewinęło się 20 tys. osób.

Na tym zdjęciu widać też plan obozu w Auschwitz

Przez salę przewijały się klasy szkolne – dla uczniów proces miał być lekcją historii oraz demokracji.

Rozprawom przysłuchiwały się całe uniwersyteckie grupy seminaryjne. 

Przez pierwsze dni wydawało się, że zainteresowanie Niemców szybko minie,

bo ile można słuchać o selekcjach na rampie w Birkenau czy cyklonie B

Bauer nie postawiłby oprawców z Auschwitz przed sądem, gdyby nie plik nadpalonych dokumentów,

które pod koniec wojny wyleciały przez okno z płonącego gmachu sądu SS w zdobytym przez Armię Czerwoną Wrocławiu. 

Zebrał je jeden z uwolnionych więźniów pobliskiego obozu, ale dopiero po latach okazało się,

że to listy więźniów Auschwitz zastrzelonych podczas ucieczki.

Z nazwiskami członków załogi, którzy ich zabijali. Pod wykazami podpisany był Robert Mulka. 

Pod koniec lat 50. były więzień przekazał znalezisko dziennikarzowi "Frankfurter Rundschau", a ten wysłał dokumenty Bauerowi. 

Im bardziej Fritz Bauer angażował się w rozliczanie nazistów i III Rzeszy, tym bardziej stawał się samotny.

Całkowicie pochłonięty pracą żył jak asceta, odbierając listy i telefony z pogróżkami.

Podczas procesu załogi Auschwitz policja aresztowała dwóch ludzi, którzy planowali zamach na prokuratora. 

1 lipca 1968 r. policja znalazła ciało Bauera w wannie we krwi  wykryto 1,5 promila alkoholu,

a w żołądku ślady po środkach nasennych.

12 luty 2016 Prezydent Andrzej Duda obchodził w Monachium 274 rocznicę koronacji

Cesarza Rzymskiego Karola VII -wnuka Króla Jana III Sobieskiego

Prezydent Andrzej Duda na 52. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa

Cesarz Karol VII wnuk Króla Polski Jana III Sobieskiego-

Praprawnuk Króla Francji Henryka IV

Cesarz Karol, z Bożej łaski uświęcony i wybrany cesarz rzymski, po wieki August,
król Niemiec i Czech, książę Górnej i Dolnej Bawarii oraz Górnego Palatynatu Reńskiego, hrabia-palatyn Renu,
arcyksiążę Austrii, książę elektor Świętego Cesarstwa Rzymskiego, landgraf Leuchtenbergu etc. etc. etc.
Pochodził z rodu Wittelsbachów, był synem 

 

 

czytaj

30 kwietnia 2016 Rok Bożego Miłosierdzia Rzym -Monachium-Hamburg