Kraków jak likwidowano Polaków 1939-1956

Likwidacja Polaków w Krakowie 

Skwer im Więzniów Obozu Zagłady  zdjęcia 

Kosciół św Stefana   ul Sienkiewicza 19

W latach 1933–38 wybudowano przy ul. Sienkiewicza 19 nowy kościół pod wezwaniem św. Szczepana,

do którego przeniesiono niektóre przedmioty z pierwotnej świątyni (m.in: obraz z ołtarza głównego ze sceną śmierci św. Szczepana, chrzcielnicę z 1425 r.,

relikwiarze św. Urszuli i św. Szczepana oraz ołtarz Matki Boskiej Pocieszenia z kość. św. Marka)

 

Ulica Pomorska – Kraków w latach 1939–1956

Gmach przy ul. Pomorskiej 2 wybudowano w latach 1931 – 1936 z inicjatywy Towarzystwa Obrony Kresów Zachodnich jako siedzibę bursy i schroniska turystycznego dla młodzieży śląskiej studiującej i odwiedzającej Kraków (stąd nazwa Dom Śląski).


 

W dniu 13 IX 1939 r. budynek został zajęty przez Gestapo i do dnia 17 stycznia  1945 r. pełnił funkcję Komendy Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w Dystrykcie Kraków. Po wojnie Dom Śląski przekazano w administrowanie Lidze Obrony Kraju, która z biegiem czasu stała się formalnym właścicielem obiektu.

W 2011 roku w oddziale Ulica Pomorska otwarto, multimedialną wystawę Krakowianie wobec terroru 1939–1945–1956.

,,Pomorska,,Miejsce wywołujące  lęk  wśród krakowian 

Do dzisiaj nie znamy dokładnej liczby osób, które przeszły przez katownię gestapo.

Wiele z nich zostało wywiezionych do obozów koncentracyjnych lub straconych w publicznych egzekucjach.

Dom Śląski nie był wykorzystywany do przesłuchań przez funkcjonariuszy komunistycznego terroru, jednak w jego najbliższym sąsiedztwie, przy placu Inwalidów, znajdowała się siedziba Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, gdzie więziono i męczono polskich patriotów.

Zachował się wstrząsający dokument: wyryte przez więźniów na ścianach napisy, świadectwo przeżyć i odczuć, jakie towarzyszyły ofiarom

:.

Niektóre inskrypcje stanowią ostatnie pożegnanie więźniów przeczuwających własną śmierć.

Elementem dopełniającym wystawę jest archiwum zawierające biogramy krakowian – ofiar terroru niemieckiego i komunistycznego w latach 1939–1956. 

 

Oswięcimski Zamek  wybudowany w  1179 r 

27 -29  lipca 1471 pożegnał Królewicza Władysława -prapradziadka  Kardynała Filipa  Wittelsbach zmarłego 18 maja 1598 r w Dachau…

W Dachau pierwsza( 15 sierpnia 805 ) 16 lipca 1176 r zmarła Jadwiga Wittelsbach babcia św Jadwigi Sląskiej 

17 sierpnia 1942 Kraków z Ośrodka Helclów ( szpital Miłosiedzia fundacji Helców z 1890 r )do Auschwitz wywieziono 23 Polki –jedną z nich nr 17542 była Stefania Tomaszewska córka Stanisława Tomaszewskiego

Stefania Tomaszewska została zamordowana po 44 dniach pobytu w Auschwitz  29 wrzesnia 1942 r w Auschwitz w 27 rocznicę urodzin Siostry Felicji Tomaszewskiej 29 wrzesnia 1915 r we Wiedniu

 

Nasz Kochany Biskup Michał Kozal 

 

NOWY Kosciół