Król Polski Jan III Sobieski jego wnukowie z Brukseli- Monachium. Cesarz Król Niemiec Karol VII ,Kardynał ,Arcybiskup –

 

ilustracja    Stefan Heße   Arcybiskup dla imigrantów .zainstalowany 14 marca 2015 r w Hamburgu 

Wnuk Króla Polski Jana III Sobieskiego Karol VII Wittelsbach  z Bożej łaski cesarz rzymski, król Niemiec, Czech, arcyksiążę Austrii, książę Bawarii i elektor Świętego Cesarstwa Rzymskiego etc.

20 stycznia 1745 r w Monachium umiera 48 letni Cesarz Rzymski-Król Niemiec urodził się 6 sierpnia 1697 r w Brukseli koronowany na Cesarza Rzymskiego i Krąla Niemiec przez brata  Arcybiskupa Klemensa Augusta   Wnuk Króla Polski Jana III Sobieskiego Klemens August  urodzony 17 sierpnia 1700 r w Brukseli w 71 rocznicę urodzin dziadka Jana Sobieskiego w Olesku ,Arcybiskup Kolonii  1723-˛1761 

20 stycznia 2015 r w  Rzymie -Papież Franciszek wyznaczył Ks. dr Stefana Heße księdza z Koln dla wprowadzenie nowej religi w Archidiecezji Hamburskiej 

Ks. dr Stefan Heße urodził się 7 sierpnia 1966 r. w Kolonii. Studiował w Bonn. 17 czerw­ca 1993 r. otrzymał święcenia kapłań­skie z rąk kardynała Joachima Meisnera, z przeznaczeniem do posługi w archidie­cezji kolońskiej.. Od 2003 do 2005 r. był kierow­nikiem działu „Pastoraleinsatz Pastorale Dienste”, a w latach 2006-12 pełnił funkcję zastępcy wikariusza generalnego w archi­diecezji kolońskiej będąc równocześnie kierownikiem działu personalno-duszpa­sterskiego.  W latach 2003-12 był przedstawicie­lem diecezjalnym do spraw radia i telewizji archidiecezji koloń­skiej. Od 2012 do 2014 r. był wikariuszem generalnym w archidiecezji kolońskiej. Od 28 lutego 2014 r. do 20 września 2014 r., w czasie wakatu na stolicy arcybiskupiej w Kolonii, pełnił funkcję administratora die­cezjalnego archidiecezji kolońskiej.Ksiądz Arcybiskup Stefan Heße ma 48 lat i jest w tej chwili najmłod­szym biskupem kato­lickim w Niemczech.

W sylwestrową noc 31 grudnia 2015  w Kolonii, Hamburgu i Stuttgarcie doszło do ok. 100 ataków na kobiety

PAP/ EPAczytaj 

pod Katedrą w Köln gdzie pochowano 1 Polską Królowę Bł Rychezę i wnuka Króla Jana III Sobieskiego  Arcybiskupa Klemensa Augusta –wyznawcy Proroka zbezcześcili  średniowieczne sanktuarium,jedne z największych na świecie – Katedrę Świętego Piotra i Najświętszej Marii Panny,załatwiając na jej murach swoje potrzeby fizjologiczne.Wydarzenia w Niemczech mialy chartakter zorganizowany-nigdzie nie bylo policji
Rzym 31 grudnia  335        św Sylwester Papież 
Rzym 31 grudnia 1720 urodził się Karol Stuart prawnuk Króla Jana III Sobieskiego Karol (III) Stuart  Z bożej łaski król Anglii, Szkocji, Francji i Irlandii, Obrońca Wiary, etc.

+Prince Charles Edward.JPG

Wizyta Ojca św. Franciszka w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach

                                                        

Katedra św. Piotra i Najświętszej Marii Panny w Kolonii

W latach 313 do 782 świątynia była siedzibą biskupstwa, od 795 do dziś arcybiskupstwa kolońskiego.

Budowa obecnej gotyckiej świątyni rozpoczęła się w 1248 i trwała z przerwami ponad 600 lat do 1880.

Budowę świątyni rozpoczęto nie tylko na potrzeby liturgiczne, lecz także dla umieszczenia w niej sprowadzonych z Mediolanu relikwiiTrzech Króli.

 Relikwie uczyniły Kolonię ważnym ośrodkiem pielgrzymkowym w średniowieczu, obok takich miejsc jak RzymJerozolimaSantiago de Compostela i Akwizgran.

Wystrój wnętrza tworzy cenny zbiór sztuki średniowiecznej, nowożytnej i nowoczesnej. Spośród nich wyróżniają się dominujący nad gotyckim ołtarzem głównym z II poł. XIII w. relikwiarz Trzech Króli, przedromański krucyfiks Gerona, gotyckie ołtarze Świętej Klary z XIV w. oraz Ołtarz Patronów Miasta – drugi z nich jest dziełem Stefana Lochnera. Ponadto gotyckie rzeźby Marii, Jezusa, Apostołów orazMadonny Mediolańskiej i Pięknej Madonny, gotyckie stalle, liczne witraże z XIII–XX w.

W 1164 Rainald z Dassel, arcybiskup miasta, kanclerz cesarza Fryderyka Barbarossy przywiózł z Mediolanu do Kolonii relikwie Trzech Króli.

Złożono je w bogato zdobionym relikwiarzu wykonanym przez Mikołaja z Verdun.  Relikwiarz złożono w starej katedrze, która wkrótce okazała się zbyt mała, by sprostać ogromnej masie pielgrzymów. Nota bene Kolonia wówczas urosła do największego po Ziemi ŚwiętejRzymie i Santiago de Compostela ośrodka pielgrzymkowego. W 1225 zapadła decyzja o budowie nowej katedry.Inicjatorami wzniesienia nowej większej katedry byli arcybiskupi Engelbert (lata urzędu 1216–1225) i przede wszystkim Konrad von Hochstaden, pierwszy reprezentant elektoratu kolońskiego, który sprawował rządy w latach 1238–1261, którzy obrali jako wzorzec katedry francuskie Ambicje arcybiskupstwa kolońskiego wzrosły po wykonaniu relikwiarza Trzech Króli będącym summa wszystkich relikwiarzy, dlatego też nowa katedra miała być summa wszystkich katedr.Kamień węgielny położył w 1248 arcybiskup Konrad von Hochstaden

 Podczas II wojny światowej, gdy większość starego miasta Kolonii została niemalże zrównana z ziemią wskutek bombardowań lotnictwa alianckiego, katedra pomimo kilku trafień bomb ocalała od poważniejszych zniszczeń.

  Arcybiskup Kolonii  1723-˛1761 

Wnuk Krla Jana III Sobieskiego  Klemens August Ferdynand Maria Hiacynt Wittelsbach OT urodzony . 17 sierpnia 1700 w Brukseli, zm. 6 lutego 1761 w Ehrenbreitstein)

książę bawarski, elektor, arcykanclerz Włocharcybiskup Kolonii w latach 1723-1761, biskup RatyzbonyMünsteruPaderborn,HildesheimOsnabrück.

Kaplice w ambicie, od strony północnej

Kolońska katedra od swoich początków dziejów jest miejscem pochówku biskupów i arcybiskupów nadreńskiego miasta. W kaplicach ambitu znajdują się najstarsze tego typu dzieła, w większości są to nagrobki tumbowe z płaskorzeźbionymi wizerunkami hierarchów na płycie wierzchniej. Do najstarszych należą gotyckie tumbowe nagrobki arcybiskupów; św. Irmgarda (†1280) z bogatą dekoracją ścian tumby ostrołukowymi arkadami z wimpergami; fundatora katedry Konrada von Hochstaden (†1261) z brązową płytą wierzchnią z pełnym realizmu wizerunkiem hierarchy (w kaplicy św. Jana Chrzciciela; z 1265 roku[3]); Rainalda von Dassel (†ok. 1290); Walrama von Jülich (w kaplicy Św. Michała[3]) i Williama von Gennep, oba sprzed 1362 r.; Engelberta von der Mark z 1364–68 r; Gero (z 1270 roku, w kaplicy św. Stefana[3]). Jedyną osobą świecką która spoczywa w gotyckim nagrobku tumbowym wewnątrz katedry kolońskiej jest Gottfried IV (1318–1368). Nietypową formę mają nagrobki Philippa von Heinsberg, z roku ok. 1300 z dekoracją zwieńczenia tumby z motywami architektury zamkowej (w kaplicy św. Maternusa[3]), czy Dietricha von Moers (†1463) z grupą pełnoplastycznych rzeźb ukazujących arcybiskupa adorującego patronów katedry (na przeciwko kaplicy Trzech Króli; wykonanie przypisywane Kondradowi Kuyn)[3]. W okresie nowożytnym upowszechnił się w katedrze zwyczaj upamiętniania hierarchy wznosząc monumentalne pomniki nagrobne wmurowane w ściany. Wyróżniają się m.in. pomniki nagrobne Arnoldusa Haldreniusa (†1534) z reliefem przedstawiającym Modlitwę w Ogrójcu; Adolfa von Schauenburg (†1561), autorstwa Corneliusa Florisa[3] (w kaplicy św. Engelberta), renesansowy, z wizerunkiem hierarchy w pozie tzw. sansovinowskiej, z rzeźbionymi personifikacjami i reliefowym przedstawieniem Zmartwychwstania Pańskiego; Adama Daemena (†1717) późnobarokowy. Od XIX wieku miejscem pochówku arcybiskupów i biskupów kolońskich jest krypta, gdzie również znajdują się ścienne pomniki nagrobne w formie kamiennych płyt z płaskimi reliefami.

W kaplicy Jana Chrzciciela, po prawej stronie, znajduje się grobowiec królowej Polski, Rychezy Lotaryńskiej

W kaplicy Św. Agnieszki znajduje się grobowiec św. Irmengardy z Süchteln, wykonany około roku 1270

Clemens August starb am 6. Februar 1761 während des Siebenjährigen Krieges im Kurfürstentum Trier auf Schloss Philippsburg in der Festung Ehrenbreitstein. Mit ihm endete die seit dem 16. Jahrhundert ununterbrochene Herrschaft von Wittelsbachern über das Kurfürstentum Köln. In seinem Testament bedachte Clemens August lediglich seinen Nachfolger auf dem Kurstuhl und die kurkölnische Hofkammer, nicht aber den bayrischen Kurfürsten. Maximilian III. Joseph versuchte daraufhin das Testament vor demReichskammergericht anzufechten, scheiterte damit jedoch am 23. Januar 1767. Die plötzliche Vakanz von fünf der wichtigsten geistlichen Territorien im Nordwesten des Reiches hatte außerdem weitreichende politische Folgen, vor allem da zu Lebzeiten von Clemens August kein Koadjutor gewählt und damit die Nachfolge offen war.

Sein Grabmal, das der bayerischen Kurfürsten von Köln, befindet sich über der Grabstätte seines Leibes in der Krypta des Kölner Domes an der Nordwand der Kreuz- oder Liebfrauenkapelle, in welcher bis ins 20. Jahrhundert der Dreikönigenschrein aufbewahrt wurde. Entsprechend der damals üblichen Mehrfachbestattung von Fürsten wurde sein Herz jedoch nach Altötting in die dortige Gnadenkapelle verbracht, während die Eingeweide in St. Remigius zu Bonn und Gehirn, Augen und Zunge in der Bonner Kapuzinergruft ihre letzte Ruhe fanden.

pradziadek wnuków Króla Jana III Sobieskiego Ferdynand II 

Reinhard Marx

Marx 

Abp dr Stefan Heße nowym Metropolitą Hamburskim  czytaj
W katedrze p.w. Najświętszej Ma­ryi Panny w Hamburgu odbyła się w so­botę 14 marca 2015 r. uroczystość święceń biskupich ks. prałata dra Stefana Heße, którego Ojciec Święty Franciszek mia­nował nowym arcybiskupem archidiecezji hamburskiej. Nowy arcybi­skup-metropolita Hamburga Stefan Heße zastąpił na tym stanowisku abpa Wernera Thissena, który 21 marca 2014 r. przeszedł na emeryturę.

Święcenia biskupie i uroczysty ingres nowego arcybiskupa zgromadziły w katedrze bardzo dużą liczbę dostojnych gości z całych Niemiec. Głównym konsekratorem w czasie sobotniej uroczystości był ordynariusz diecezji Onabrück bp Franz Josef Bode, a współkonsekratorami metropolita Kolonii kard. Rainer Woelki  oraz biskup hamburski Norbert Werbs.

W uroczystościach wzięło udział 24 katolickich hierarchów, a wśród nich m.in. nuncjusz apostolski w Niemczech abp Nikola Eterović, kar­dynałowie: Reinhard Marx (Mona­chium), Joachim Meisner (Kolonia). Kościół prote­stancki reprezentowali m.in. bp Gerhard Ulrich (Schwerin) i bp Kirsten Bishop Fehr (Hamburg/Lubeka). W uroczysto­ści uczestniczyli również przedstawiciele władz miasta i senatu, burmistrz Hamburga Olaf Scholz i licznie zgromadzeni wier­ni. Delegacji z Polskiej Misji Katolickiej w Hamburgu przewodniczył ks. kanonik dr Jacek Bystron. Cała uroczystość trans­mitowana była przez stację telewizyjną NDR. Po nabożeństwie odbyło się przyję­cie powitalne dla nowego arcybiskupa i przybyłych na uroczystość gości na placu przed katedrą Mariacką.

Ks. dr Stefan Heße urodził się 7 sierpnia 1966 r. w Kolonii. Studiował w Bonn. 17 czerw­ca 1993 r. otrzymał święcenia kapłań­skie z rąk kardynała Joachima Meisnera, z przeznaczeniem do posługi w archidie­cezji kolońskiej. W latach 1994-97 był wikariu­szem w parafii św. Remigiusza w Bergheim, a w latach 1997-2003 pełnił funkcję wi­cerektora w archidiecezjalnym konwik­cie teologicznym Collegium Alberinum w Bonn. Od 2003 do 2005 r. był kierow­nikiem działu „Pastoraleinsatz Pastorale Dienste”, a w latach 2006-12 pełnił funkcję zastępcy wikariusza generalnego w archi­diecezji kolońskiej będąc równocześnie kierownikiem działu personalno-duszpa­sterskiego. Jednocześnie w latach 2003-12 był przedstawicie­lem diecezjalnym do spraw radia i telewizji archidiecezji koloń­skiej. Od 2012 do 2014 r. był wikariuszem generalnym w archidiecezji kolońskiej. Od 28 lutego 2014 r. do 20 września 2014 r., w czasie wakatu na stolicy arcybiskupiej w Kolonii, pełnił funkcję administratora die­cezjalnego archidiecezji kolońskiej.

Ksiądz Arcybiskup Stefan Heße ma 48 lat i jest w tej chwili najmłod­szym biskupem kato­lickim w Niemczech.

 

Reinhard Marx (ur. 21 września 1953 w GesekeWestfalia) – niemiecki duchowny katolicki, arcybiskup Monachium i Freisingkardynał, przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec.

Studiował na Wydziale Teologicznym w Paderborn oraz w ParyżuŚwięcenia kapłańskie otrzymał 2 czerwca 1979 z rąk arcybiskupa Paderborn Johannesa Joachima Degenhardta, późniejszego kardynała. W latach 19811989 kontynuował naukę na uniwersytetach wBochum i Münster. Uzyskał doktorat z teologii na podstawie pracy "Ist Kirche anders?". W 1993 otrzymał tytuł Kapelana Jego Świątobliwości. W 1996 mianowany profesorem nadzwyczajnym chrześcijańskiej nauki społecznej na Wydziale Teologicznym w Paderborn.

23 lipca 1996 otrzymał nominację na biskupa pomocniczego Paderborn ze stolicą tytularną PetinaSakry udzielił mu 21 września tego samego roku abp Degenhardt. 20 grudnia 2001 przeniesiony na biskupstwo Trewiru.

30 listopada 2007 został następcą kardynała Friedricha Wettera w Monachium i Fryzyndze. 20 listopada 2010 papież Benedykt XVI na konsystorzu kreował go kardynałem prezbiterem i przyznał mu kościół tytularny S. Corbiniano.

23 marca 2012 wybrany przewodniczącym COMECE[1].

Brał udział w konklawe 2013, które wybrało papieża Franciszka.

Decyzją papieża Franciszka od 13 kwietnia 2013 jest członkiem grupy ośmiu kardynałów doradców (Rada Kardynałów), którzy będą służyć radą Ojcu Świętemu w zarządzaniu Kościołem i w sprawach reformy Kurii Rzymskiej[2].

12 marca 2014, podczas wiosennego zebrania plenarnego biskupów niemieckich w Münster, został wybrany na przewodniczącegoKonferencji Episkopatu Niemiec[3].

 

30 kwietnia 2016  dzień otwartych drzwi nowego budynku Arcybiskupstwa Monachium dla 442 pracowników 

Kardynała Marxa doradca  Papieża Franciszka 

Arcybiskupi Monachium i Freising wsród nich Kardynał  Jan Teodor Wittelsbac -wnuk Króla Jana III Sobieskiego 1727-1763 od 1743 kardynał-prezbiter S. Lorenzo in Panisperna
Kurfürst Klemens  Wacław Wettyn -wnuk Króla Polski Augusta III Sasa  1763-1768   zrezygnował z funkcji