Królewskie Miasto Kraków Rok Bożego Miłosierdzia Kult św Jana Pawła II

Królewskie Miasto Kraków 

 8 maja 1610  Wawel 

"Ja jestem Królową Polski.Jestem Matką tego narodu, który jest Mi bardzo drogi,wstawiaj się więc do Mnie za nim, o pomyślność tej ziemi błagaj nieustannie,

a Ja ci będę zawsze, tak jak teraz, miłosierną"

Na pamiątkę tego wydarzenia mieszkańcy Krakowa umieścili na wieży kościoła Mariac­kiego koronę.

8 maja 1254 r  Polska obchodziła  kanonizację św. Stanisława

 8 maja 1254 r. kroczyli za długimi szeregami duchowieństwa legat papieski i biskupi polscy: arcybiskup Pełka, biskup wrocławski Tomasz, kujawski (włocławski) Wolmir, płocki Andrzej i gospodarz miejsca bł. Prandota krakowski, tudzież dwóch biskupów misyjnych: litewski bł. Wit i ruski Gerhard, drugi z kolei biskup misyjny Rusi, który z Rzymu przywiózł sobie infułę biskupią.

Obok nich  delegacja od króla czeskiego Otokara II, po czym szli w procesji Piastowie: Wielki książę Bolesław Wstydliwy, Przemysław I książę Poznański, brat jego Bolesław Kaliski, Kazimierz Kujawski, Ziemowit Mazowiecki i ze Śląska Władysław Opolski. Towarzyszyły im księżne małżonki i dzieci, chłopcy "księżycowie" i księżniczki córki.Zjechał na tę uroczystośćśw. Jacek i towarzysz jego św. Sadok.Trzecim był bł. Wit, na Litwę naznaczony, a czwartym bł. Prandota.Dodajmy pięć świętych niewiast: matkę wielkiego księcia Grzymisławę, dziewiczą jego małżonkę Kingę i siostrę rodzoną Salomeę. Nadto dwie święte zakonnice Norbertanki z klasztoru na Zwierzyńcu: znana nam bł. Bronisława Odrowążówna i towarzyszka jej, bł. Judyta Krakowianka, która również słynęła ze świątobliwości. Dziewięciu świętych brało tedy udział w tej procesji, prawdziwej procesji świętych.

Siostry Bożego Miłosierdzia zaczeły działalnosc 8 maja 1868  Kraków  

w  domku przy Kosciele  Bożego Miłosierdzia  na Smoleńsku

Arcybractwa Miłosierdzia w Krakowie

7 pazdziernika  1584 r., staraniem ks. Piotra Skargi zostało w Krakowie założone „Bractwo Miłosierdzia Bogarodzice”

(od 1844 r. zwane Arcybractwem Miłosierdzia).

Do takich należałomałżeństwo Ludwika i Anny Helclów,

którzy – prócz innych ofiar – zapisali Arcybractwu na fundusz jałmużniany swą kamienicę

na rogu Rynku krakowskiego i ul. Sławkowskiej.

Arcybractwo zostało zlikwidowane w dniu 1 X 1960 r. Majątek przejął skarb państwa.

W tymże 1960 r., na jednym z ostatnich posiedzeń brackich przyjęty został do Arcybractwa młody 40 letni biskup pomocniczy krakowski, Karol Wojtyła. Przypomniał wówczas braciom ideę miłosierdzia, rozumianą szeroko jako miłość społeczną, którą nazwał „formą miłosierdzia najdoskonalszą”.

Arcybractwo Miłosierdzia p.w. Bogurodzicy Najświętszej Marii Panny Bolesnej działalność swoją opiera na dochodach z lokali użytkowych w trzech wymienionych wcześniej kamienicach: helclowskiej na rogu Rynku i ul. Sławkowskiej oraz Walerego Rzewuskiego przy ulicach: Floriańskiej i Westerplatte. 

2 luty 2016 Rok Bożego Miłosierdzia 480 rocznica urodzin Ks Piotra Skargi

Czym w chrześcijaństwie św. Paweł, tym w Polsce ks. Piotr Skarga”* 
 
Zakon Jezuitów - Piotr SkargaPiotr Skarga

13  grudnia 1913 r Lenin w Krakowie 

Karte von Szewska 16, 33-332 Kraków, Polen

Ulica Szewska 16 

Włodzimierz Lenin wygłosił odczyt do słuchaczy Uniwersytetu Robotniczego im. Adama Mickiewicza

na temat „Ruch robotniczy w Rosji a socjaldemokracja”.

 

Karte von Świętego Krzyża 7, 31-028 Kraków, Polen

Ulica św. Krzyża – ulica na Starym Mieście w Krakowie. Łączy ul. Sienną z ul. Szpitalną.

Niektóre kamienice

  • Nr 1 – w domu przebudowanym z trzech gotyckich kamieniczek w połowie XIX w. mieszkał Juliusz August John (1804-1886), właściciel browaru przy ul. Lubicz.John był wieloletnim radnym miejskim, współzałożycielem Kasy Oszczędności m. Krakowa, dyrektorem krakowskiej filii Austriackiego Banku Narodowego oraz kuratorem zboru ewangelickiego. 
  • Nr 23 – gotycki dom mieszkalny, o grubych ścianach (z dzikiego kamienia i cegły) oraz wąskich oknach ułatwiających obronę; stał przy murach miejskich. Jest siedzibą biura parafii św. Krzyża. Plebania jest najstarszym zachowanym budynkiem mieszkalnym w Krakowie. 

 

Widok z pl. Św. Ducha

“Krzyże są obrazą dla żydów”

Obaj urzędujący naczelni rabini: aszkenazyjski David Lau i sefardyjski Yitzak Josef są synami byłych rabinów naczelnych.

Od ojca Davida Lau – Israela Meir Lau pochodzi wypowiedź: “

Krzyże są obrazą dla żydów. Krzyż jest przeciw żydowskiej religii i patrzenie na krzyż jest żydom zabronione”.

LOLEK -Israel Meir Lau urodził się w 1937 r. w Piotrkowie Trybunalskim

.Od 37 pokoleń przodkowie Meira Lau byli praktykującymi rabinami. Ojciec, Mojżesz Chaim Lau, był ostatnim rabinem Piotrkowa. 

21 września 1993 -W Castel Gandolfo spotkali się Lolek Jan Paweł II i naczelny rabin Lolek Izraela Israel Meir Lau; po raz pierwszy rozmawiają ze sobą reprezentanci obu religii na tak wysokim szczeblu.

20 lipca  2010 – Naczelny Rabin Tel Awiwu Yisrael Meir Lau, wierzy   w odbudowanie Świątyni,Modlimy się o to trzy razy dziennie – w Misznie, w piątym rozdziale Pirkei Avot jest napisane: „Niech świątynia zostanie odbudowana wkrótce i za naszych dni”.

10 kwiecień 1948…….Rabin Lau miał 11 lat   –
Rzeź Palestyńczyków w wiosce Deir Yassin  –Rezultatem był straszliwy exodus Arabów.
W Krakowie podczas II wojny światowej pewien żydowski chłopiec został przygarnięty przez małżeństwo o nazwisku Jakowicz. Jego rodzice zginęli w Oświęcimiu. 
W 1948 r. Jakowiczowie chcieli formalnie adoptować chłopca, udali się też do kancelarii parafialnej przy kościele św. Krzyża w Krakowie. 


W trakcie wypełniania formularza chrztu ksiądz zapytał o rodziców naturalnych chłopca i czy wyrazili jakoś swoją ostatnią wolę, gdy powierzali chłopca ich opiece.
Okazało się, że ich życzeniem było, aby ich syn po ukończeniu 18 lat udał się do kraju przodków i żeby zamieszkał w Jerozolimie.
 Wobec tego ów kapłan odmówił chrztu, stojąc na stanowisku rodziców naturalnych, których wolą było, by chłopiec – jako Żyd – wyznawał judaizm. 
 
Owym kapłanem był… ks. Karol Wojtyła, a chłopcem…. Meir Lau aktualnie najwyższy rabin Jerozolimy. 
Ich spotkanie nastąpiło podczas pielgrzymki papieskiej do Jerozolimy.


Papież końca czasów  Cz. Ryszka   Bytom 1995 r Oficyna Wydawnicza 4K str 104-105
 

Czy dlatego papież Franciszek schował krzyż przed spotkaniem z naczelnymi rabinami? 

Kościół odrzucał syjonizm

Polski papież Pius X nie zgodził się w 1904 roku na stworzenie żydowskiego państwa ze względów teologicznych i to stanowisko jest rozstrzygające dla Kościoła katolickiego.

Państwo Izrael nie zostałó nigdy oficjalnie uznane przez Kościół, jak zresztą część żydów odrzuca syjonizm także dzisiaj.

Dopiero w 1984 roku wspomniał papież Jan Paweł II w swej encyklice o państwie Izrael. W 1994r. zostały nawiązane stosunki dyplomatyczne między Izraelem i Stolicą Apostolską. Papież Benedykt XVI w 2009r. dotrzymał jeszcze wszystkich zwyczajów, także gdy odwiedzał pomnik holocaustu Yad Vashem.