7 listopad 2016 Rok Bożego Miłosierdzia-77 rocznica programu dla Nowej Religii we Włocławku

7 listopad 2016  Rok Bożego Miłosierdzia

Kosciół  Bożego Miłosierdzia na Smoleńsku 

Rzym -Watykan -Pontyfikat Franciszka 

7 listopad 2016 -77 rocznica aresztowana 44 Polskich Kapłanów we Włocławku  przez burmistrza Dachau Cramera 

Bildergebnis für hitler messiasHitler-Ölbild:<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />            Mutter Maria, 1913

Hitler Masjasz ze świętą Lancą malował Matkę Bożą ( obraz  Wiedeń 1913r)

Scena  Teatru Adolfa Hitlera w Monachium -Niemieckim Rzymie 

7 listopada 1939 Wocławek -Burmistrz Dachau Cramer aresztuje 44 duchownych-Król Polski na Wawelu Hans Frank uwalnia swojego przyjaciela Fryderyka Zolla

Biskup z Wocławka w Izraelu 2013 r 

Włocławek należy do najstarszych miast w Polsce. W okresie panowania Bolesława Chrobrego był to ważny gród obok Poznania i Gniezna dla ówczesnego państwa, -Od 1123 miasto jest stolicą biskupstwa kujawskiego.

W 1569 biskup Stanisław Karnkowski założył we Włocławku seminarium duchowne, które funkcjonuje do dzisiaj. czytaj

 14 września 1939 roku rozpoczął się we Włocławku okres okupacji hitlerowskiej, który trwał  do przejecia  przez czerwonoarmistów 20 stycznia 1945 roku. Niemcy przemianowali Włocławek na Leslau– niemiecką nazwę zatwierdzono  21 maja 1941 roku jako Leslau an der WeichselKomisarzem Leslau mianowano Hansa Cramera, byłego burmistrza Dachau. Po ponad dwóch latach Cramer został przeniesiony do Kowna, 15 stycznia 1942 roku jego obowiązki we Włocławku przejął Oskar Schulz,w listopadzie aresztowano 34 księży i 24 kleryków,

7 listopada 1939 r  aresztowano biskupa Michała Kozala wsród 44 Duchownych ..  nauczycieli z terenu miasta i powiatu, a także wiele innych osób zasłużonych dla lokalnej społeczności. Przesłuchiwania były połączone z torturami. Około 200 aresztantów wywieziono do obozów pracy w okolicach Królewca, gdzie wkrótce większość zamordowano. Wielu spośród aresztowanych (co najmniej sto kilkadziesiąt osób) zamordowano na miejscu, we Włocławku. – niektóre osoby zwalniano z aresztu, niektóre wydalano do Generalnego Gubernatorstwa. Co najmniej kilkadziesiąt osób zamordowano podczas likwidacji biednej dzielnicy Grzywno, więcej niż 1000 osób wysiedlono stamtąd do GG. -aresztowano około 400 osób, niezależnie od treści zasądzonych wyroków większość z tych niezwykle odważnych ludzi poniosło śmierć.

"Prawdziwą wielkość człowieka mierzy się miarą jego zjednoczenia z Bogiem, mierzy się jego umiejętnością i gorliwością wykonywania planów Bożych. Obiektywnie najwięcej znaczy ten, który nosi w sobie życie Boże i potrafi to życie budzić w innych i doprowadzać do pełnego rozwoju. Wobec tej prawdy nie może ulegać wątpliwości, że kapłan Chrystusowy mocą swego powołania i swej godności kapłańskiej wyrasta ponad zwykłych ludzi, bo Bóg powierza mu najważniejsze zadanie i w tym celu dopuszcza go do najściślejszego zjednoczenia z sobą".

Biskup Kozal nr 24554.

Zdjęcie: Dachau 1696-1700Dachau 

Świętem Miasta jest 14 czerwca”. 

 Biskup Michał Kozal urodził się 25 września 1893 r. w Nowym Folwarku pod Krotoszynem-wstąpił w 1914 roku do seminarium duchownego w Poznaniu.Ostatni rok studiów, ukończył w Gnieźnie.Tam też otrzymał święcenia kapłańskie w dniu 23 lutego 1918 roku.W uznaniu dla jego gorliwej posługi kapłańskiej kardynał August Hlond mianował go w 1927 ojcem duchownym seminarium w Gnieźnie.Okazał się doskonałym przewodnikiem sumień przyszłych kapłanów
.Dwa lata później został powołany na stanowisko rektora seminarium.Obowiązki pełnił do roku 1939, kiedy Pius XI mianował go biskupem pomocniczym diecezji włocławskiej i biskupem tytularnym Lappy (na Krecie).Konsekrację biskupią otrzymał 13 sierpnia 1939 roku z rąk księdza biskupa Karola Radońskiego w katedrze włocławskiej.Aresztowany przez 7 listopada 1939 roku  przez burmistrza Dachau Cramera ( dzień uwolnienia Fryderyka Zolla -dziadka masona Andrzeja Zolla przez przyjaciela Hansa Franka )
Najpierw wraz z alumnami seminarium i kapłanami (44) został osadzony w więzieniu we Włocławku.Od stycznia 1940 r. do 3 kwietnia 1941 r. internowano go w klasztorze księży salezjanów w Lądzie nad Wartą.Po wywiezieniu z Lądu, więziony był w obozach w Inowrocławiu, Poznaniu, Berlinie, Halle, Weimarze i Norymberdze.Wszędzie  doznawał szczególnych upokorzeń i prześladowań-Od lipca 1941 roku był więźniem obozu w Dachau
Odważnie niósł posługę duchową chorym i umierającym, a zwłaszcza kapłanom.26 stycznia 1943 roku został uśmiercony zastrzykiem z fenolu.
 14 czerwca 1987 roku w Warszawie w 47 rocznicę 14 czerwca 1940 pierwszy transport Polakow z Tarnowa do Auschwitz  został beatyfikowany r

Wocławek 9 kwietnia 2010  dlaczego w zdjęcie Biskupa Michała  z Ingresu 13 sierpnia 1939 r wbito oswietlenie ??? 

7 listopada 1939  Kraków Hans Frank uwalnia swojego przyjaciela Fryderyka Zolla 

Król Polski   Hans Frank (7 listopad  1939 -17 stycznia 1945 )-Hans Frank,, zawisł na szubienicy w norymberskim więzieniu 16 października 1946 r

Hans Frank zawisł na szubienicy 16 października 1946 r. niewiele jednak zabrakło, aby pożegnał się z tym światem w styczniu 1944 r.
Bł Biskup  Michał Kozal  aresztowany przez Burmistrza Dachau 7 listopada 1939 ( dzień uwolnienia Fryderyka Zolla został zamordowany w Dachau .
Frank czuje się królem Polski. Frank … panuje. Tak to chyba trzeba ująć. »Król Stanisław «, wydaje się sobie polskim władcą i dziwi się, że straż nie prezentuje broni, gdy wchodzi do niemieckiego budynku urzędowego.”Sam  H. Frank mówił,  że:  „obecnie nie da się ich /Polaków  / pozbyć. „Za kilka lat Polaków już tu nie będzie" – groził.

Niklas Frank

Syn Króla Polski Hansa Franka -Niklas Frank z Hamburga (ur. 9 marca 1939 w Monachium) –dziennikarz niemieckiej gazety Stern  z Hamburga , korespondent wojenny.-16 październikas 1946 roku jego ojciec został stracony za zbrodnie wojenne, kiedy chłopiec miał 7 lat.Podjął studia w Monachium i Kolonii.Po studiach zajął się dziennikarstwem i od wielu lat pracuje dla czasopisma "Stern" w Hamburgu

13 grudnia 1981 r  -Helmut Schmidt  w  Güstrow-32 tysiące policjantów pilnuje spotkanie z  Erichem  Honeckerem ustalić pomoc Jaruzelskiemu 
Od roku 1983 Niklas Frank wielokrotnie odwiedzał Polskę jako dziennikarz "Sterna".Był jednym z pierwszych dziennikarzy zachodnich, którzy przeprowadzili wywiad z Lechem Wałęsą w latach 80.wiele razy spotykał się z  żydowskimi  politykami, historykami, a także z polskimi dziećmi, biorąc udział w wystawach i spotkaniach-W trakcie wywiadu dla „Sterna” z 23 września 1997 r., który przeprowadził dziennikarz tego pisma Nicolas Frank syn zbrodniarza Hansa Franka  
Jaruzelski wyraził swą wdzięczność także dla Henriego Nannena, redaktora naczelnego „Sterna”, za wykazanie na łamach pisma „zrozumienia” dla wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.Podobnie zareagowali też inni szefowie mediów. Rudolf Augstein,  redaktor magazynu „Der Spiegel”, wspierał na łamach swego pisma rozbicie „Solidarności”, podkreślając na końcu:„Niespokojna Polska oznacza zawsze zagrożenie wojną dla Europy […], nawet w czasach atomu”. 
bankierzy niemieccy z ulgą i zadowoleniem przyjęli wprowadzenie stanu wojennego, ponieważ obawiali się o los swoich kredytów,których udzielili wcześniej reżimowi w Polsce.-Bundeskanzler Helmut Schmidt in der DDR
 

3 listopada 1939 r. wydano  zarządzenie  na 6 listopada ogólnego zebrania pracowników uczelni w celu wysłuchania wykładu na temat „niemieckiego punktu widzenia w sprawie nauki i szkolnictwa wyższego”.
Zebranie odbyło się w sali wykładowej nr 66 im. Mikołaja Kopernika Collegium Novum. …w ramach akcji uwięziono  184 osoby,-zatrzymanych osadzono w krakowskim więzieniu na Montelupich.Po zwolnieniu 11 osób, 27 listopada 1939 r. zatrzymanych wywieziono do KZ  Sachsenhausen. Antoni Meyer,  zmarł 24 grudnia 1939 r., cztery dni później zmarł były rektor UJStanisław Estreicher.

Zdjęcie: Biskup Johannes Neuhousler urodził siŁ 27 stycznia 1888 r w pobliżu Dachau 29 czerwca 1913 r został kapłanem we Fresing ..towarzyszył Noncjuszowi Paccelemu w Monachium ,od 10 lipca 1941r więzień KZ Dachau

Dachau -historia od 15 sierpnia 805 r 

Zdjęcie:

Dachau -Córka Króla Polski Jana III Sobieskiego -Regentka Bawarii Teresa Kunegunda

Więzienie Montelupich  gdzie zamordowano w 1949 r  23 letniego Polaka  Jana Rokitę   czytaj 

KIM jest JAN MARIA ROKITA  Izaak G o l d w i c h t .? patrz 

Zdjęcie numer 4 w galerii - Rokita wyrzucony z PO. Jan Rokita.jpg

17 sierpnia  1989 roku Jan Maria Rokita  zostaje szefem sejmowej komisji mającej badać zbrodnie i przestępstwa z czasów stanu wojennego  patrz  W sierpniu 2009 zakończył współpracę z „Dziennikiem”z Hamburga 
Pierwsza żona Jana Marii Rokity Katarzyna Zimmerer (ur. 1961 w Krakowie) córka niemieckiego dziennikarza Ludwika Zimmerera z Hamburga i Joanny Olczak-Ronikier.felietonistka Tygodnika Powszechnego.Tesc  Jana Marii Rokity Ludwig Zimmerer (ur. 1924 w Augsburgu, zm. 1987–żydowsko – niemiecki dziennikarz-, korespondent  mediów  z Hamburga .W 1956 został pierwszym po wojnie akredytowanym korespondentem z Niemiec Zachodnich.W 1959  roku przyjechał do Polski, gdzie zamieszkał na stałe.Przez ponad 20 lat mieszkał w Warszawie na Saskiej Kępie.Pracował dla gazety "Die Welt", telewizji ARD i radia Norddeutscher Rundfunk.Był szpiegiem niemieckim -kolekcjonerem dzieł sztuki ludowej .
Jego pasji w 1978 Andrzej Wajda poświęcił film dokumentalny Zaproszenie do wnętrza produkowany w  Hamburgu. W 2013 prezydent Bronisław Maria Komorowski, za wybitne zasługi we wspieraniu przemian demokratycznych w Polsce, za dawanie świadectwa prawdzie o sytuacji w Polsce w czasie stanu wojennego, za osiągnięcia w działalności dziennikarskiej i na rzecz zbliżenia polsko-niemieckiego, pośmiertnie odznaczył go Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.Był mężem żydówki Joanny Olczak-Ronikier i ojcem Katarzyny Zimmerer.  

11 lipca 1992 w Polsce  w 49 rocznicę rzezi na Wołyniu powstał  Rząd Haiki  Silberstein-Hanny Suchockiej  (kontrolowany przez Masonerię z Hamburga 
11 lipca 1992 r szefem Urzędu Rady Ministrów  został  33 letni
Izaak Goldwich 
Jan Maria Rokitaz Krakowa .
22  letni Rokita na początku lat 80. był przewodniczącym Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie Jagiellońskim-w   1981 r. przewodniczył Komitetowi Strajkowemu NZS Uczelni Krakowskich…był prześladowany – orzekł w 2010 r  krakowski sąd i nakazał wypłatę 25 tys zł odszkodowania…

 


7 listopada  wydarzenia ..

7 listopada 921 –Henryk I Ptasznik i Karol III Prostak, uznali nawzajem w traktacie z Bonn niezależność swoich państw.
1916 – Ubiegający się o reelekcję Thomas Woodrow Wilson wygrał wybory prezydenckie w USA.
1917- Krążownik Aurora oddał wystrzał dając tym sygnał do rozpoczęcia rewolucji październikowej w Rosji.
1918 – Rewolucja listopadowa w Niemczech: Kurt Eisner proklamował Wolne Państwo Bawarię i doprowadził do detronizacji Wittelsbachów.

1938 – Herschel Grynszpan, zastrzelił w Paryżu sekretarza ambasady niemieckiej Ernsta vom Ratha. Wydarzenie było  pretekstem do nocy kryształowej

1939-Wocławek aresztowanie 44 Duchownych Wocławka 

14 sierpnia 1997  przybyły  do Borne Sulinowa Karmelitanki Bose 

Fundartorkami były s. M. Immakulata od Ducha Świętego  ur 11 lipca 1922 r   i s. M. Teresa od Jezusa  urodzona 28 sierpnia 1944 r w Warszawie( 28 sierpnia 1944 r zamordowano rytualnie Karmelitę Bł  O Alfonsa Marię Mazurka )Groß Born – miasto, którego nie było . W latach 1934 – 1937 utworzono Wał Pomorski. – w 1936 roku ukończono budowę  militarnego miasteczka, utworzoną w nim szkołę artylerii Wehrmachtu uroczyście otwierał sam Adolf Hitler. We wrześniu 1939 roku został zorganizowany obóz jeniecki – Dulag, a od października również Stalag, który po 1 czerwca 1940 r. został przekształcony na oficerski Oflag II D Gross-Born, Do połowy 1942 przebywali tu jeńcy francuscy, później polscy – w lutym 1941 w obozie było 3731 Francuzów, a w styczniu 1945 5.391 Polaków. Po 1944 trafiła do niego duża część osób biorących udział w Powstaniu Warszawskim.Po wojnie, w 1945 miasto zostało przejęte przez Armię Czerwoną, .do 1993 roku nie istniało na żadnych mapach Po rozpadzie Związku Radzieckiego, 15 tysięcy żołnierzy opuściło Borne Sulinowo, a w 1993 roku miasto zostało przekazane polskim władzom cywilnym

 

Kraków 

 

Kazanie ks.Jacka Międlara z białostockiej katedry  15 maja 2016 Odrzućmy na bok, na margines społeczny bierność i już nigdy do niej nie wracajmy, ale miłując drugiego człowieka, nienawidźmy zbrodni i grzechu. Budujmy cywilizację prawdy, sprawiedliwości, cywilizację Chrystusa, tę cywilizację, do której budowania powołuje nas sam Pan Bóg. Źródło

Kraków ul Pomorska -działalnosc Teatru Rapsodycznego od 17 stycznia 1945