Mistrz św Maxymiliana Kolbe O Pelegryn Haczela

O. Peregryn Haczela – wielki reformator zakonu
12 lat stał na czele Prowincji galicyjskiej.

12 lat był asystentem generalnym w Rzymie.

Rajmund Kolbe słuchając jego kazania, zapragnął zostać franciszkaninem.

Jan Haczela urodził się 26 grudnia 1865 r. w Odrzykoniu koło Krosna.

W 1885 r. wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, otrzymał imię Peregryn.

Pierwsze śluby zakonne złożył 17 września 1886 r. we Lwowie.

Był wychowankiem magistra nowicjatu o. Remigiusza Dudy, który blisko współpracował z o. Samuelem Rajsem w dziele propagowania reformy franciszkańskiego „życia doskonale wspólnego”.

Śluby wieczyste złożył w 1889 r., studia filozoficzno-teologiczne odbył w Kolegium Jezuitów w Krakowie.

Święcenia kapłańskie otrzymał 15 lipca 1890 r. w Krakowie.

Po święceniach kontynuował studia w Kolegium Jezuitów, zwieńczył je doktoratami z filozofii i teologii.

W pierwszym roku po święceniach przebywał we Lwowie, a od roku 1892 – w Krakowie, gdzie franciszkanie otworzyli ponownie własne studium filozoficzno-teologiczne. O. Peregryn siedem lat wykładał tam filozofię i teologię.

W latach 1930-1936 był wykładowcą teologii fundamentalnej i dogmatycznej w Kolegium Serafickim w Rzymie.

Należał do grona najzdolniejszych franciszkanów, ceniono go za mądrość, doświadczenie i praktyczne podejście do życia.

Miał dar organizacji, zarządzania i przewodzenia. W latach 1899-1902 był sekretarzem Prowincji galicyjskiej, w 1904 r. wybrano go gwardianem w Krakowie.

Od roku 1905 do 1914 trzy kadencje był prowincjałem Prowincji galicyjskiej.

W 1913 r. został asystentem generalnym zakonu w Rzymie. Drugi raz został wybrany asystentem i socjuszem generalnym w r. 1930.

Funkcję asystenta generalnego pełnił 12 lat (w latach 1913-1919 i 1930-1936).

Między pierwszym a drugim pobytem w Rzymie był gwardianem w Wilnie i Warszawie.

W latach 1924-1927 po raz czwarty został wybrany prowincjałem. Łącznie urząd prowincjalski piastował 12 lat.

Dbał o karność zakonną. Wizytując z ramienia władz generalnych różne Prowincje zakonne, troszczył się gorliwie o życie duchowe i wierność prawu zakonnemu. Miał duży udział w redakcji odnowionych konstytucji zakonu, wydanych w 1932 r. Opracował autorski skrypt do teologii fundamentalnej, jego rękopis zaginął we wrześniu 1939 r.

O. Haczela przeprowadzał wizytacje zakonów na polecenie Stolicy Apostolskiej i biskupów. Wdzięczni mu byli szczególnie paulini, którym pomógł w trudnej sytuacji. Służył radą biskupom, którzy bardzo go cenili za wiedzę i doświadczenie.

Głosząc kazania misyjne w parafii w Pabianicach w 1906 r. pozyskał dla zakonu młodego Rajmunda Kolbego, późniejszego św. Maksymiliana.

Pod koniec życia był gwardianem w Jaśle i w Haliczu – Św. Stanisławie (obecnie na Ukrainie).

W czasie II wojny światowej gestapo aresztowało go w Haliczu – Św. Stanisławie, razem z dwoma franciszkanami z tamtejszego klasztoru, o. Remigiuszem Wójcikiem (ur. w 1899 r.) i br. Stefanem Kosiorkiem (ur. w 1909 r.). 

Ci trzej zakonnicy zostali rozstrzelani 26 lipca 1942 r. w okolicach Stanisławowa (obecnie na Ukrainie).

O Pelegryn Haczela miał 77 lat

26 lipca 1942  w Dachau zamordowano Karmelitę 61 letniego Tytusa Brandsmę

bł. Tytus Brandsma.urodził się w 1881 r. w holenderskiej Fryzji .w 17. roku życia wstąpił do Karmelu w Boxmeer, przyjmując imię Tytus. W 1905 r. przyjął święcenia kapłańskie. Swoimi zdolnościami zwrócił uwagę władz zakonnych, które wysłały go do Rzymu na Uniwersytet Gregorianum, gdzie uzyskał doktorat z filozofii.W styczniu 1942 r. został aresztowany. ,w kwietniu 1942 r. znalezł się w Dachau. Traktowano go tu szczególnie brutalnie,dobity został zastrzykiem fenolu.

26 lipca 1942  r w Holandii odczytano list biskupów broniących żydów -( w konsenkwencji aresztowano Katolickich żydów wsród nich Karmelitankę  św Edytę Stein

Pamięć o. Haczeli uczcili franciszkanie podczas pierwszej po wojnie kapituły, która odbywała się w lipcu 1947 r. O. Korneli Czupryk powiedział wówczas:

„Oddajemy hołd pamięci naszych ojców i braci, którzy podczas tej wojny ponieśli śmierć męczeńską z ręki wroga. Oddajemy hołd pamięci o. Peregryna Haczeli, wieloletniego prowincjała naszych Prowincji i Asystenta Generalnego, wzorowego zakonnika, męża dobrze Prowincji zasłużonego”.