Modlitwa Więźnia


Modlitwa więźnia
KL Auschwitz
nr 15683

(Puck 2011)

Motta:

1.„wojna trafia prosto w serce”
(Wisława Szymborska, Obóz głodowy pod Ja- słem)

2.„dopiero język potrafi wydobyć z tego, co dotąd było niemożliwe do wypowiedzenia” (Joachim kardynał Meisner arcybiskup Kolonii).

3.„Cierpienie niewypowiedziane czyni duszę ludzką twardą, tak samo jak nie wyznana wina. Sama wola zapomnienia bez wzajemnego przebaczenia nie wystarczy, aby zniknęły koszmarne sny, tak że w każdej chwili znów mogą przejąć władzę nad sercem człowieka. To odnosi się zarówno do pojedynczych osób, jak i całych narodów” (Joachim kardynał Meisner arcybiskup Kolonii).