12 kwietnia 1947 Wadowice – Rzym ,,Naród Polski proszę o przebaczenie,, Ks Karol Wojtyłła i Rudolf Höss

Naród Polski proszę o przebaczenie  12 kwietnia 1947  prosił Rudolf  Höss  komendant Auschwitz w Wadowicach 

Naród polski nie nosi w sobie nienawiści i dlatego zdolny jest wiele przebaczyć,

ale tylko za cenę powrotu do prawdy.

Prawda i tylko prawda jest pierwszym warunkiem zaufania.

12 kwietnia 1947  Rzym Maryja objawiła się w Tre Fontane Brunowi  Cornacchiola w pobliżu miejsca męczeństwa św. Pawła Apostoła,
 Sw Paweł został ścięty na rozkaz cesarza Nerona w 67 r.- głowa apostoła została odcięta jednym uderzeniem miecza,
trzy razy odbiła się od ziemi – i w tychmiejscach wytrysnęły trzy źródła wody.
To nie jest przypadek, że Matka Boża wybrała właśnie to miejsce,aby przekazać swoje orędzie protestantowi, który nienawidził Kościoła i papieża….
 12  kwietnia 1947 r Ks Karol Wojtyła z Wadowic  jest w Rzymie

12 kwietnia 1947 r Wadowice . trzy dni przed egzekucją  w Wadowicach ,Rudolf  Höss napisał:
„ Oby mi Bóg wybaczył kiedyś moje czyny.Naród polski proszę o przebaczenie.
10 kwietnia 1947 r.  z Łagiewnik do Wadowic przyjechał jezuita o. Władysław Lohn, profesor dogmatyki na uniwersytecie Gregorianum w Rzymie
Odbył on z Hössem wielogodzinną rozmowę.Po jej zakończeniu Höss złożył katolickie wyznanie wiary i oficjalnie powrócił do Kościoła katolickiego.
Pełen skruchy i wielkiego żalu za popełnione zbrodnie wyznał wszystkie swoje grzechy w sakramencie pokuty.
11 kwietnia 1947 r  przyjmował Chrystusa w Komunii św., płakał, klęcząc na środku więziennej celi.
11 kwietnia 1947 roku w liście pożegnalnym do swojej żony prosił ją:

„Moje chybione życie nakłada na Ciebie, Najukochańsza, święty obowiązek wychowania naszych dzieci w duchu prawdziwego,
płynącego z serca człowieczeństwa”

Rudolf Höss stanął w prawdzie, zaufał Bożemu Miłosierdziu i uznał swoją odpowiedzialność za to wszystko, co działo się w Oświęcimiu.

Pojednany z Bogiem ze spokojem oczekiwał swojej śmierci.
Wyrok został wykonany 16 kwietnia 1947 na terenie obozu Auschwitz.
9 października 1949 r. Bruno Cornacchiola miał szczęście spotkać się na audiencji z papieżem Piusem XII.
Ze łzami w oczach opowiedział Ojcu Świętemu o swoim nawróceniu,-przekazał  Piusowi XII sztylet z napisem „śmierć papieżowi”,
mówił z płaczem:„Proszę o przebaczenie, gdyż przy użyciu tego sztyletu planowałem zamach na Jego Świątobliwość”.
Ojciec Święty pobłogosławił  Brunona i z uśmiechem odpowiedział: „Drogi synu, w ten sposób dałbyś Kościołowi nowego męczennika,
a dla Chrystusa kolejne zwycięstwo miłości”.

Ojciec Święty Pius XII powiedział : „Kościół boi się tylko jednego nieprzyjaciela – ignorancji, braku znajomości wiary katolickiej”.
Do końca swoich dni Bruno Cornacchiola odważnie głosił Ewangelię słowem i przykładem chrześcijańskiego życia.
Zmarł w opinii świętości w 2001 r.
W 1956 r. opieka nad grotą została powierzona ojcom franciszkanom konwentualnym.
12 kwietnia 1987 r., z okazji 40. rocznicy objawień Matki Bożej, kard. Ugo Poletti przewodniczył tam uroczystej mszy świętej .
12 kwietnia 1997 r Ojciec Święty Jan Paweł II zatwierdził nazwę tego miejsca:„Święta Maryja Trzeciego Tysiąclecia przy Trzech Fontannach”.
12 kwietnia 1980 r., w rocznicę objawień, podczas Mszy św. odprawianej przy grocie w Tre Fontane zgromadzeni ludzie
byli świadkami spektakularnego cudu wirowania słońca, który trwał 30 minut.

Cud ten zapowiedziała Matka Boża pięć miesięcy wcześniej, objawiając się Brunonowi Cornacchioli
Świadkowie widzieli, jak słońce zawisło nad grotą objawień i zaczęło wirować w środku,
formując literę M otoczoną gwiazdami i aureolą światła, która zmieniała swoje kolory.

Po pewnym czasie litera M zmieniła się w Hostię z napisem „IHS”, a później pojawiły się postacie Jezusa i Maryi.

Rzym z Wadowicami został połączony 18 maja 1920  r w dniu urodzin Karola Wojtyły 

 


 23 lutego 1982 r., Matka Boża powiedziała Brunonowi o kolejnym planowanym zamachu na papieża Jana Pawła II.
Proroctwo to spełniło się 12 maja 1982 r. w Fatimie, kiedy to udaremniono próbę zamachu na Ojca Świętego.
Cud słońca w Tre Fontane powtarzał się wielokrotnie, między innymi 12 kwietnia 1982 r., a ostatni miał miejsce 12 kwietnia 2006 r.

Tak go opisuje naoczny świadek Daria P.: „Po Mszy św. w sanktuarium przy Trzech Fontannach odebrałyśmy telefon z Genui z zawołaniem: »Widzicie słońce?«. Wyszłyśmy szybko na taras, skąd bez problemu mogłyśmy patrzeć w słońce. Wirowało ono, przybierając różne kolory,
a wśród nich zielony, biały i różowy. Chwilami stawało się podobne do białej Hostii. Pulsowało też jak serce.
Zjawisko to trwało około 20 minut i dostarczyło nam wielkiej duchowej radości i pokoju”.
Papież Pius IX Giovanni Maria Mastai-Ferretti urodził się 13 maja 1792 podczas rewolucji francuskiej .
Gdy miał 5 miesięcy 2 wrzesnia 1792 w Paryżu w opactwie .Saint-Germain-des-Prés
Polskiego Króla Jana Kazimierza rozpoczęto rzeź bezbronnego duchowieństwa .
Giovanni z powodu choroby epilepsji był wolny od służby wojskowej w armii Napoleona trzeba było aż osobistej interwencji Piusa VII,
by jako utalentowany 27-letni młodzieniec mógł otrzymać 10 kwietnia 1819 r r święcenia kapłańskie. Neoprezbiterowi powierzono prowadzenie sierocińca,
gdzie nazywany był "ojcem Janem". Zajaśniał talentem pedagogicznym i organizacyjnym, toteż papież polecił mu uczestniczyć w delikatnej misji pojednawczej w Chile jako asystent delegata Stolicy Apostolskiej, u boku biskupa Muzzi. Kolejne sukcesy sprawiły, że już w 1827 r. Leon XII powierzył mu biskupstwo w Spoleto, gdy miał zaledwie 35 lat. W 1840 r., Grzegorz XVI wyniósł go do godności kardynała. Wyróżniał się nie tylko zdolnościami dyplomatycznymi, ale też uduchowieniem, mistyczną pobożnością, pogodnym usposobieniem, elegancją, kulturą i wszechstronnym oczytaniem.swięcim -Auschwitz -Wadowice – Rzym.

 

2 kwietnia 1947 w Wadowicach Rudolf Höss komendant obozu KZ Auschwitz.prosił

Naród Polski o przebaczenie

12 kwietnia 1947 r Rzym –Objawienia Matki Bożej przepowiedziane

 12 kwietnia 1937 r Słudze Bożej Luiginie Sinapi  w Rzymie

 

12 kwietnia 1947 r Matka Boża objawia się Brunonowi Cornacchioli

12 kwiecień 1947 r Rzym -Wadowice Matka Boża i Rudolf Höss

12 kwietnia 1987 r., z okazji 40. rocznicy objawień Matki Bożej, kard. Ugo Poletti przewodniczył tam uroczystej Mszy św.
12 kwietnia 1997 r Ojciec Święty Jan Paweł II z Wadowic zatwierdził nazwę tego miejsca

:„Święta Maryja Trzeciego Tysiąclecia przy Trzech Fontannach”. 

 

 

16 kwietnia 1972 r w Warszawie  w  25 rocznicę powieszenia Rudolfa Hessa w Auschwitz

urodził się Piotr Cywiński www .cwi.pl obecny dyrektor Muzeum w Auschwitz-szkodzący Polakom 

 Polacy wielokrotnie prosili o jego odwołanie )  uczestnik Akcji  ukamieniowana Arcybiskupa Wielgusa

,,Jezuici,, Kraków przy ul. Rakowieckiej 61….

 OPERACJA „ JEZUICI” czytaj 

gdzie   2 sierpnia 1944 r doszło tam do masakry Kapłanów

 a na Rakowickiej 37  Masakry 600 Polaków

19 luty 2007 na dyskusję panelową przybyło ponad 500 osób. czytaj 

Prowadzący dyskusję Piotr Cywiński zachowywał się jakby był Generałem Zakonu Jezuitów, a Prowincjał o. Dariusz Kowalczyk jak student wobec profesora.
 nawiązał do rocznicy 50-lecia KIK-u w Warszawie oraz na wstępie zawiadomił zebranych o liście gratulacyjnym Papieża Benedykta XVI

do Pana Prof. Bartoszewskiego  ( czytaj epitafium dla Prof Bydłoszewskiego)
Następnie P. Cywiński podał do wiadomości słuchaczy na podstawie badań CBOS-u następujące wskaźniki:
1) 78% Polaków uważa, że dobrze się stało, że abp Stanisław Wielgus zrezygnował z funkcji Metropolity Warszawskiego.
2) 58% Polaków uważa, że zachowanie mediów względem abpa Wielgusa było właściwe.
3) 2/3 Polaków uważa, że lustracja duchownych jest potrzebna.
4) 24% Polaków uważa, że szukanie agentów wśród duchownych nie jest potrzebne.
5) 72% Polaków uważa, że wszyscy duchowni powinni być zlustrowani.
6) 69% Polaków uważa, że duchowni – agenci powinni ustąpić ze stanowisk kościelnych.

Wniosek o odwołanie Cywińskiego- rok 2010 

Pięć organizacji społecznych poparło wniosek o usunięcie dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Czy minister Zdrojewski odwoła Piotra M.A.Cywińskiego ze stanowiska? czytaj