Oświęcim -rodzina Króla Polski Jana III Sobieskiego i 6 milionów

Patronka Karmelu w Oświęcimiu i rodzice Króla Jana III Sobieskiego  i 6 milionów 

 

Fundatorka we Lwowie
Czesław Gil OCD + zm 12-09-2015

Służebnica Boża Karmelitanka  Siostra ,,Teresa od Jezusa ,, Marianna Marchocka była wysłana przez rodziców Króla Jana III Sobieskiego na fundację Karmelu do Lwowa razem z Księżniczką Marię Klarą Wittelsbach z Monachium 

Małżonkowie Teofila z Daniłowiczów i Jakub Sobiescy ( rodzice 12 letniego Jana )uzyskali pozwolenie papieskie na założenie klasztoru karmelitanek bosych we Lwowie

20 lutego 1641 r

28 czerwca 1641 r w Newers urodziła się Maria Kazimiera d’Arquien ich przyszła synowa której już za życia  swojego życia nie poznali

Kontaktowali się w tej sprawie z prowincjałem karmelitów w 1640, czyli niedługo po złożeniu urzędu przeoryszy przez m. Teresę.

Sobiescy przeznaczyli na klasztor drewniany dwór położony na wzgórzu poza murami miasta, odziedziczony po Żółkiewskich,

obok którego zbudowali również drewniany kościół pod wezwaniem Matki Bożej Loretańskiej.

Przystosowanie przez Sobieskich -dworu na potrzeby klasztoru oraz budowa kościoła miały miejsce przed przybyciem karmelitanek.

Podobnie jak w przypadku fundacji wileńskiej, także lwowska była wspólnym dziełem klasztorów krakowskiego i lubelskiego p.w. św. Józefa.

Z obu klasztorów miały wyjechać po dwie zakonnice. Dopiero dwa dni przed wyjazdem, czyli 21 maja 1642 roku,

prowincjał podał do publicznej wiadomości imiona wybranych sióstr.

Zostały nimi m. Teresa Marchocka i s. Teresa Maria od św. Józefa.

Sobiescy już wcześniej ustalili z arcybiskupem Stanisławem Grochowskim datę uroczystego wprowadzenia karmelitanek do klasztoru na wtorek po Zielonych Świętach (10 czerwca).

Do tego terminu trzeba było dostosować całą podróż.

W sobotę, 24 maja, obie fundatorki zostały najpierw pożegnane przez zgromadzenie, a następnie w kościele karmelitów bosych p.w. śœ. Michała i Józefa otrzymały od prowincjała błogosławieństwo na drogę.

W pożegnaniu wzięli również udział obaj synowie Sobieskich: czternastoletni Marek oraz o rok młodszy Jan,

który później jako król kontynuował budowę klasztoru i kościoła, spełniając w ten sposób testament swoich rodziców.

W podróży towarzyszyli im prowincjał oraz żona fundatora Teofila Sobieska 

Opis podróży karmelitanek do Lwowa zawdzięczamy matce Teresie Marchockiej.

Na noclegi zatrzymywały się w dworach szlacheckich; w miarę możliwości starały się przestrzegać godzin modlitwy myślnej i unikać kontaktu ze świeckimi.

Droga prowadziła przez Wawrzyńczyce, Rogów – gdzie gościła je wojewodzina krakowska – Nowe Miasto, Osiek, Sandomierz, Bełżyce.

Do Lublina przyjechały w wigilię święta Wniebowstąpienia Pańskiego (28 maja).

czytaj

Karmelitanki w Oswiecimiu- wygnanie 

Kalendarium konfliktu oświęcimskiego

14 października 1985 – brukselska popołudniówka „Le Soir" daje początek oszczerczej kampanii przeciwko Kościołowi katolickiemu Polsce  i Polakom…..

Oświęcim powinien  być tylko  pomnikiem ofiar ludobójstwa Żydów".
13 maja 1986 powołano do życia Podkomisję ds. Dialogu z Juda­izmem

bp Henryk Muszyński (prze­wodniczący), ks. Stanisław Musiał oraz Jerzy Turowicz.

Kardynał Franciszek Macharski zwrócił się do ks. S. Musiała i J. Turowicza z prośbą o przygotowanie rozmów z Żyda­mi protestującymi przeciwko istnieniu klasztoru. 
 22 lipca 1986(!!!) – w Genewie odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli Kościoła katolickiego i środowisk żydowskich w sprawie sytuacji w Oświęcimiu. 
Poinformowano o wspólnie zredagowanej tzw. Deklaracji Oświęcimskiej. „Zakhor! – Pamiętaj!"

jest bardzo krótka. – tereny Auschwitz i Birkenau są symbolicznymi miejscami

„ostatecznego rozwiązania „w imię którego hitlerowcy dokonali eksterminacji (shoah) sześciu milionów Żydów

którzy zginęli „w opuszczeniu i pośród obojętności świata". 

POLSKA

6 czerwiec 1915 r   dowody z 10 gazet

Sześć milionów Żydów 1915-1938

,,holokaust” znaczy „ofiara poprzez spalenie”

Rytualne ofiary należą do żydowskiej historii o Abrahamie i Mojżeszu

Za pozwolenie na powrót do ziemi obiecanej, bóg rzekomo domagał się od nich

„6 milionów całopalnych ofiar”

To samo-ustanowione proroctwo– w 1919 doprowadziło do „przypadku proroctwa 6 milionów”

i organizacje żydowskie ogłosiły już w 1919 roku „holokaust 6 milionów”, mający wtedy miejsce na Ukrainie

„Sześć milionów mężczyzn i kobiet umiera; osiemset tysięcy dzieci woła o chleb.

(„The American Hebrew”, 31.10.1919, NBR. 582).

pomysł „6 milionów” z 1919  został odłożony dziś  służy jako dowód

„6 milionów” żydowskich ofiar zamordowanych w „spalających piecach” nazistów „

co oznacza, że naród wybrany” może wracać do Izraela

„6 milionów” musiało zniknąć w „piecach spalających” Auschwitz

Holokaust 6 milionów stał się podstawą powstania „Izraela”

Haim Landau, po podpisaniu umowy z Adenauerem (pierwszy kanclerz Niemiec po wojnie) o odszkodowaniach w 1952 r.,

zawołał do Szmula Dajana (Mapai) w języku jidysz: „Szczęściarze!

6 milionów zamordowanych żydów, a my możemy dostać trochę pieniędzy”

12-10-1986   Franciszek  przygotowywany na Papieża  jest w Hamburgu 
Papież Franciszek i św Faustyna? Boże Miłosierdzie w Hamburgu
17 grudnia 2013  w 77 rocznicę  urodzin już nowego Papieża Franciszka jego dobra znajoma wychowanka frakisty Helmuta  Kohla (Cohena) żydówka Angela Merkel z Hamburga rozpoczęła swoją trzecią kadencję na stanowisku kanclerza Niemiec.patrz
59-letnia szefowa CDU otrzymała od prezydenta RFN Joachima Gaucka patrz akt nominacji,
"Przyjmuję wybór i dziękuję za zaufanie" – powiedziała Merkel

Po otrzymaniu od prezydenta Niemiec Joachima Gaucka aktu nominacji w jego siedzibie, pałacu Bellevue,
Merkel powróciła do Bundestagu, gdzie została zaprzysiężona. Formułę przysięgi zakończyła słowami 
"tak mi dopomóż Bóg". jaki  Bóg ?
 Franciszek i Angela przyjaciele od 1986 r   spotkali się w Hamburgu 
Angela Markel    urodzona 17 lipca 1954 r podobno w Hamburgu 
Biskup Wagner  urodzony 17 lipca 1954 r ( był zbyt katolicki na Biskupa )
Rok Miłosierdzia  2015 – czas na lepsze poznanie Boga  mówi  nowy Franciszek  
Siostra z Łagiewnik S. Elżbieta Siepak mówi 
Rok Miłosierdzia, ogłoszony przez papieża Franciszka, jest okazją do tego, żeby ludzie lepiej poznali Boga

jakiego Boga ?

22 lutego 1987 – w Genewie miało miejsce drugie spotkanie delegacji katolickiej i żydowskiej w sprawie Oświęcimia.

Nie będzie stałego miejsca kultu katolickiego na terenach obozów Auschwitz i Birkenau. – kard. Macharski „będzie czuwał nad realizacją projektu"

będzie  „powiadamiał przewodniczącego Theo Kleina o postępach w realizacji tego projektu".
27  stycznia 1989 – metropolita krakowski kardynał Macharski skierował do wiernych w Oświęcimiu specjalny list, w którym poparł usunięcie sióstr z zajmowanego od 1984 r. klasztoru
29 września 1991 – podczas wizyty w USA kard. Glemp spotkał się z Żydami. Przed wizytą w Spertus College of Judaica w Chicago Kardynał zdjął z piersi krzyż. Rabin Byron L. Sherwin po spotkaniu z Prymasem Polski powiedział: „Kardynał Glemp przyszedł do nas bez krzyża na piersi.Myślę, że ten symboliczny gest był bardzo znaczący, pokazujący klasę Prymasa, który nie chciał niczym urazić swoich gospodarzy”.
30 czerwca 1993 – ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej bp Tadeusz Rakoczy ogłosił desakralizację kaplicy klasztornej.
27 stycznia 2014 sesja Knesetu w Oświęcimiu  zakonczenie 25 letniego  projektu 
Do Polski przyjechało 350 gości z Izraela, w tym niemal połowa Knesetu. 

Miłosierdzie Boże jest tylko w prawdzie 
Już wielokrotnie wypowiadałem swoje oburzenie na Matkę Ksawerę za sfałszowanie podobizny Sługi Bożej i nie chcę jeszcze raz to samo powtarzać.
b/ Podobnież sfałszowany został obraz Najmiłosierniejszego Zbawiciela.

S.p. Hyła malował obrazy według własnego widzimisię, a szczególnie ten, co się znajduje w Łagiewnikach nie odpowiada myśli Siostry .Faustyny.

Arcybiskupia Komisja Liturgiczna w Krakowie dn.29. czerwca 1954 r. oceniła go b. ujemnie, że —  “trzeba się od niego odwracać”,

ze względu na niedopuszczalny w obrazach kultowy ; feminizm” i niezgodność z liturgią Nie dzieli Przewodniej
 Ten obraz można zawiesić w salonie jak to uczyniły SS. Karmelitanki w Częstochowie, ale nigdy w Kościele.………….
Łączę pozdrowienie wszystkim Czcicielom Miłosierdzia Bożego czyli Najmiłosierniejszego Zbawiciela i pozostaję najoddańszy w Panu.
 (-)Ks. Michał Sopoćko

 

Jahwe nigdy nie żądał całopalenia 6 mln żydów

Izrael, państwo rozboju i ludobójstwa, jest nie tylko nielegalne,ale również pozbawione uzasadnienia „Tory”.

Wyznający „Torę” żydzi twierdzą, że „grupowa deklaracja wojny przeciwko Niemcom”

była „zainicjowana przez syjonistów i Światowy Kongres Żydów” („Neturei Karta”, „New York Times”, 30.09.1997).

 II wojna światowa miała na celu ułatwić domniemaną „całopalną ofiarę 6 mln”, by dostać prawo do powrotu do ziemi obiecanej?

Syjoniści od początku mieli zamiar oszukać swojego „groźnego boga”.

Wiedzieli, że nie można było spalić dokładnie 6 mln zydów w piecach po to, by skusić Jahwe gęstym dymem sześciu milionów spalonych zwłok,

jako „przyjemnym mu zapachem”, bardziej niż poprzednimi ofiarami.- oszustwo to  przyniesie na nich jego gniew,

zwłaszcza, że przede wszystkim nigdy nie domagał się „6 mln całopalenia” (holokaust).

Przypowieści pozwalają nam na przeczucie skutków takiego przestępstwa i herezji:

„Oni budowali wysokie ołtarze dla Baala, by palić swoich synów w ogniu jako ofiary dla Baala

– coś, czego ani nie poleciłem ani nie wspomniałem, ani o tym nie myślałem.

rujnuję plany Judy i Jerozolimy, zrobię by padły od miecza przed swymi wrogami,

z ręki tych, którzy nastają na ich życie, i dam ich zwłoki jako pokarm dla ptaków powietrznych i zwierząt lądowych.

Zniszczę to miasto i uczynię go przedmiotem pogardy,

a wszyscy którzy przyjdą tu będą przerażeni i będą szydzić z powodu jego wszystkich ran” (Jeremiasz 19:5-9).

Izrael dziś służy jako przykład terroru, ludobójstwa, zabójstwa i niewolnictwa w oknie światowych mediów

za próbę oszukania historią o „6 mln”. w Izraelu nie płynie mleko i miód, ale krew.