‚POLSKA ZMARTWYCHWSTANIE’ Jasna Góra – Stuthof -Dachau -Wielki Czwartek 21 marca 1940 O .Romuald Kłaczyński

Polska Zmartwychwstanie -jak likwidowano Polaków 

20 października 1939 r. w Pelplinie  okupanci niemieccy zamordowali niemal wszystkich członków kapituły diecezji chełmińskiej i profesorów tamtejszego Wyższego Seminarium Duchownego i uczelni Collegium Marianum.( obecnie Jana Pawła II ) Łącznie w czasie całej wojny zginęło 356 kapłanów tej diecezji.

Ostatni Papież  Pius XII  w encyklice  „Summi pontificatus” wydanej 20 października 1939 wiedział że wojna, którą pod wpływem sjonistów w Amerycepatrz 12 marca 1933 Kongres Żydów )rozpętali narodowi socjaliści i komuniści, spotęguje czas udręk i rzadko notowanych w historii Koscioła jego cierpień i prześladowań.Pius XII dostrzegał szczególną udrękę Polski – narodu tak Nam drogiego; Polski, która przez swą niezłomną wierność dla Kościoła i przez wielkie zasługi, jakie zdobyła, broniąc chrześcijańskiej kultury i cywilizacji –  ma prawo do ludzkiego i braterskiego współczucia całej ludzkości. Papież wyrażał  swoją ufność w nadejście dnia, w którym Polska jak tego domagają się zasady sprawiedliwości i prawdziwie trwałego pokoju, wyłoni się wreszcie zmartwychwstała z owego jak gdyby potopu, który się na nią zwalił.

Jasna Góra  Częstochowa – Dachau i Pierwsza Królowo Polski 

21 marca 1940 Wielki Czwartek Stuthoff 

ostatni Ks Bronisława Komorowskiego 

21 marca 1940   Wielki Czwartek  Jasna Góra 

O Romuald Kłaczyński z Wielunia w kazaniu na Jasnej Górze

wyraził nadzieję  że Polska Zmartwychwstanie

,,frankomasoneria ,,czuwała 

Za te słowa przesłuchiwany 22 marca 1940

miał odwołać nadzieję na ,,Zmartwychwstanie Polski ,,

21 marca 1940  Stuthof Wielki Czwartek 27 letni Ks Frelichowski organizuje mszę św wśród kapłanów 

21 marca 1940 Jasna Góra 33 letni  O Romuald Kłaczyński z Wielunia wyraził nadzieję  że Polska Zmartwychwstanie

O Romuald  aresztowany       23 kwietnia 1940 r  

zamordowany jako nr 22778  23 kwietnia 1942 r

 zastrzykiem w serce. czytaj 

 

21 marca 1063 r w klasztorze w Kolonii zmarła Polska Królowa 

Bł Ryczeza  prawnuczka Cesarza Ottona I i św Adeajdy 

Norbert Motylewski OSPPE

 Przeor  Jasnej Góry 55 letni O Norberd Motylewski starał się o uwolnienie O Romualda  zmarł nagle 29 wrzesnia 1943 r na Jasnej Górze 

O. Romuald Kłaczyński urodził się  27 grudnia 1907 w Wieluniu

Nasz   Polski Kapłan  który za wiarę w odrodzenie Polski zapłacił śmiercią męczeńską.  czytaj

Jan, w zakonie o. Romuald Kłaczyński, wielunianin,rówieśnik dwóch znanych paulinów

– o. Ludwika Nowaka i Michała Zembrzuskiego.

Urodził się 27 grudnia 1907 roku  w Wieluniu  w rodzinie mieszczańskiej,

5 lutego 1927 roku w domu krakowskim Jan Kłaczyński obleczony został w biały habit i przyjął nowe imię św. Romualda pustelnika, anachorety kamedułów. święcenia kapłańskie przyjął je w kościele Misjonarzy na Stradomiu z rąk bpa Jana Lorka 12 września 1937 r

Na uroczystościach  była jego najbliższa rodzina, która poprzez Jasną Górę zabrała go ze sobą do Wielunia, gdzie w niedzielę 19 września 1937 r

odprawił w kościele parafialnym Mszę św. prymicyjną.

Na przełomie 1937/38 roku przez krótki czas zastępował w sprawach porządkowych dyrektora zakonnego Gimnazjum,

a następnie odbywał trzytygodniową kurację płucną w Krakowie i Rabce.

Przez ten czas nie udzielał sie duszpastersko, bowiem pierwszy dokument dotyczący jurysdykcji

do sprawowania sakramentu pokuty otrzymał po 24 stycznia 1939 roku”.

Był to rok agresji hitlerowskich Niemiec na Polskę.

Jego rodzinne miasto Wieluń jako pierwsze doznało tragedii wojennej.

 Wieluń było też rodzinny miastem Sługi Bożej  Matki Teresy od św. Józefa Kierocińskiej (1885-1946)

Janina Kierocińska przyszła na świat 14 czerwca 1885 r. w Wieluniu jako siódme dziecko państwa Kierocińskich.

31 grudnia 1921 r Janina przywdziała habit karmelitański  w Krakowie, otrzymując imię Teresy od św. Józefa. Matka Teresa  z Wielunia  bombardowanego 1 wrzesnia 1939 r-doświadczona śmiercią najbliższych z powodu szykan okupanta, spieszyła z pomocą tym, którzy przychodzili do furty klasztornej.Ufała bezgranicznie Bogu, że Niemcy się nie dowiedzą o jej działalności. – trwała w nocy na modlitwie, by wyprosić przychylność Boga. zmarła dnia 12 lipca 1946 roku

1 września 1939 r posypały się na miasto  Wieluń ciężkie bomby,które zabiły około 1200 osób,zniszczyły 70% domów mieszkalnych,

a także prastarą kolegiatę

1 września 1939 r nad Częstochową pojawiły pierwsze bombowce z swastykami na skrzydłach, które zrzuciły na miasto kilka bomb,

4 września 1939 r żołdacy Wehrmachtu dokonali rzezi na 227 cywilnych osobach mężczyzn, kobiet i dzieci

4 wrzesnia 1939 r  zjawili sie w klasztorze wysłannicy Associated Press z amerykańskim dziennikarzem P. Lochnerem

domagając sie od przeora Norberta Motylewskiego aby zaprzeczył plotkom zachodnich radiostacji o zniszczeniu jasnogórskiego klasztoru

Jasna Góra była 3-krotnie bombardowana przez  Niemców – Matka Boża w cudowny sposób ocaliła klasztor; 

za pierwszym razem dowództwo niemieckie orzekło, że jest to sabotaż- pilotów oddano pod sąd polowy,

z późniejszych lotów nikt nie wrócił i nie wiadomo, co się z nimi stało.

Stanisław Biegalski  spotkał  jedynego lotnika który bombardował Jasnę Górę -został kaleką i  odzyskał wiarę  czytaj 

Z bólem w sercu przeżywał o. Romuald z Wielunia ( nieświadomy  bombardowania rodzinnego miasta )

 dantejskie sceny rozgrywające się w sanktuarium, do którego ściągały setki wypędzonych z Poznańskiego i Pomorza.

Widział ich łzy, rozpacz i bezsilność.

czytaj 

21 kwietnia 1940 roku  Wielki czwartek jego starszy współbrat, o. Ignacy Szurek, 

wyznaczony do poprowadzenia w Kaplicy Cudownego Obrazu nabożeństwa różańcowego,

poczuł się słabo i w jego miejsce zgłosił się spontanicznie o. Romuald.

Odmówił z wiernymi różaniec, a po nim od serca mówił o Matce Bożej i radości wiosny,

która powstaje z zimowego uśpienia i wiedzie do pełni lata i czasu zbierania owoców.

Pod koniec kazania przekonywał, że podobnie stanie się z Polską, która budzi się z przymusowego uśpienia, zakwitnie jednak jak kwiat róży i my ją będziemy wtedy budowali od nowa – potężną, piękną i wspaniałą.

 Gdy wracał do kościoła i zapłakanych wiernych przeżywał z nimi wewnętrzne rozdarcie, które przyrównywał do zdeptanego kwiatu przez brutalnego agresora.

22 marca 1940 r Kaznodzieja otrzymał wezwanie do natychmiastowego stawienia się w komendzie policji.

Po krótkim śledztwie i żądaniu odwołania treści kazania, czego nie spełnił, został wypuszczony.

 23 kwietnia 1940 roku stawił się ponownie w komendzie, już nie powrócił do klasztoru. O godz. 18.00 przewieziono go do miejskiego więzienia. 

 6 sierpnia 1940 roku gestapo powiadomiło klasztor, że o. Kłaczyński został wysłany w nieznanym kierunku, a kilka tygodni później, we wrześniu 1940 roku,

dowiedziano się o jego pobycie w Dachau.

O. Motylewski próbował go wydostać stamtąd i szukał protekcji u gubernatora generalnego H. Franka za pośrednictwem

 o. Gerharda Odżlo, franciszkanina-,bezskutecznie.

O. Kłaczyński był  dręczony przez niemieckiego kapo, który usiłował wymusić od niego wyznanie, czy nadal podtrzymuje swoją wiarę w zmartwychwstanie Polski.

Wywieziono go do Sachsenhausen-Oranienburga w dniu 5 sierpnia 1940 r , a we wrześniu 1940 roku przewieziono do Dachau.

Znikły szanse uratowania o. Romualda Kłaczyńskiego od obozu i śmierci.

Na przeszkodzie stał, sam gubernator Hans Frank, który  mówił, że 

„gdy się to jeszcze raz powtórzy ( wiara w Zmartwychwstanie Polski ) – to wszyscy paulini pójdą do paki”

 W Dachau O Romuald  został zamordowany jako „haftling” (więzień) nr 22778 w dniu 23 kwietnia 1942 roku. 

Zabito go zastrzykiem w serce. Do więzienia wysłano fikcyjny nakaz zwolnienia, opatrzony datą 5 sierpnia 1942 r. 

W dniu wygłoszonego kazania 21 marca 1940 przypadał pierwszy dzień wiosny-do której rwało się jego serce i

które cudownie skojarzył z odrodzeniem ojczyzny.

rocznica narodzin dla nieba pierwszej Królowej Polski Bł Ryczezy

W dniu pierwszego spotkania w komendzie 22 kwietnia 1940  była wigilia święta męczennika biskupa Wojciecha patrona Polski,

a w dniu aresztowania 23, główna uroczystość ku jego czci.

Dzień jego śmierci, po dwuletnich torturach, 23 kwietnia, zamknął się męczeństwem za wzorem jakże bliskiego mu ideowo i ufnie biskupa Pragi, 

z której musiał uciekać, a jako Apostoł Prusów, spośród których żadnego nie nawrócił, a mimo to stał się zwornikiem Kościoła nad Wełtawą

i fundamentem polskiej metropolii,która cementowała jedność narodu przez blisko tysiąc lat

 

3 września oddziały niemieckiej 10 Armii zajmują Częstochowę

Niemcy  zdawali  sobie  sprawę,  jakie  znaczenie  ma dla Polaków Jasna Góra.Frankomasoneria wiedziała również 

Od 18 listopada 1760  przez 13 lat  na Jasnej Górze rezydował największy oszust Katolickiej  Polski -frankomason-o którym pisze Frankista Adam Mickiewicz 

 Jakub Frank przygotowujący Polskę do rozbiorów razem  z Ilumiatami  z Ingolstadt i Ameryce 

Podążający   za  swymi  wojskami  odwiedzili Jasną Górę niemieccy oficerowie  Grupy  Armii “Południe”

“Podczas przejazdu przez Częstochowę wraz z gen. płk. von Runstedtem zwiedziliśmy klasztor,  w którym znajduje się sławna  Czarna Madonna,

święty  obraz  najbardziej  czczony przez Polaków.Tutaj  modlił  się  naród o zwycięstwo, matki za swoich synów, jak czynił to nasz naród i my wszyscy!”

Częstochowa   na pierwszych stronach gazet we wrzesniu 1939 r  pojawia się na nich wstrząsająca wiadomość:

1 wrzesnia 1939 r Niemcy zbombardowali Jasną Górę!

1 wrzesnia 1939 r Niemcy bombarowali Wieluń 

Wielun zniszczenia3.jpg

Adolf Hitler 1 września 1939  ogłosił „Od godziny piątej czterdzieści pięć odpowiadamy ogniem!

nalot na Wieluń odbył się o 5:30, lotnicze działania wojenne zostały zainicjowane bombardowaniem przyczółków mostów tczewskich, o 4:40

Miasto Wieluń zostało zniszczone w ok.75% – z zabudowy rynku ocalało jedynie kolegium pijarów.

Stan w 1910

Uszkodzono m.in. trzynastowieczny kościół św. Michała, który Niemcy rozebrali w 1941 r.

oraz szpital Wszystkich Świętych z 1840 roku.

1 wrzesnia 1939 r wysłano eskadrę samolotów Niemieckich celem zbombardowania  Jasnej Góry

Piloci wrócili i mówili, że  w miejscu celu było wielkie jezioro i  tam bomby rzucili.pilotów oddano pod sąd polowy.

1 wrzesnia  1939 r po południu tego dnia wysłano drugą  eskadrą,  ciw miejscu celu widzieli wielki bór leśny.rzucili tam bomby, podzielili los swoich poprzedników 

2 wrzesnia .1939 r. rano wysłano trzecią eskadrę  zzałogą składającą sią z samych oficerów SS.-nikt do  bazy nie wrócił.

 czytaj świadectwo     Nieznane Fakty 

Źródłem sensacyjnej była Katolicka Agencja Prasowa  z  Watykanu, która donosi o “wielkim  wrażeniu,  jakie  wywołały  wieści  o   zbombardowaniu  przez Niemców sanktuarium Polski i świata katolickiego”.Wiadomość  publikują  gazety  w  Polsce  i  jej  sojuszniczych  krajach. 

Biskup  Paryża,  kardynał Verdier, protestuje przeciwko aktowi barbarzyństwa. Polska prasa dołącza do ogólnego oburzenia.  Reakcja Niemców  jest  spokojna:

ależ  to  kompletna  bzdura,  o  co  nas się oskarża, wszystko kompletnie wyssane  z  palca… 

Klasztor  jest  nietknięty,  prosimy bardzo, możemy pokazać…I pokazują.

Na  ich zaproszenie przyjeżdża  do Częstochowy znany amerykański dziennikarz Lochner-odwiedza klasztor, w towarzystwie uprzejmych oficerów SS

(którzy nie wspominają  o 500 mieszkańcach Częstochowy, których zamordowano 4 września 1939 r)rozmawia z przeorem Motylkowskim.

Norbert Motylewski OSPPE

Przeor Norbert Motylewski Przeor   Motylkowski “zachęcony”  przez  Niemców,  wydaje  dokument,

w którym zaświadcza, że Jasna Góra nie została  poszkodowana. Głosy oburzenia milkną. 

Przeor Norbert Motylewski (ur. 6 marca 1885 w Warszawie na Pradze , zm. 29 września 1943 w Częstochowie)

trzykrotny przeor klasztoru na Jasnej Górze.

Ojcowie paulini podczas procesji 1936 . Widoczni m.in.: przeor klasztoru na Jasnej Górze o. Norbert Motylewski (pierwszy z lewej),

generał Zakonu Paulinów o. Pius Przeździecki (w środku).

Po ukończeniu szkoły w Warszawie i Petersburgu, w 1903 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie.

18 października 1908 przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Kazimierza Ruszkiewicza w kościele Św. Krzyża w Warszawie.

Był wikariuszem w Łowiczu, Białej k. Rawy Mazowieckiej, Tarczynie, Warce, Wiskitkach, Łodzi, Brzezinach oraz proboszczem w Czermnie.

26 sierpnia 1925 wstąpił, za zgodą ks. kard. Aleksandra Kakowskiego, do zakonu oo. paulinów w Krakowie na Skałce.

10 września 1925 r otrzymał nowe imię – Norbert. W zakonie pełnił obowiązki administratora domu w Leśnej Podlaskiej (1927-1929), na Jasnej Górze (1929-1930) oraz kustosza bazyliki jasnogórskiej (1930-1934).W dniu 1 października 1934 został mianowany przeorem Jasnej Góry.

Kliknij, aby powiekszyc9 lipca 1939 rKs. kard. August Hlond podczas odczytywania breve papieskiego. Na lewo za ks. prymasem stoi przeor klasztoru na Jasnej Górze o. Norbert Motylewsk

Ten urząd – za specjalnym indultem Stolicy Apostolskiej – pełnił do końca życia, przez trzy kadencje (1934–1943).

Na tym stanowisku odegrał opatrznościową rolę podczas okupacji hitlerowskiej.

Na jego interwencję, a za aprobatą abp. Adama Sapiehy, Hans Frank wstrzymał rewizję trzech zabytkowych dzwonów,

a u schyłku wojny z powodu nadciągającego frontu, anulował eksmisję ojców, oraz biblioteki i skarbca.

Nie udało się o. Norbertowi Motylewskiemu obronić  kaznodzei o. Romualda Kłaczyńskiego,

który za stanowcze słowa o zmartwychwstaniu Polski został aresztowany i skatowany na śmierć w obozie koncentracyjnym Dachau.

W czasie hitlerowskiej okupacji okazał się roztropnym dyplomatą i zarazem mądrym patriotą.

Ojciec Norbert taktycznie współpracował z podziemiem zbrojnym, któremu do stałych kontaktów oddelegował co najmniej trzech ojców, sam nie zdradzał się ze swojego patriotycznego stanowiska, dzięki temu wyciszył kilka zapowiedzianych rewizji, ostrzeżonych przez życzliwych policjantów.

Tak też było ze stacjonującymi w klasztorze kapelanami Wehrmachtu i zwykłymi żołnierzami. Dzięki ich lojalności klasztor zaopatrywał setki wysiedlonych i ludzi podziemia w żywność, opał i artykuły codziennego użytku, które zwożono samochodami niemieckimi i rozprowadzano pod wskazane adresy. Jako jedyny z paulinów otrzymał prawo wychodzenia do chorych w godzinach nocnych.

Zmarł nagle na Jasnej Górze w dniu 29 września 1943 i został pochowany w krypcie pod Kaplicą Matki Bożej w dniu 1 października 1943.

o. Pius Przeździecki OSPPE Dwukrotny generał Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika.

O Pius Przeździecki (imię cywilne Józef; ur. 19 marca 1865 w Krzepicach, zm. 2 października 1942 w Częstochowie)

Studiował teologię w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku, a później w Akademii Duchownej w Petersburgu, przyjmując 13 maja 1890 święcenia kapłańskie.

Pracował jako wykładowca w macierzystym Seminarium we Włocławku, podejmując w 1892 decyzję o wstąpieniu do zakonu paulinów, przyjmując imię zakonne: Pius

1895 został zesłany przez władze carskie do gubernii penzeńskiej

Po roku zesłania został ułaskawiony powracając na Jasną Górę.

1901 wraz z Emilią Glicerią Witkowską założył w Częstochowie świeckie stowarzyszenie pod nazwą:

 Zjednoczenie Pań o Działalności Katolickiej pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej – Królowej Korony Polskiej 

1903 opuścił Jasną Górę, wyjeżdżając na emigrację do Francji, gdzie służył swoją pracą duszpasterza polskim emigrantom[

We Francji pielgrzymował m.in. do Sanktuarium Najświętszego Serca Jezusowego w Paray-le-Monial

1904 przedstawił papieżowi św. Piusowi X w Rzymie memoriał o sytuacji paulinów w zaborze rosyjskim.

Po powrocie do Częstochowy w 1912 po raz trzeci w wyniku szykan i prześladowań władz carskich wymuszono na nim po raz kolejny opuszczenie Jasnej Góry.

Następnie w latach 1914-1920 był przeorem krakowskiego klasztoru paulinów na Skałce oraz magistrem nowicjuszy

Krakowie, w 1918 założył Stowarzyszenie Sług Katolickich św. Julii tzw. Julitek, będące wsparciem dla służących (

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, przez kilka miesięcy w 1920 był przeorem klasztoru w Leśnej Podlaskiej

 Następnie powrócił na Jasną Górę,założył liczne stowarzyszenia Sodalicji Jasnogórskich w trosce o dobro duchowe odrodzonego narodu.

 14 października 1931 wybrano go na generała ojców paulinów. Kierował zakonem przez dwie kadencje, do 1942, podczas których m.in. rozszerzył paulińskie placówki na Węgrzech i we Włoszech oraz przyczynił się do budowy jasnogórskiego hotelu dla pielgrzymów

Był propagatorem kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa kontynuowanego później przez  Służebnicę Bożą Rozalię Celakównę,

która była inspiracją do wystosowania przez niego do prymasa Polski Augusta Hlonda, najpierw specjalnego listu z 31 maja 1938

a później 20 kwietnia 1939memoriału w sprawie intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w Polsce

Ideę tę krzewił również wśród swoich współbraci, m.in. modernizując jasnogórską kaplicę Najświętszego Serca Pana Jezusa

oraz dokonując aktu intronizacji 20 czerwca 1941 w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, w wyniku skierowanego listu okólnego do ojców paulinów

Uroczystość tę upamiętniono ustawieniem figury Najświętszego Serca Pana Jezusa przed wejściem do jasnogórskiego klasztoru

Zmarł na rok przed upływem kadencji generała, 2 października 1942 na Jasnej Górze

Został pochowany w krypcie pod Kaplicą Matki Bożej

Dlaczego najwyżsi dostojnicy hitlerowskiej Trzeciej Rzeszy tak chętnie odwiedzali Jasną Górę?

Czego szukał  na Jasnej Górze Hans Frank, Heinrich Himmler, Adolf Hitler?

 Jakub Frank  uczeń Sabataja CWI oszukał Polaków osiedlając się na Jasnej Górze 18 listopada 1760 r  Ruch ten,odcisnął ogromne, demoniczne piętno na Polsce, które trwa do tej pory.Założyciel tej sekty żydowskiej, Jankiel Leibowitz urodził się w 1726 na Podolu. Jego ojciec, Lejba, został wydalony ze społeczności żydowskiej za przynależność do sabbataistów – tajnych wyznawców sekty, założonej przez Sabataja Cwi, którego wielu Żydów nazywało “mesjaszem i zbawicielem Izraela”

—————

Warszawski dziennik „Dzień Dobry” napisał o zbombardowaniu Jasnej Góry przez Niemców, a informację tę powtórzyły niektóre gazety i rozgłośnie radiowe na Zachodzie.

Bomby  zrzucono,  samoloty niemieckie kilkakrotnie przelatywały nad klasztorem-Matka Boża ocaliła Klasztor 

.Niemieccy żołnierze zajęli Częstochowę i klasztor jasnogórski już 3 września.Przeor Norbert Motylewski został wezwany do niemieckiego dowódcy, płk Doeppinga, który chciał wiedzieć, czy klasztor i słynny obraz Matki Boskiej nie zostały uszkodzone. Wieczorem 4 września gdy w miescie zamordowano ok 500 Polaków na klasztorny dziedziniec zajechała czarna limuzyna, z której wysiadło trzech wojskowych i jeden cywil. Byli to wyżsi funkcjonariusze Ministerstwa Propagandy, którzy przybyli do Częstochowy na rozkaz Goebbelsa i przywieźli z Berlina korespondenta agencji Associated Press,Louise’a P. Lochnera. Amerykaninowi umożliwiono przeprowadzenie rozmowy z przeorem i zrobienie zdjęć. Niemcom chodziło  o uzyskanie od przeora  zapewnienia, że klasztor nie poniósł żadnego szwanku. Takie zapewnienie otrzymali.
Deklaracja podpisana przez przeora Norberta Motylewskiego została skopiowana w wielkim nakładzie i przekazana do prasy niemieckiej oraz światowych agencji prasowych. Zrzucano ją też z samolotów w formie ulotek.Niniejszym zaświadczam – napisał przeor klasztoru –iż Cudowny Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej na Jasnej Górze, ani przy wkroczeniu wojsk wczoraj, ani do chwili obecnej, nie został uszkodzony. Jasna Góra nie poniosła żadnych strat”

W Krakowie ukazał się właśnie pierwszy numer tygodnika „Ilustrowany Kurier Polski”. typowa „gadzinówka” przekazująca po polsku hitlerowską propagandę.

„Wiadomość o zniszczeniu obrazu Matki Boskiej w klasztorze Jasnogórskim w Częstochowie, w pierwszych dniach wojny –głosił „Kurier” z września 1939 r. – okazała się czystym kłamstwem.Ani klasztor, ani kaplica nie wykazują najmniejszych uszkodzeń.Doniósł o tym całemu światu dziennikarz amerykański, Lochner, jako świadek naoczny. Fotografie nasze dowodzą, że nabożeństwa na Jasnej Górze odbywają się nadal bez przeszkód”.Kuriozalne jest zdanie ostatnie, w którym hitlerowski tygodnik informuje, że „Matka Boska Częstochowska nadal będzie nam udzielała Swego błogosławieństwa i
Swej pomocy, której dziś potrzebujemy”.Organ NSDAP „Volkischer Beobachter” na swej pierwszej stronie rozprawił się z „częstochowskim kłamstwem”, czyli pogłoskami o zbombardowaniu klasztoru: „Cały cywilizowany świat poinformowany został, że niemieccy żołnierze to nie barbarzyńcy niszczący dobra kultury”.Wkrótce władze niemieckie poleciły przełożonym klasztoru,by przygotowali na swym terenie lokale przeznaczone dla niemieckich gości. Odbyło się to na koszt klasztoru, więc przeor Motylewski uznał, że może warto – jak przed okupacją – starać się o rekompensatę. Zwrócił się więc 9 września 1940 roku z pismem do gubernatora Franka, prosząc go „o łaskawe poratowanie klasztoru w trudnej sytuacji”. Na list ten nie nadeszła żadna odpowiedź, chociaż wizyty różnych urzędników i przejezdnych Niemców były w klasztorze na porządku dziennym.Na żądanie niemieckich władz wojskowych często odprawiano oddzielne msze, rezygnując nawet z nabożeństw obchodzonych dotąd z okazji różnych uroczystości. Wielu Polakom się to nie podobało.

Gubernator Hans Frank po raz pierwszy odwiedził klasztor 25 lutego 1940 roku.-zaprowadzono go do kaplicy, gdzie przy dźwiękach fanfar odsłonięto obraz Matki Boskiej.

27 października 1940 r. odwiedził Jasną Górę Heinrich Himmler – urodzony 7 października 1900 r w Monachium dniu beatyfikacji Cesencji Hess …

Oprowadzali go kleryk Salezy Strzelec i o. Ambroży Mendera „Himmler słuchał uważnie szczegółów historycznych i opowiadań o zachowanych pamiątkach wotywnych składanych przez pielgrzymów z całego świata.-zapytał o liczbę pielgrzymów przybywających w ciągu roku na Jasną Górę. Ojciec Mendera odpowiedział, że pielgrzymów
przybywa do dwóch milionów, co Himmler skwitował pomrukiem
.  Ciepło żegnając się z gospodarzami, dodał, że wrócą jeszcze czasy, gdy Jasna Góra będzie mogła gościć milionowe tłumy”.Rok później, 11 sierpnia 1941 roku, miała miejsce  wizyta  Adolfa Hitlera. Gość nie zabierał głosu w trakcie zwiedzania. Dopiero gdy przyniesiono księgę pamiątkową,poinstruował towarzyszące mu osoby, aby nie ujawniały własnych nazwisk, sam zaś podpisał się „Inspecteur”…
Hitler pochodził z rodziny o tradycjach  franistowskich .Hitler, Himmler i inni twórcy narodowego socjalizmu bardzo interesowali się miejscami otoczonymi religijnym kultem i przyciągającymi pielgrzymów.

Starali się poznać źródła ich atrakcyjności, by wykorzystywać religijne emocje do manipulowania ludźmi. Himmler wprowadził w SS religię opartą na neopogaństwie,którą stale wzbogacał o nowe ceremonie. Odbywały się one w Wewelsburgu ( Pałacu Biskupim Klemensa Augusta -wnuka Króla Jana III Sobieskiego )

28 października 1944 r na Jasnej Górze odbyła się jedyna podczas wojny konsekracja biskupia Ks Biskupa Stanisława Czajki 

Ks. bp dr Stanisław Czajka (1897-1965)

W swoim herbie ks. bp Stanisław Czajka umieścił zdjęcie fragmentu ołtarza Mariackiego w Krakowie na tle zbombardowanej kolegiaty wieluńskie

1 stycznia 1943 r. Papież Pius XII poświęcił cały świat Niepokalanemu Sercu Maryi.-W nawiązaniu do tego ksiądz rektor Stanisław Czajka poświęcił 2 lutego 1943 r. Niepokalanemu Sercu Maryi częstochowskie seminarium duchowne w Krakowie –nastąpiły dla seminarium nieco spokojniejsze czasy,Na początku roku akademickiego 1943/1944 Ksiądz Stanisław Czajka przez trzy dni pozostawał nieprzytomny.Przybyli ks. abp Adam Stefan Sapieha i ks. bp Kubina i odmawiali modlitwy za konającego, spodziewając się,  w każdej chwili  jego śmierci. Tymczasem modląca się siostra zakonna usłyszała „Woda z Lourdes Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej to lekarstwo ”. Siostra podała zatem choremu kilka kropel wody z Lourdes,, Po chwili ksiądz rektor nie tylko odzyskał przytomność, ale wyraźnym, choć słabym głosem powiedział: „Matko Boża, Matko Najświętsza, jeśli jest taka wola Boża, uzdrów mnie, a będę głosił Twoją chwałę do końca swojego życia”. Jeszcze raz siostra podała mu kilka kropel wody z Lourdes, a następnie chory zasnął. Po trzech dniach całkowicie wyzdrowiał. Było to wydarzenie nadprzyrodzone które wywarło zasadniczy wpływ na dalsze jego życie. Słowa: „Odtąd będę głosił chwałę Matki Bożej do końca swego życia”, stały się dewizą jego postępowania.Jeszcze nie odzyskał wszystkich sił po ciężkiej chorobie, a już Niemcy 5 stycznia 1944 r. nakazali seminarium duchownemu opuścić Skałkę, ale wskazali możliwość ulokowania go w klasztorze Sióstr Duchaczek w Krakowie, do którego seminarium zostało przeniesione. W kościele zakonnym św. Tomasza ks. bp Kubina 25 marca 1944 r. udzielił święceń kapłańskich 80 absolwentom seminarium. Stało się to możliwe dzięki niezłomnej postawie księdza rektora.

 Prymas Polski kard. August Hlond wraz z Episkopatem Polsk poświęcili  cały Naród Polski Niepokalanemu Sercu Maryi. 8 września 1946 roku.W akcie poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi wierni usłyszeli słowa: „Tobie i Twojemu Niepokalanemu Sercu poświęcamy siebie, Naród cały i wskrzeszoną Rzeczpospolitą, obiecując Ci wierną służbę, oddanie zupełne oraz cześć dla Twych świątyń i ołtarzy… Wskaż im [narodom] drogę powrotu do Boga, by na jego prawie budowały swe życie”26 kwietnia 1946 r. o godz. 9.30 (przed wyjściem pracowników kurii diecezjalnej do pracy) funkcjonariusze UB i Milicji aresztowali ks. bp. Czajkę wraz z grupą księży, sióstr zakonnych i ludzi świeckich. Biskup był  przetrzymywany i przesłuchiwany 13 godzin w siedzibie UB, mimo protestu, dopóki wszyscy aresztowani nie zostali przesłuchani. Interweniował  ks. bp Kubina, –2 maja wystosował protest do prezydenta Bolesława Bieruta, który pozostał bez odpowiedziFunkcjonariusze UB inwigilowali kazania księdza biskupa do końca jego życia.  Przed wieczornym nabożeństwem, które miało się odbyć 3 maja 1949 r., władze administracyjne podjęły intensywne działania mające na celu utrudnienie wiernym uczestnictwa w nabożeństwie przed szczytem jasnogórskim, odprawianym ku czci Matki Bożej Królowej Polski, a jednocześnie przypominającym  pokój w Oliwie  3 Maja 1660 r  Nabożeństwu miał przewodniczyć ks. bp Stanisław Czajka. W kazaniu ks. bp Czajka odniósł się do zarządzeń władz podjętych w związku z uroczystością-przypomniał analogiczne działania hitlerowców w Krakowie na początku okupacji wobec ludności polskiej oraz stwierdzał:Czyżby i dzisiaj dla nowej Polski zagrożeniem była Królowa Polski? Czyżby bano się Tej, którą cały Naród Polski czci i kocha ponad swoje życie? Która od samej kołyski jego bytu politycznego była dlań najlepszą Matką i Hetmanką? Która w dniach niewoli, w więzieniach i na wygnaniu, w tajgach Sybiru carskiego była jedynym tego Narodu ukojeniem, siłą i nadzieją zmartwychwstania? (…) Maryjo, Ty słyszysz i widzisz ból i wołanie ludu Twojego, to Twoje dzieci, Królowo, oni składają dowód, że są Twoimi na wieki. (…) Monstra Te esse Matrem. Okaż się, Królowo Polski, nadal dobrą Matką całego Narodu naszego, hetmań nam, króluj i prowadź Polskę do zwycięskiej pełni Królestwa Jezusowego”.Wracający z nabożeństwa wierni wiwatowali na cześć idącego z nimi księdza biskupa. Manifestacja przerodziła się w triumfalny pochód Alejami NMP do kościoła św. Zygmunta.Wydarzenie to stało się głośne -prezes Rady Ministrów Józef Cyrankiewicz   agent polskojęzycznego gestapo z Tarnowa 7 maja 1949 r. mówił: „Częstochowa stanowi z tą wielką procesją, która tam się odbyła, oczywiście dopuszczony przez nas wyjątek ze względu na specyfikę tego miasta, ale nie należało czekać, aż to wszystko obumrze razem z biskupem Czajką i reakcyjną Częstochową”.

12 października 1959 r. Episkopat Polski został powiadomiony przez premiera Józefa Cyrankiewicza o nadzorze państwowych władz oświatowych i Urzędu do spraw Wyznań nad seminariami duchownymi.

 rocznice 

12 października 1931 – W Rio de Janeiro w Brazylii, na górze Corcovado, na pamiątkę setnej rocznicy niepodległości Brazylii, odsłonięto pomnik Jezusa Chrystusa

12 października1492 – wnuk Króla Władysława Jagiełły Krzysztof Kolumb  odkrył  Amerykę 
12 października1576 – Zmarł Maksymilian II Habsburg, cesarz rzymski. (ur. 31.07.1527) 
12 października1891 – Urodziła się Edith Stein, karmelitanka.  Kanonizowana w październiku 1998 roku. Zginęła w Auschwitz, 09 sierpnia 1942 roku. 120. rocznica
12 października1939 – Adolf Hitler wydał dekret o utworzeniu Generalnego Gubernatorstwa na ziemiach polskich. Generalnym gubernatorem został mianowany Hans Frank.
12 października1943 – Bitwa pod Lenino z udziałem 1 Dywizji Piechoty imienia Tadeusza Kościuszki oraz pułku czołgów 1 Brygady Pancernej imienia Bohaterów Westerplatte-zakończyła się 13 października.

Taka wizytacja państwowa została za powiedziana w częstochowskim seminarium duchownym w Krakowie na 27 kwietnia 1960 roku. W tej sprawie przybył z Częstochowy do Krakowa ks. bp Czajka- złożył oficjalny protest,, złożył także drugi protest przeciwko sposobowi postępowania władz państwowych względem seminarium. Przedstawiona wyżej postawa i działalność ks. bp. Czajki wobec wrogich działań władz komunistycznych nie pozostały bez zdecydowanej reakcji ze strony tychże władz. Wydział Finansowy przesyłał biskupowi ustawicznie domiary podatkowe, pojawiały się trudności w przeprowadzaniu remontów obiektów kościelnych, w zakupie materiałów budowlanych, na które nie udzielano pozwoleń itp.Bardzo trudne przeżycia z okresu okupacji hitlerowskiej oraz ciągłe represje systematycznie pogarszały stan jego zdrowia. Zmarł 4 lipca 1965 r. na plebanii parafii św. Zygmunta w Częstochowie. Przy umierającym byli Prymas Polski ks. kard. Stefan Wyszyński i biskup częstochowski ks. Stefan Bareła. W czasie Mszy św. przemawiał wówczas metropolita krakowski ks. kard. Karol Wojtyła. Zmarłego żegnało wielu polskich biskupów, – dając w ten sposób wyraz swego uznania dla księdza biskupa i jego postawy w obronie Bożych wartości, wielkiego głosiciela kultu Niepokalanego Serca Maryi i Królowej Polski oraz zawsze wiernego syna Narodu Polskiego.

Odważny obrońca Jasnej Góry o. Kajetan Raczyński

Ojciec Kajetan Raczyński urodził się 4 listopada 1893 r. w Częstochowie.Pierwsze nauki pobierał w Częstochowie, a dalsze we Włocławku, gdzie 21 maja 1916 r. przyjął święcenia kapłańskie.Do Zakonu Paulinów wstąpił w 1920 roku. 

Profesję złożył 25 września 1921 r., W sierpniu 1928 r. mianowano go mistrzem nowicjatu w Leśnej Podlaskiej, gdzie przygotował pierwszą grupę węgierskich nowicjuszy – w nadziei odrodzenia na Węgrzech skasowanego przed laty Zakonu Paulinów. Do Budapesztu wyjechał w 1933 r., by przygotować stosowne warunki do przyjęcia nowicjuszy, którzy przekroczyli polską granicę 12 maja 1934 roku. Przez pięć miesięcy przebywał z nimi w domu przy grotach skalnych, obok Góry Gellerta nad Dunajem. W Pécs objął stanowisko przeora i mistrza nowicjuszy. Tu  spotkał się z pewną kontestacją braci Madziarów, którzy nie tylko nie chcieli widzieć na tym stanowisku Polaka.Wobec jawnego niezadowolenia podwładnych w styczniu 1935 r. ojciec Kajetan opuścił Budapeszt i wyjechał do Rzymu, gdzie podjął obowiązki rektorskie przy kościele św. Katarzyny della Rota, a następnie Matki Bożej przy via Calderari oraz Il Gesu Nazareno. Na tym stanowisku zastał go wybuch II wojny światowej.Podjął wówczas obowiązki ojca duchownego w Polskim Instytucie Papieskim, a od 30 lipca 1943 r. do 17 grudnia 1945 r. jego rektora z ramienia Kongregacji Studiów.Po powrocie do kraju w styczniu 1946 r. o. Raczyński wybrany został na wikariusza generalnego zakonu, a w maju 1949 r. na przeora Jasnej Góry

Do dużego wrzenia doszło 15 sierpnia 1949 r., gdy wierni śpiewali pieśń „Boże coś Polskę” z wersetem „Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie”. Wprawdzie ordynariusz częstochowski ks. bp Teodor Kubina zareagował natychmiast, polecając śpiewać „Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie”, ale nie odniosło to skutku. Reakcja władz miasta była natychmiastowa – następnego dnia przesłano do klasztoru orzeczenie sądu z nakazem płatniczym na sumę 50 tys. zł za wywieszenie flag papieskich na wieży w roku ubiegłym.Szczególnie ostry atak przeciw klasztorowi na Jasnej Górze nastąpił w 1950 roku. 15 kwietnia 1950 r. urzędnicy powiatowi spisali drobiazgowy rejestr ogrodowej cieplarni- po czym tego samego dnia przekazali klasztorowi akt konfiskaty. W niedzielę, 16 kwietnia, przeor Raczyński złożył przeciw tej grabieży publiczny protest.Po kilku dniach zarząd miasta wycofał się z konfiskaty, ale Urząd Bezpieczeństwa nie dał za wygraną. Za wszelką cenę ubowcy szukali zemsty na o. Raczyńskim. Najpierw 22 maja próbowano podpalić sanktuarium-pod fikcyjnym pretekstem dochodzenia wezwano o. Kajetana Raczyńskiego i administratora domu o. Celestyna Tarkę do komisariatu milicji.-obu zatrzymano do czasu zamknięcia śledztwa.Po kilku dniach pobytu o. Raczyńskiego w areszcie śledczym w Częstochowie przewieziono go do Kielc, a potem do Siedlec i Warszawy.- dopiero po czterech miesiącach powiadomiono klasztor jasnogórski, że o. Raczyński przebywa w warszawskim areszcie.Procesem kierowała znana z okrucieństwa Żydówka Luna Brystigerowa, a bezpośrednie śledztwo prowadzili rosyjscy Żydzi. – po dwóch latach śledztwa Sąd Wojewódzki w Warszawie w tajnym procesie 30 marca 1952 r. skazał o. Raczyńskiego na trzy lata więzienia z zaliczeniem aresztu. Po wyroku o. Kajetan przebywał w celi piwnicznej nr 11 przy ul. Koszykowej, gdzie współwięźniem był m.in. agent polskojęzycznego  gestapo  Władysław Bartoszewski.W międzyczasie w Częstochowie wezwano na śledztwo ponad dwudziestu ojców i braci. 5 września 1952 r. ojciec Raczyński został uniewinniony, a 9 września mógł powrócić do klasztoru.Po krótkim pobycie w konwencie jasnogórskim o. Kajetan zamieszkał w  domu nowicjatu w Leśniowie k. Częstochowy, gdzie miałem okazję bliżej go poznać. Więzienie poczyniło w nim straszne spustoszenie. Trafiła się akurat dobra okazja objęcia maleńkiej willi na Bachledówce koło Zakopanego, dokąd skierowano o. Kajetana w charakterze rekonwalescenta. Po dwóch latach pobytu w górskiej samotni niespodziewanie został wezwany na Jasną Górę, by zająć się przygotowaniem kapituły generalnej po śmierci generała zakonu o. Alojzego Wrzalika (zm. 24 IV 1957 r.). Nowym generałem został o. Ludwik Nowak, który zaproponował o. Kajetanowi obowiązki prokuratora generalnego przy Stolicy Apostolskiej w Rzymie. – los sprawił, że w przeddzień uroczystości Matki Bożej Jasnogórskiej, 25 sierpnia 1957 r., o. Raczyński wygłosił przed szczytem jasnogórskim długie kazanie. Omówił w nim problemy przerostu kultu jednostki- a przeciwstawił im wolność, ku której wyswobodził nas Chrystus. Kazanie było swoistą syntezą obserwacji ówczesnej sytuacji w Polsce i Europie. Niewątpliwie zawierało krytykę ustroju socjalistycznego, któremu o. Raczyński zapowiadał krótki już żywot.Kazanie zrobiło na słuchaczach ogromne wrażenie. Podziwiali odwagę i rzeczową analizę ludobójczego systemu, spodziewając się z tego powodu groźnych konsekwencji dla o. Kajetana. Tak też się stało. Śledztwo wszczęto niemal natychmiast.  Ojca Kajetana wzywano kilka razy na śledztwo do Częstochowy, na które stawił się 8 stycznia 1958 roku Rozprawie w dniu 4 września 1958 r. przewodniczył B. Gornowicz  O Raczyński został skazany na  2 lat więzienia z zawieszeniem na 5 lat i zapłatę 400 złotych. 21 lipca 1958 r. Służba Bezpieczeństwa dokonała awanturniczego napadu na Instytut Prymasowski w klasztorze jasnogórskim, w wyniku którego aresztowano kilku członków konwentu. Ojciec przeor Korneliusz Jemioł doznał szoku nerwowego, co doprowadziło do odwołania go z tej funkcji, a na jego miejsce mianowano tymczasowo o. Raczyńskiego.Niestety, zniszczone więzieniem zdrowie patriotycznie nastawionego o. Kajetana było na tyle kruche, że 16 lipca 1960 r. został zwolniony z urzędu. Przez wiele miesięcy leżał pogrążony w malignie i lękach spowodowanych ubeckimi przesłuchaniami. Zmarł na Jasnej Górze 19 września 1961 r-w 60 rocznicę urodzin sługi bożej  Rozalii Celakówny.Pochowany został pod kaplicą Cudownego Obrazu.

Klemens August Wittelsbach

Wawel -Wewelsburg Król Jan III Sobieski i jego rodzina

w salach wyłożonych dębową boazerią, a obowiązkowymi rekwizytami były teutońskie tarcze,

miecze, sztylety i misy ozdobione znakami runicznymi oraz swastykami.

Zamek Wewelsburg - panorama

Podczas zagranicznych wyjazdów, Himmler poszukiwał środków uatrakcyjnienia tych ponurych „nabożeństw”.
Chciał też, żeby w okupowanej Polsce esesmani zyskali wizerunek formacji-

Dachau -rezydencja potomków Króla Władysława Jagiełły -przodków Królowych i Królów Polski 

Pierwsza  wiadomość o Dachau pochodzi  z 15 sierpnia 805 .

16 lipca 1176  w Dachau zmarła Jadwiga Wittelsbach –babcia św Jadwigi z Andeks

18 maja 1597 r w Dachau umiera praprawnuk Władysława Jagielończyka –Kardynał Filip Bawarski 

pochowany w Kosciele Mariackim w Monachium  razem z wnuczką Króla Jana III Sobieskiego 

 

Nocą z 30 na 31 maja 1942 r.  w Koloniii gdzie spoczywa zmarła 21 marca 1073 r

Polska Królowa Ryczeza i wnuk Polskiego Króla Arcybiskup Klemens August –

Aliańci organizują barbarzyńską Akcję MILENIUM-  1000 samolotów 

  marszałek lotnictwa Arthur Harris rzucił na nadreńskie miasto 1047 samolotów mających w lukach 1500 ton bomb

 czytaj 

Klemens August Wittelsbach 

Arcybiskup Klemens August Ferdynand Maria Hiacynt Wittelsbach OT

urodził się 17 sierpnia 1700 w Brukseli( 71 rocznica urodzin dziadka Jana w Olesku ) arcykanclerz Włoch,

arcybiskup Kolonii w latach 1723-1761, biskup Ratyzbony, Münsteru, Paderborn, Hildesheim, Osnabrück.

Oglądaj 

Czego  szukali na Jasnej Górze najwięksi zbrodniarze ludzkości ?przybywali też do Hamburga 

Bombardowanie Częstochowy  patrz zdjęcia 

Bombardowanie Częstochowy, II wojna światowaNazista przed bramą Lubomirskich na Jasnej GórzePomnik Józefa Piłsudskiego przy ul. Katedralnej

Nasza Polska Królowa –21 marca 1063 r. zmarła Rycheza Lotaryńska, żona Mieszka II, pierwsza królowa Polski

Katedra w Kolonii - grobowiec królowej Rychezy /H. Kaiser/Eastway /Reporter

 Ryczeza urodzona  w  993 r  na zamku Tomburg w pobliżu Bonn  Rycheza (zwana także Ryksą) była córką palatyna reńskiego Erenfrieda Ezzona i Matyldy, siostrzenicą Ottona III

(.Miała dziewięcioro rodzeństwa, przy czym aż sześć sióstr. Wszystkie one były mniszkam

Rycheza była osobą światłą – podobnie jak jej przyszły mąż Mieszko II Lambert władała kilkoma językami (poza niemieckim także m.in. łaciną i greką).

Bildergebnis für rycheza polska królowa

W 1013 r.podczas  pertraktacji pokojowych w Merseburgu, kończących trwającą od 1007 r. wojnę polsko-niemiecką, odbył się ich ślub  Mieszka II i Ryczezy ,ustalony w 1000 r w Gnieznie.Rycheza i Mieszko w towarzystwie królewskiej świty przybyli do Gniezna, gdzie wyprawiono im gody weselne.
"Poprzez to małżeństwo dynastia Piastów wchodziła do ścisłego kręgu najważniejszych europejskich dynastii. W żyłach Rychezy płynęła krew zarówno panujących w Niemczech Ludolfingów, jak i Karola Wielkiego i cesarzy bizantyjskich. Potomkowie jej i Mieszka dziedziczyli więc tradycję Cesarstwa Rzymskiego przechowaną zarówno na Zachodzie, jak i nad Bosforem.

Małżeństwo to potwierdzało pozycję Chrobrego w ramach chrześcijańskiej Europy"

25 lipca 1016 r.na Wawelu  przyszedł na świat syn Mieszka i Rychezy – Kazimierz, przyszły król Polski, któremu tradycja nadała przydomek Odnowiciel.

W kolejnych latach Rycheza urodziła również dwie córki, Ryksę i Gertrudę.
W 1025 r., w związku ze śmiercią Chrobrego, na tron polski wstąpił Mieszko II.
Tego samego roku nowy władca wraz z żoną otrzymali korony królewskie z rąk arcybiskupa gnieźnieńskiego Hipolita.W 1031 r., wskutek najazdu księcia kijowskiego Jarosława Mądrego popierającego starszego brata Mieszka II – Bezpryma (w tym samym czasie Polskę najechał cesarz Konrad II), król ratował się ucieczką do Czech, pozostawiając w Polsce żonę z dziećmi.
Po objęciu władzy w Polsce przez Bezpryma także Rycheza, wraz z dziećmi, wyjechała do Niemiec pod koniec 1031 r. ,po skrytobójczym zamordowaniu Bezpryma w 1032 r. oraz uwolnieniu Mieszka II, Rycheza powróciła do Polski. Po śmierci męża dwa lata później sprawowała rządy w imieniu małoletniego Kazimierza.Polskie możnowładztwo wypędziło ją z kraju  w 1036 r. (ten sam los spotkał niebawem także Kazimierza).
 Rycheza znalazła schronienie na dworze cesarskim Konrada II, który zgodził się, aby tytuł królowej Polski przysługiwał jej dożywotnio.W Niemczech Rychezę odwiedził wracający z wygnania na Węgrzech pretendent do polskiego tronu – Kazimierz.

Tam zdobył poparcie możnych, m.in. wujów: arcybiskupa kolońskiego Hermanna i księcia szwabskiego Ottona.

Około roku 1039, wspierany m.in. przez wojska niemieckie, powrócił do Polski i zaczął odbudowę pogrążonego w chaosie wewnętrznym państwa.
Jego matka resztę życia spędziła w Niemczech, przebywała m.in. w Kolonii, a także na nadreńskim zamku Klotten.

Następnie, w roku 1047, wstąpiła do klasztoru benedyktyńskiego w Brauweiler w pobliżu Kolonii, ufundowanego w 1024 r. przez jej rodziców.
Rycheza zmarła 21 marca 1063 r. w Saalfeld w Turyngii.

Pochowano ją w kościele św. Marii ad Gradus w Kolonii. W 1817 r. szczątki Rychezy zostały przeniesione do Katedry Kolońskiej.

Za czasów obecności Rychezy w Polsce nastąpił rozwój budownictwa sakralnego; pierwsza polska królowa była fundatorką wielu kościołów. Szczególnie dbała jednak o wychowanie swoich dzieci.

Świadczy o tym m.in. fakt posłania syna Kazimierza na klasztorną naukę już w wieku 10 lat.

Edukowała również córkę Gertrudę, przyszłą żonę księcia ruskiego Izasława.


W roku 1057 otrzymuje od Arcybiskupa Anno II- dożywotni prezent; nieruchomości-„Hoff” w ZONS

Bildergebnis für ZONS (pomiędzy Leverkusen a Kolonią ).

zdjęcia  film 

279Bildergebnis für ZONS

 10 lat wcześniej w 1047,dołącza do swoich sióstr w klasztorze Benedyktynek w Kolonii

.Zajmuje  się jak one,działalnością charytatywną,I pozostaje  tam, do swojej śmierci-21 marca 1063.

W testamencie, przekazuje  klasztorowi cały swój majątek..

Pierwsza Królowa Polski umiera w wieku 70 lat,przeżywając swego męża Drugiego Króla Polski o lat 29.


Po wielu przenosinach,ostatecznie jej prochy spoczęły w Katedrze Kolońskiej

( Biskupstwo Klemensa Augusta wnuka Króla Jana III Sobieskiego )

W Niemczech,traktowana jest jak święta,lub błogosławiona.Królowa Polski
 

Królowa Polski Maryja – Pierwsza Królowa Polski bł Rycheza

Kalendarium 26 sierpnia  wydarzenia 

26 sierpnia  wydarzenia 

1204 – Władysław III został koronowany na króla Węgier.

1278 – Król Czech Przemysł Ottokar II zginął w bitwie pod Suchymi Krutami z wojskami habsburskimi. Koniec prosperity czeskich Przemyślidów.

1671 – Hetman polny koronny Jan Sobieski pobił wojska kozacko-tatarskie w bitwie pod Bracławiem.

1720 – Rozpoczął się Synod zamojski.

1760 – Wojna siedmioletnia: nieudany szturm wojsk rosyjskich na Twierdzę Kołobrzeg.

1789 – Rewolucja francuska: została ogłoszona Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela.

1792 – mason Tadeusz Kościuszko otrzymał honorowe obywatelstwo francuskie.

1813-Ogromna powódź w Krakowie. Wisła zalała Stradom, Kazimierz i Podgórze, zerwała Most Karola i Most Stradomski.

1813- zwycięstwo wojsk prusko-rosyjskich nad francuskimi w bitwie nad Kaczawą.

1826 – W Lublinie odsłonięto Pomnik Unii Lubelskiej.

1850 – Oddano do użytku Bramę Berlińską, będącą częścią umocnień Twierdzy Poznań.

1896 – Grupa rewolucjonistów ormiańskiego pochodzenia zajęła Bank Osmański w Stambule.

W odwecie doszło do masakry około 50 tysięcy Ormian.

Pierwszy Polski Papież św Pius X wyniósł do godności bazyliki świątynię jasnogórską, ustanawiając dzień 26 sierpnia uroczystością Matki Boskiej Częstochowskiej. W roku 1910 papież przesłał do Częstochowy drogocenną koronę, którą zawieszono na cudownym obrazie.– wcześniej zaś doprowadził do uroczystych koronacji wielu innych polskich obrazów Matki Bożej, m.in. w Dzikowie (1904), Lwowie (1905), Krakowie (1907) i Sulisławicach (1913).

1939- niemieccy dywersanci napadli na stację kolejową w Mostach koło Jabłonkowa i próbowali przejąć tunel kolejowy pod Przełęczą Jabłonkowską na Śląsku Cieszyńskim.

1941 – Odbyła się pierwsza wizyta agenta brytyjskiego  Benito Mussoliniego w kwaterze głównej wnuka Rotszylda -Adolfa Hitlera w Wilczym Szańcu pod Kętrzynem.

1943-Niemiecka żandarmeria dokonała masakry 58 mieszkańców wsi Jasionowo na Podlasiu.

1943-Partyzanci radzieccy z oddziału Markowa podstępnie opanowali bazę oddziału Armii Krajowej rozstrzelali „Kmicica”, 56 partyzantów i 20 członków konspiracji terenowej.

1944 – 26. dzień powstania warszawskiego: Stare Miasto było celem najsilniejszych ataków niemieckich z ziemi i powietrza. W ostrzelanej Kamienicy Łyszkiewicza na Nowym Mieście podczas odprawy sztabu zginęło pięciu dowódców Armii Ludowej.

1956 – Na Jasnej Górze z udziałem około miliona wiernych złożone zostały Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego, zredagowane przez internowanego prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego.

1989 – Papież Jan Paweł II mianował biskupa Józefa Kowalczyka,,agetna Campino ,, nuncjuszem apostolskim w Polsce.