Rzym 10 kwietnia 1848 Mickiewicz -straszny dla Polski

 10 kwietnia 1848 r   Rzym przed Kosciołem św Andrzeja

Frankista Adam Mickiewicz z Józefem Mazzinim mieszkający po sąsiedzku   zaprzysiężali  Legiony

Zadaniem formacji był udział w walce o wyzwolenie Włoch. Liczący ok. 200 żołnierzy oddział wziął udział w kilku bitwach, m.in. w Lombardii, oraz w walkach miejskich w Genui i Rzymie.

Próba odsieczy rewolucji węgierskiej skończyła się rozbiciem i rozproszeniem Legionu w Grecji.Legionowi Mickiewicza towarzyszyły od początku hasła polityczne i społeczne, ujęte w Składzie zasad, który opracował sam Mickiewicz. Wyrażały one m.in. wolność sumienia, równość obywateli, uwłaszczenie chłopów i równouprawnienie kobiet. 

20 stycznia 1842 r ( w dniu chrztu św Biskupa Józefa Pelczara )

w tym Kosciele św Andrzeja patrz zdjęcia 27 listopad 2010 

objawiła się Matka Boża Cudownego Medalika nawracając bogatego bankiera 

żyda Alfonsa Ratisbonne 

Frankista Adam Mickiewicz i Józef Mazzini mieszkali po sąsiedzku przy kosciele św Andrzeja w Rzymie 

adam_mickiewicz.jpg

Polski nie będzie

Połączą się Czechy, Moskale i Polacy…

Narodowości zaginą,

Zachodnia łacińska …przeklętą…rzymski język, rzymska literatura…i kościół odrzuconym jest.

Szlachta Polska to najemcy!…

Dziś ono plemię obce,  musi się rozsypać, zaginąć, zniknąć….

Imię Polska skazane jest na śmierć i zgubę…

Gorzkie ojczyźnie żydowskiej było chrześcijaństwo…

Szlachta….musi wykorzenioną być!

Wielcy Apostołowie wolności, Mickiewicz i Mazzini: braterstwo idei i czynu

Adam Mickiewicz  (w masońskiej pozie ukrytej dłoni).Należał do kabalistycznego zakonu Martynistów,“W 1820 zostaje członkiem innego tajnego towarzystwa–Filaretów, o którym  wspominał w trzeciej części Dziadów z 1833 roku. które dały początek spiskowi dekabrystów. W dekabrystycznym spisku 1825 roku rząd carski rozpoznał rękę masonerii, i to dokładnie dlatego masoneria została w Rosji zdelegalizowana .Pewne spotkanie doprowadziło go do martynizmu: spotkanie z Oleszkiewiczem. ” Nikt nie miał na niego równie silnego wpływu, jak Polak Józef Oleszkiewicz, malarz, mistyk, uczeń  Saint-Martina, który jako pierwszy wtajemniczy Mickiewicza w najgłębsze religijne doświadczenia życiowe”. Przez Saint-Martina, którego dzieł a czytał w Paryżu w 1833,  Dionizym (którego dzieła planował przetłumaczyć na polski); -oczywistym staje się miejsce jakie Mickiewicz zajmuje wśród najbardziej niebezpiecznych myślicieli “masońsko-chrześcijańskiego” ezoteryzmu…-matka i żona Mickiewicza wywodzi się z żydowskich rodzin frankistowskich

Przyszedłem wyzwolić świat z wszystkich praw i z wszelkich przykazań. Wszystko musi zostać zniszczone, ażeby dobry Bóg się objawił – Jakub Frank okupujący przez 13 lat Jasnó Górę

Adam Mickiewicz ( 1798-1855 ) był przyjacielem Włocha Giuseppe Mazziniego (1805 – 1872),  masońskiego rewolucjonisty który razem z Żydem Karolem Marksem założył Komunistyczną Międzynarodówkę. Giuseppe Mazzini należał też do Karbonariuszy, następców Bawarskich Illuminatów.-zjednoczył włoska masonerię w celu złamania  władzy papiestwa i razem ze swoim przyjacielem masonem z USA,

Albertem Pikiem (który wysłał Mazziniemu Plan III Wojen Światowych) zjednoczył międzynarodową masonerię aby zniszczyć Kościół.  Komunistyczna Międzynarodówka chciała niepodległości Polski dla dobra “bractwa żydowskiego” tam żyjącego:

Wszystkie międzynarodowe komitety,były  powiązane w owym czasie z Młodą Italią której Mazzini był  jednym z głównych założycieli, kontrolowane były przez komitet centralny którego ciałem zarządzającym byli słynni włoscy rewolucjoniści. W komitecie tym znajdowała się też główna władza karbonaryzmu oraz masonerii a także judaizmu który, działając poprzez Mazziniego, Armanda Leviego i Adriano Lemmiego, znalazł w nowo powstającej Międzynarodówce środek do rozpoczęcia rewolucji na obcych ziemiach, oraz centrum agitacji dla rozszerzenia praw i przywilejów ich “żydowskich braci” w Polsce, która w owym czasie posiadała największą populację żydowską na świecie.  Międzynarodówka stała się później jego [judaizmu] najpotężniejszym agentem i prześladowcą narodów, służącym międzynarodowej elicie żydowskiej.”

.Protokół 17 Mędrców Syjonu mówi o planie Zakonu Syjonu dla zniszczenia Kościoła katolickiego poprzez jego infiltrację przez agentów i prowokatorów.

W pierwszym etapie należy skorumpować duchowieństwo – etap ten został zakończony i  dzisiaj zbieramy jego zgniły owoc

– w drugim zaś rozpocząć kampanię zniesławiającą, prezentującą Kościół katolicki jako organizację nie-żydowską kierowaną przez pedofili. 

Cyprian Norwid  -stwierdził proroczo -ten człowiek straszny jest dla Polski 

26 listopada 1879 w Rzymie na Kapitolu odsłonięto popiersia Adama Mickiewicza 

więcej ,,  Karol -Adam -Jakub 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 kwietnia 1948 Rzeź Palestyńczyków w wiosce Deir Yassin  czytaj 

132 mężczyzn (72 z Irgunu i 60 ze Sterna) bezlitosnych morderców. Ofiarą dokonanej przez nich rzezi padły głównie kobiety, dzieci i starcy, ponieważ przeważająca część młodych mężczyzn zdołała uciec w panice od razu, na początku ataku.

Bestialska masakra 254 arabskich mieszkańców wioski Deir Yassin przyniosła skutki oczekiwane przez żydowskich morderców.Wieść o rzezi wywołała straszną panikę wśród Arabów zamieszkujących pozostałe obszary Palestyny.

Deir Yassin był początkiem, ale również początkiem końca.

Rezultatem był straszliwy exodus Arabów. – 750 tys. Arabów w popłochu opuściło swoje domy i pola, uciekając z terenów Palestyny przed wojskami izraelskimi.

Główny organizator rzezi w Deir Yassin – szef bojówek Irgunu Menachem Begin  dla którego stworzono Armię Andersa , odnotował w swych pamiętnikach, że „Legenda Deir Yassin była warta dla wojsk Izraela tyle, co pół tuzina batalionów” (cyt. za: „Remembering…”, s. 11).

Bezpośrednio po rzezi w Deir Yassin Begin wydał z okazji jej „pomyślnej realizacji” triumfalny rozkaz dzienny z gratulacjami dla żydowskich morderców: „Przyjmijcie gratulacje z okazji tak wspaniałego aktu podboju. (…) Powiedzcie żołnierzom, że stworzyli historię Izraela (…). Tak jak w Deir Yassin, tak i wszędzie, uderzymy i zmiażdżymy wroga”. Postępując w ten sposób Menachem Begin zachował się zgodnie z tradycją jego imienia (Menachem, syn Gadiego – król izraelski w latach 752-742 przed narodzeniem Chrystusa), o którym napisano w Biblii: „Podówczas Menachem spustoszył Tappuach – zabijając wszystkich, którzy w nim byli – oraz okolice jego, począwszy od Tirsy, ponieważ mu nie otworzono bram. Spustoszył je, a wszystkie w nim brzemienne kobiety rozpruwał. (…) Czynił on to, co jest złe w oczach Pańskich”.

Skutki masakry w Deir Yassin były dramatyczne. Deir Yassin była pierwszą arabską wioską, która padła w wojnie 1948-1949 roku.Potem to samo stało się z ponad 400 innymi wioskami, startymi z nowej mapy Izraela.

W Izraelu nigdy nie ukarano sprawców bestialskiej rzezi Arabów w Deir Yassin.

Główny odpowiedzialny za nią Menachem Begin mógł nawet bezkarnie przez lata pysznić się masakrą dokonaną przez jego bojówki. Co więcej, ten okrutny kat Arabów kilka dziesięcioleci później rządził Izraelem jako jego premier (w latach 1977-83) a w 1978 roku został laureatem Pokojowej Nagrody Nobla.

16 października 1978… Rzym i Kraków 

 

Obóz KZ  Warschau powstał na terenie dzisiejszego osiedla Muranów, wzdłuż ul. Gęsiej od Zamenhofa do Okopowej. 

19 lipca 1943 r. wprowadzono do niego pierwszych 300 więźniów. 

Więźniowie ci zostali przywiezieni z Buchenwaldu. W grupie tej było wielu kryminalistów, więźniowie polityczni (komuniści) oraz tzw. aspołeczni. Mieli oni nadzorować więźniów, pełniąc funkcje kapo

Wybudowano dwa sektory obozowie , przeznaczone docelowo dla 5000 więźniów.

.Wokół KL Warschau znajdowała się strefa zamknięta otoczona wysokim murem odgradzającym tereny zlikwidowanego getta. Ogrodzenie zabezpieczone było wieżami wartowniczymi. 

Na ogrodzeniu okalającym miejsca rozstrzeliwań widniała tablica ostrzegawcza z napisem w języku niemieckim, polskim, węgierskim i francuskim: „Uwaga! Neutralna część. Bez ostrzeżenia strzela się!”.

kl-w

Tablica z ostrzegawczymi napisami w czterech językach

Już na początku 1945 r. w miejscu, gdzie jeszcze niedawno znajdował się niemiecki kacet, komunistyczna władza założyła własny obóz.

Od stycznia do maja przy ulicy Gęsiej funkcjonował obóz NKWD. W straszliwych warunkach przetrzymywano tam żołnierzy Armii Krajowej, jeńców i „innych przestępców”. Zachowały się fragmentaryczne przekazy o egzekucjach w tym obozie, jak choćby ten: „W Warszawie na ul. Gęsiej odbywają się systematycznie likwidacje członków AK przez NKWD”.

Szczątki ofiar niemieckiego terroru ekshumowane na dziedzińcu więzienia przy ul. Gęsiej (1946)

Następnym włodarzem obozu było UB. Jako pierwszych osadzono w nim niemieckich jeńców wojennych. W latach 1945 – 1949 miejsce to było jednym z największych jenieckich obozów w Europie. W roku 1949, kiedy większość jeńców zwolniono, utworzono tam Centralne Więzienie – Ośrodek Pracy w Warszawie, inaczej Centralne Więzienie Warszawa II Gęsiówka. Produkowali oni m.in. materiały budowlane wykorzystywane przy odbudowie Warszawy, np. płyty pokrywające pl. Defilad przed Pałacem Kultury i Nauki im. Józefa Stalina. W 1956 r. komunistyczny obóz zlikwidowano. W obozie tym poniosło śmierć ok. 1800 osób. Nie wiemy dokładnie, gdzie zostały pochowane, być może na jednym z podwórzy Gęsiówki. W latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia ostatecznie rozebrano wypalony budynek Gęsiówki. Obecnie w tym miejscu jest park, miejsce wypoczynku dla mieszkańców pobliskich osiedli Muranowa.

Na miejscu  KZ  Warschau stoi Muzeum Historii Żydów Polskich

IMG_0453

Budynek muzeum historii żydów w Polsce stanął u zbiegu ulic Zamenhofa i Anielewicza i stoi na miejscu krematorium KL Warschau gdzie masowo gazowano i palono Polaków. To największy skandal, a zarazem wielki dramat między Polakami i żydami od czasu pojawienia się tej mniejszości na ziemiach Słowian.