Rzym -Wawel -Wadowice -Miłosierdzie – Jan Paweł II 18 maja 1920 Zmiana Historii dlaczego ?

 

18 maja 1920 Rzym w dniu urodzin Karola Wojtyły w Wadowicach

1 listopada 1946  Rzym  w dniu święceń kapłanskich Karola Wojtyły na Wawelu 

Sw Jan Paweł II

18 maja 1920 roku odbywa się ceremonia położenia kamienia węgielnego, podczas której  ks. Leon Dehon wygłasza oficjalne przemówienie opublikowane w Regno del Sacro Cuore w numerze czerwcowym 1920 r.(opublikowano również artykuł w L’Osservatore Romano):
18 maja 1980 świątynia Bożego Serca Chrystusa Króla w Rzymie, która otrzymała tytuł bazyliki mniejszej, przeżyła niezwykłą uroczystość. 
18 maja 1980 , Ojciec Święty Jan Paweł II obchodził w niej jubileusz 60. Rocznicy urodzin w Wadowicach 
Był to podwójny jubileusz zaszczycony obecnością polskiego Papieża:urodził się on bowiem w tym samym dniu, w którym w Rzymie odbywało się uroczyste poświęcenie kamienia węgielnego pod ten kościół.Z tej okazji w wygłoszonej homilii papież powiedział:"Dziś przypada sześćdziesiąta rocznica położenia kamienia węgielnego pod tę świątynię. W tym odległym dniu 18 maja 1920 roku był także obecny Sługa Boży o. Leon Dehon, Założyciel Księży Najświętszego Serca Jezusowego, którzy w tych sześćdziesięciu latach spełniali z wielkim zaangażowaniem i wielkim skutkiem swe apostolstwo w tej parafii, której kościół o współczesnym wystroju architektonicznym jest poświęcony Najświętszemu Sercu Chrystusa Króla Pokoju". 

Zmiana Historii 

Sercanie: Jubileusz Bazyliki Chrystusa Króla 2014 -W niedzielę 18 maja, obchodzono 80-lecie inauguracji Bazyliki Najświętszego Serca Chrystusa Króla w Rzymie, powstałej z inicjatywy członka Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusowego, ks. Ottavio Gasparri.Uroczystej Eucharystii z okazji jubileuszu przewodniczył kard. Stanisław Ryłko, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich, dla którego bazylika jest kościołem tytularnym.czytaj

Eros Mitoraja 

 Drzwi „anielskie”

[Rozmiar: 72463 bajtów]

  Dlaczego jeden anioł jest bez mózgu, a drugi – bez oczu

[Rozmiar: 100897 bajtów][Rozmiar: 53325 bajtów]

Zmarł 2014   gdzie jest ?    

18 maja 1980 , Ojciec Święty Jan Paweł II obchodził 60.rocznicę urodzinw świątyni  wzniesionej  Chrystusowi Królowi pokoju i miłości w centrum chrześcijaństwa – w Rzymie.. Był to podwójny jubileusz zaszczycony obecnością polskiego Papieża: urodził się on bowiem w tym samym dniu, w którym w Rzymie odbywało się uroczyste poświęcenie kamienia węgielnego pod ten kościół. Z tej okazji w wygłoszonej homilii papież powiedział: "Dziś przypada sześćdziesiąta rocznica położenia kamienia węgielnego pod tę świątynię. W tym odległym dniu 18 maja 1920 roku był także obecny Sługa Boży o. Leon Dehon, Założyciel Księży Najświętszego Serca Jezusowego, którzy w tych sześćdziesięciu latach spełniali z wielkim zaangażowaniem i wielkim skutkiem swe apostolstwo w tej parafii, której kościół o współczesnym wystroju architektonicznym jest poświęcony Najświętszemu Sercu Chrystusa Króla Pokoju".

Kosciół Serca Chrystusa Króla  w Rzymie dla Ojca Dehona był  ukoronowaniem krucjaty, jaką prowadził przez całe życie na rzecz królowania Bożego Serca. "Intronizuje się wszędzie – pisał wtedy – Boże Serce w rodzinach. Mogłem Je intronizować w bazylice Świętego Piotra nowym ołtarzem z mozaiką Serca Jezusowego. Spędzę resztę mojego życia, przygotowując intronizację w Jego bazylice królewskiej w Rzymie. Stanie ona w pobliżu mostu Milvio: zatrzepocze nowy sztandar tam, gdzie stary się objawił". Ten stary sztandar był krzyżem. Objawił się cesarzowi Konstyntynowi prze moście milwijskim. Cesarz usłyszał wówczas słowa: "In hoc signo vinces – W tym znaku zwyciężysz". Tym nowym sztandare będzie Najświętsze Serce Zbawiciela, Króla miłości i pokoju. Ojciec Święty był przychylny O. Dehonowi i bardzo liczył na powodzenie jego planu. Wyznaczony został dzień na położenie kamienia węgielnego: 18 maja 1920 roku. Bazylika została wybudowana w kilku latach. 18 maja 1980 świątynia Bożego Serca Chrystusa Króla w Rzymie, która otrzymała tytuł bazyliki mniejszej, przeżyła niezwykłą uroczystość. 18 maja 1980 , Ojciec Święty Jan Paweł II obchodził w niej jubileusz 60. Rocznicy urodzin. Był to podwójny jubileusz zaszczycony obecnością polskiego Papieża: urodził się on bowiem w tym samym dniu, w którym w Rzymie odbywało się uroczyste poświęcenie kamienia węgielnego pod ten kościół. Z tej okazji w wygłoszonej homilii papież powiedział: "Dziś przypada sześćdziesiąta rocznica położenia kamienia węgielnego pod tę świątynię. W tym odległym dniu 18 maja 1920 roku był także obecny Sługa Boży o. Leon Dehon, Założyciel Księży Najświętszego Serca Jezusowego, którzy w tych sześćdziesięciu latach spełniali z wielkim zaangażowaniem i wielkim skutkiem swe apostolstwo w tej parafii, której kościół o współczesnym wystroju architektonicznym jest poświęcony Najświętszemu Sercu Chrystusa Króla Pokoju". Do końca pracował niestrudzenie nad budową świątyni wotywnej w Rzymie  czytaj

1 listopada 1946 to dzień święceń JP II na Wawelu gdzie 4 marca 1676 r urodziła się córka Króla Jana III Sobieskiego Teresa regentka Bawarii

1 listopada 1946  Rzym koronacja płaczącego (9 lipiec 1796 )obrazu Matki Bożej-Kapliczka przy pałacu gdzie  11 marca 1725 urodził się prawnuk Polskiego Króla Jana III Sobieskiego Kardynał Henryk Benedykt Stuart pochowany na Watykanie Karydynał Stuart przebywał w tym czasie we Frascati  gdzie zmarł 13 lipca 1807( Aliańci zbombardowali Frascati 8 września 1943 r )czytaj

Rzym -Wadowice 

NOWE