Św. Maksymilian Maria Kolbe 29 kwietnia 1918 Rzym

Św. Maksymilian Maria Kolbe
Chronologia życia i działalności św. Maksymiliana Marii Kolbego
 8 I 1894 W Zduńskiej Woli urodził się syn Juliusza Kolbe i Marii zd. Dąbrowskiej.
Tego samego dnia został ochrzczony w kościele parafialnym Wniebowzięcia NMP i otrzymał imię RAJMUND
 1907 Pod wpływem nauk misyjnych głoszonych w Pabianicach przez franciszkanina – O. Peregryna Haczelę Rajmund zgłasza się do Małego Seminarium OO. Franciszkanów we Lwowie
 4 IX 1910 Rajmund Kolbe rozpoczyna nowicjat w zakonie OO. Franciszkanów we Lwowie. Otrzymuje habit zakonny i imię MAKSYMILIAN  
  5 IX 1911 Br. Maksymilian składa pierwsze śluby czasowe na ręce prowincjała
O. Peregryna Haczeli    
10 XI 1912 Br. Maksymilian rozpoczyna studia filozoficzne w Rzymie na Uniwersytecie Gregoriańskim    
 IX/X 1914 Juliusz Kolbe (ojciec) jako oficer – legionista zostaje pochwycony przez Rosjan w okolicach Michowa i Ojcowa, a następnie stracony     
1 XI 1914 Br. Maksymilian składa śluby wieczyste na ręce O. Domenico Tavani. Przybiera sobie dodatkowe imię MARIA   
 22 X 1915 Br. Maksymilian uzyskuje doktorat z filozofii.
 1915 Rozpoczyna studia teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym św. Bonawentury w Rzymie
16 X 1917 Br. Maksymilian z sześcioma alumnami Międzynarodowego Kolegium Serafickiego zakłada RYCERSTWO NIEPOKALANEJ (MI)  
 28 IV 1918 Przyjmuje święcenia kapłańskie z rąk kard. Wikariusza Rzymu Basilio Pompili, w kościele S. Andrea della Valle     
29 IV 1918 Msza św. prymicyjna w kościele S. Andrea delle Fratte, gdzie Niepokalana objawiła się Alfonsowi Ratisbonne    
4 IV 1919 Pisemne zatwierdzenie MI przez wikariusza generalnego zakonu
 22 VII 1919 O. Maksymilian uzyskuje doktorat z teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym św. Bonawentury
 29 VII 1919 O. Maksymilian przybywa do Polski, do Krakowa    
X 1919 O. Maksymilian zostaje profesorem historii kościelnej w Seminarium OO. Franciszkanów w Krakowie
20 XII 1919 Książe bp Adam Sapieha udziela pozwolenia na wydrukowanie pierwszego dyplomika MI w Krakowie
11 VIII 1920 O. Maksymilian wyjeżdża na leczenie gruźlicy do Zakopanego. Pełni tam funkcję kapelana Szpitala
 28 IV 1921 Powraca po kuracji do Krakowa
 4 V – 3 XI 1921 Rekonwalescencja w Nieszawie
 I 1922 W Krakowie zostaje wydany pierwszy numer czasopisma RYCERZ NIEPOKALANEJ, w nakładzie 5000 egzemplarzy
 20 X 1922 Przeniesienie wydawnictwa Rycerza Niepokalanej z Krakowa do Grodna     XII 1922 dukowanie Rycerza Niepokalanej na styczeń 1923 na własnej maszynie drukarskiej obracanej ręcznie
 XI-XII 1924 Wydanie KALENDARZA RYCERZA NIEPOKALANEJ na rok 1925 w nakładzie 12000
18 IX 1926 O. Maksymilian rozpoczyna kurację w Zakopanem
1926 Błogosławieństwo papieża Piusa XI i Episkopatu Polski z okazji 5 rocznicy istnienia Wydawnictwa
 13 IV 1927 O. Maksymilian kończy kurację w Zakopanem     
VI-VII 1927 Rozmowy i pertraktacje z księciem Janem Drucko-Lubeckim w sprawie uzyskania terenu koło Teresina pod budowę nowego klasztoru-wydawnictwa     
6 VIII 1927 Poświęcenie figurki Niepokalanej w Teresinie na placu pod przyszły klasztor wydawnictwo
 5 X 1927 Rozpoczęcie budowy klasztoru
 31 X 1927 Kanoniczne założenie klasztoru NIEPOKALANÓW
 21 XI 1927 Przeniesienie Wydawnictwa z Grodna do Niepokalanowa
 7 XII 1927 Poświęcenie klasztoru przez O. prowincjała Kornela Czupryka. Wspólnotę zakonną tworzy 2 ojców i 18 braci. Przełożonym zostaje O. Maksymilian    
 21 VII 1928 Przeniesienie nowicjatu dla braci zakonnych ze Lwowa do Niepokalanowa
2 VI 1929 O. Prowincjał zezwala na założenie w Niepokalanowie Małego Seminarium Misyjnego
19 IX 1929 Otwarcie Małego Seminarium Misyjnego
 I-II 1930 Podróż O. Maksymiliana po Europie w sprawie założenia misji na Dalekim Wschodzie.
 Odwiedza: Wiedeń, Rzym, Asyż, Marsylia, Lourdes, Paryż, Lisieux, Augsburg, Berlin, Toruń.   
 26 II 1930 Wyjazd pierwszych misjonarzy z Niepokalanowa na Daleki Wschód. Są to: O. Maksymilian, br. Zenon Żebrowski, br. Hilary Łysakowski, br. Seweryn Dagis, br. Zygmunt Król. W trakcie podróży rozmowy z biskupem Szanghaju (Chiny). Br. Seweryn i br. Zygmunt pozostają tam. Pozostali udają się do Nagasaki (Japonia)
 24 IV 1930 Przyjazd do Nagasaki. Miejscowy biskup J. Hayasaka pozwala na drukowanie Rycerza Niepokalanej po japońsku. O. Maksymilian obejmuje wykłady z filozofii w seminarium duchownym     
VI-VII 1930 Podróż O. Maksymiliana przez Syberię do Polski na kapitułę prowincjalną.
24 VII 1930 O. Maksymilian zostaje przełożonym w Japonii, a jego brat O. Alfons przełożonym w Niepokalanowie
13-25 VIII 1930 O. Maksymilian z dwoma klerykami br. Mieczysławem Mirochną i br. Damianem Ebertem wraca przez Związek Radziecki do Japonii
 3 XII 1930 Zmarł O. Alfons. Przełożonym w Niepokalanowie zostaje O. Florian Koziura
16 V 1931 Przeniesienie wydawnictwa do nowozbudowanego klasztoru, który otrzymał nazwę MUGENAI NO SONO, tzn. Ogród Niepokalanej

 V-VII 1932 O. Maksymilian podróżuje do Indii w celu rozpoczęcia tam pracy misyjnej     IV-V 1933 O. Maksymilian podróżuje do Polski na kapitułę prowincjalną

VII 1933 Na kapitule przełożonym misji w Japonii zostaje O. Kornej Czupryk

 IX-X 1933 Powrót do Japonii

16 IV 1936 Otwarcie Małego Seminarium w Nagasaki    

V-VI 1936 Podróż O. Maksymiliana do Polski

VII 1936 O. Maksymialian bierze udział w kapitule. Zostaje gwardianem Niepokalanowa

 8 XII 1936 Na wniosek O. Maksymiliana zakon OO. Franciszkanów poświęca się Niepokalanej

8 XII 1937 O. Maksymilian przemawia przez radio w Warszawie z okazji 10-lecia Niepokalanowa   

8 XII 1938  Próbna audycja na żywo radiostacji nadawczej STACJA POLSKA 3 – RADIO NIEPOKALANÓW

 23 VIII 1939 Podział polskiej prowincji zakonnej na krakowską i warszawską. Niepokalanów i O. Maksymilian zostają przydzieleni do prowincji warszawskiej p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP
 25 VIII 1939 O. Maksymilian ponownie wybrany na przełożonego Niepokalanowa
1 IX 1939 wybuch II Wojny Światowej
19 IX 1939 O. Maksymilian i 36 innych zakonników zostaje aresztowanych.
do 8 XII 1939 Pobyt w obozach: Łambinowice (Lamsdorf), Gębice (Amtitz) i Ostrzeszów
 10 XII 1939 Powrót do Niepokalanowa
20 XI 1940 Władze niemieckie na prośbę O. Maksymiliana pozwoliły na jednorazowe wydanie Rycerza Niepokalanej w nakładzie 120.000 egzemplarzy
 17 II 1941 O. Maksymilian aresztowany przez gestapo i uwięziony na Pawiaku w Warszawie
  28 V 1941 O. Maksymilian przywieziony w transporcie do Oświęcimia. Otrzymuje numer 16670    
 ok. 30 VII 1941 Podczas wybiórki na śmierć głodową O. Maksymilian wyraża gotowość zastąpienia więźnia Gajowniczka. Skazańcy zostają zamknięci w bunkrze głodowym bloku 11
14 VIII 1941 O. Maksymilian zostaje zabity zastrzykiem trucizny (fenolu)
 15 VIII 1941 Spalenie zwłok O. Maksymiliana w krematorium obozu Auschwitz     
17 III 1946 Umiera Maria Kolbe, matka O. Maksymiliana
 17 X 1971 Papież Paweł VI ogłasza O. Maksymiliana BŁOGOSŁAWIONYM
10 X 1982 Papież Jan Paweł II ogłasza O. Maksymiliana ŚWIĘTYM