VIII. Zmarli pochowani na Cmentarzu Na Zaspie

(spisani z nagrobków  na tymże cmentarzu dnia 22 marca 2000 roku w 60. rocznicę masowej egzekucji Polaków, a także „pogrupowani” przez Bogumiła Sojeckiego, byłego więźnia obozu Stutthof nr 624)

I./Działacze Polonii Gdańskiej rozstrzelani 11. 01. 1940 roku w obozie Stutthof koło Gdańska:
1.   Buczkowski Brunon, asesor kolejowy
2.   Buliński Zygmunt, drogerzysta
3.   Chmielecki Józef, nie podano zawodu na nagrobku cmentarnym na Zaspie
4.   Gołombiewski Maksymilian, kolejarz

 1. Hallman Jan, kolejarz
 2. Krauze Gustaw, kupiec
 3. Langiewicz Stanisław, asystent kolejowy
 4. Łangowski Bronisław, adwokat
 5. Maciejewski Antoni,  pracownik PKP
 6. Masłoch Jan, kolejarz
 7. Ostrowski Kazimierz, starszy asesor PKP
 8. Różankowski Aleksander, radca Rady Portu
 9. Szymański Władysław, nie podano zawodu; patrz: poz.3
 10. Tejkowski Czesław, bankowiec
 11. Tetzlaff Bernard, konduktor PKP
 12. Thomas Henryk, pracownik PKP
 13. Wiecki Bernard, ksiądz gdański
 14. Zdeb Jan, inspektor techniczny

II/l. Liczmański Alf., komendant Harcerskiej Chorągwi Gdańskiej; rozstrzelany 20. 03. 1940 roku  w podobozie Stutthof.

III./ Działacze Polonii Gdańskiej rozstrzelani w Wielki Piątek, 22 marca 1940 roku, w lesie niedaleko obozu Stutthof:

 1. Bimebeske  Alfons, urzędnik PKP
 2. Block Leon, kolejarz
 3. Borzyszkowski Edmund, nauczyciel
 4. Block Alojzy, kolejarz
 5. Cymorek Rudolf, dźwigowy
 6. Czyżewski Mieczysław, właściciel drukarni (nasz wuj)
 7. Dettlaff Edmund, asystent kolejowy
 8. Filarski Bernard, lekarz, stomatolog
 9. Garyantysiewicz Alfons, kontroler ruchu PKP
 10. Ciepłuch Feliks, nauczyciel
 11. Gierszewski Feliks, pocztylion
 12. Goldman Stefan, kupiec
 13. Górecki Marian, prefekt Gimnazjum Polskiej Macierzy Szkolnej
 14. Grabowski Leon, kolejarz
 15. Grimsmann Wilhelm, dziennikarz
 16. Grimsmann Zygmunt, asystent pocztowy
 17. Grzegorkiewicz Józef, asystent kolejowy
 18. Jesikiewicz Jan, nauczyciel
 19. Jurkiewicz Antoni, starszy asystent PKP
 20. Kempiński Maksymilian, starszy asystent PKP
 21. Klimkiewicz Teodor, inspektor pocztowy
 22. Knitter Wincenty, kolejarz
 23. Komorowski Bronisław, proboszcz kościoła  św. Stanisława, Wrzeszcz
 24. Kosznik Paweł, makler okrętowy
 25. Krawczyk Bernard, inspektor szkolny
 26. Kryn Jan, asystent pocztowy
 27. Kręcki Franciszek, dyr. Banku Kwilecki-Potocki
 28. Lange Bogdan, adiutant PKP
 29. Lendzion Antoni, prezes ZZP, poseł polski do Volkstagu
 30. Łysakowski Konrad, handlowiec
 31. Markowski Antoni, robotnik
 32. Młodzieniarski Franciszek, ślusarz
 33. Mionskowski Augustyn, pracownik PKP
 34. Muzyk Feliks, bankowiec w The Britisch and Polisch Trade Bank
 35. Nitka Brunon, restaurator
 36. Nitka Edward, kolejarz
 37. Nełkowski Witold, pracownik PKP
 38. Ossowski Józef, starszy asesor PKP
 39. Papka Alfons, urzędnik pocztowy
 40. Paszota Bolesław, emerytowany naczelnik Poczty Polskiej
 41. Piasecki Juliusz, nie podano zawodu
 42. Planeta Władysław, asystent pocztowy
 43. Pniewski Władysław, prof. Gimnazjum Polskiej Macierzy Szkolnej
 44. Reetz Stanisław, ekspedient pocztowy
 45. Rogaczewski Franciszek,  proboszcz kościoła Chrystusa Króla, Gdańsk
 46. Sojecki Konrad, starszy asystent PKP (nasz wuj)
 47. Szarski Gustaw, inspektor celny
 48. Szuga Michał, radca finansowy
 49. Trzebiatowski Leon, kolejarz
 50. Wesołowski Augustyn,  kupiec
 51. Witkowski Szymon, kolejarz
 52. Wieczorkiewicz Henryk, dziennikarz
 53. Woyda Stanisław, adwokat
 54. Wika – Czarnowski, emerytowany naczelnik Poczty Polskiej
 55.  Ziółkowski Tadeusz, komandor, szef pilotów Gd.- Nowy Port

Pozostałych nazwisk (spośród 60 wybitnych działaczy Polonii Gdańskiej rozstrzelanych w Wielki Piątek 22 marca 1940 roku)  i ich nagrobków nie odnaleziono.

IV/ Niektórzy Polacy różnych zawodów zamordowani w marcu 1940 roku  w obozie Stutthof:

 1. Romatowski Alfons, student Politechniki Gd., zamordowany 19. 03.
 2. Landowski Franciszek, murarz, zamordowany 21. 03.
 3. Bartkowski Piotr, stolarz, zamordowany 23. 03.
 4. Gottwald Kazimierz, architekt, zamordowany 25. 03.
 5. Mokwiński Jan, kolejarz, zamordowany 26.03.
 6. Orzeszkowski Bronisław, nauczyciel, zamordowany 27. 03.
 7. Binder Leon, asystent pocztowy, zamordowany 30.03.
 8. Marzyński Leon, rolnik, zamordowany 30. 03.
 9. Kurzyb Antoni, robotnik, zamordowany 30. 03.
 10. Plotka Robert, krawiec, zamordowany 31. 03.

V./Księża – Polacy zamordowani w obozie Stutthof:

 1. Kubicki Telesfor, ksiądz katolicki,  dnia 27. 03.1940
 2. Różycki Mieczysław, ksiądz kat., dnia 28.03. 1940
 3. Sroka Leon, ksiądz kat., dnia 29.03.

 

 

MÓDLMY SIĘ za w/w Polaków i pozostałe ofiary nazizmu zgładzone i pogrzebane na cmentarzu na Zaspie: Ojcze Nasz … Zdrowaś Mario…Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie …

Ofiarom reżimu hitlerowskiego rozstrzelanym w liczbie 12.000 Polaków w latach 1939/40;  w tym ojcu mojej żony, Krystyny, Stanisławowi Sudolskiemu – Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie …

Wszystkim bezimiennym ofiarom terroru hitlerowskiego oraz ofiarom pozostałych systemów totalitarnych, szczególnie terroru komunistycznego  (ofiarom „Golgoty Wschodu”) – Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie …

Puck, 26 marca 2000 r.

Comments are closed.