Warszawa 6 sierpnia 1944 -Pamięci 30 redemptorystów