Wawel – Dachau-Auschwitz -Wewelsburg -nowy Watykan z planami do 2033 r

Bildergebnis für wewelsburg Wewelsburg centrum SS  film Die Wewelsburg – Zentrum der SS .

 Pierwszy zamek  w Wewelsburgu  wybudował w  1123 Graf Friedrich von Arnsberg 

Pierwszy zamek na Wawelu wybudował w 1043 r Kazimierz odnowiciel -praprawnuk Cesarza Ottona I i św Adelajdy

Na Wawelu 4 marca 1676 r  urodziła się Teresa Kunegunda Sobieska koronowana w łonie matki 2 lutego 1676 r 

Wewelsburg był siedzibą Biskupa gdzie 1 lipca 1604 z okrągłej wierzy została poświęcona Kaplica

Jednym z Biskupów był  wnuk Króla Jana III Sobieskiego 

Klemens August Ferdynand Maria Hiacynt Wittelsbach OT

Bildergebnis für clemens august bayern

 (ur. 17 sierpnia 1700 w Brukseli, zm. 6 lutego 1761 w Ehrenbreitstein) –książę bawarski, elektor, arcykanclerz Włocharcybiskup Kolonii w latach 1723-1761, biskup RatyzbonyMünsteruPaderborn,HildesheimOsnabrück.

 Pałac Arcybiskupa Clemensa Augusta 

Szef SS Heinrich Himmler, chciał zmienić nazizm w mistyczną religię.

Jej Watykanem miał być westfalski zamek Wewelsburg.

Od roku 1930 zamienił brunatne mundury SS na przerażające czarne uniformy z trupią czaszką i runicznymi błyskawicami zwycięstwa na kołnierzyku.

 Swastyka i inne symbole wywodziły się z pradawnego alfabetu runicznego. 

Żołnierze SS wyglądali jak germańscy rycerze. Ich misją było chronienie kanclerza III Rzeszy –od 1933 r. Adolf Hitler sprawował w Niemczech władzę dyktatorską.

Wstąpienie w szeregi SS było  aktem religijnej konwersji

Siedzibą kultu był położony w Westfalii zamek Wewelsburg, warownia wybudowana w X wieku, w czasach Henryka I Ptasznika 

Prapradziadka Polskiej Królowej bł Rychezy 

(Himmler wierzył, że jest inkarnacją monarchy rządzącego Niemcami w latach 919-936).

Lokalne władze Nadrenii Północnej-Westfalii zgodziły się wynająć zamek na szkołę SS za symboliczną markę niemiecką rocznie

 Przypadł do gustu Himmlerowi, bo nieopodal Germanie stoczyli kiedyś decydującą bitwę z Rzymianami

Oficjalnie zamek Wewelsburg mieścił szkołę wyższych rangą oficerów SS.

 W rzeczywistości był ośrodkiem rodzącego się kultu. Jego rytuały są do dziś spowite mgłą tajemnicy.

Himmler zakazał fotografowania wnętrza zamku (zachowała się tylko zdjęcia wykonane przez architektów).
W ozdobionej swastykami i znakami runicznymi głównej sali stanął okrągły stół

z rozstawionymi wokół wyściełanymi świńską skórą krzesłami dla dwunastu Czarnych Rycerzy SS i ich wodza Heinricha Himmlera.

 Przed rozpoczęciem ataku na Rosję wiosną 1941 roku Himmler urządził w Wewelsburgu wielogodzinne medytacje dla swoich generałów,

okultystyczny seans łączności z germańskimi nadludźmi. Regularnie w zamku odbywały się też pogańskie chrzty i śluby SS.

Sala spotkań zakonu Himmlera na zamku Wawelsburg  w miescu kaplicy konsekrowanej 1 lipca 1604 r 

Od żołnierzy i oficerów SS Himmler oczekiwał rezygnacji z udziału w chrześcijańskich nabożeństwach i bojkotu świąt religijnych, takich jak Boże Narodzenie, na rzecz obchodów pogańskiego święta zrównania dnia z nocą. Mieli także porzucić zawieranie ślubów w kościołach na rzecz ceremonii SS Eheweihen (narzeczone były także badane pod kątem rasowym i politycznym).
 Każda para powinna spłodzić minimum czworo dzieci – zalążek przyszłych pokoleń aryjskiej elity.
 Do spełnienia takich wymagań była skłonna tylko mniejszość oficerów i żołnierzy SS, ale jej szef wierzył, że triumf jego kultu to tylko kwestia czasu.
Konsekwentnie przebudowywał Wewelsburg w katedrę nazizmu. 
W północnej wieży zamczyska i jego podziemiach odbywały się najbardziej tajemnicze rytuały SS i mrożące krew w żyłach ceremonie. – na zamku SS składało ofiary z żywych ludzi, więźniów z pobliskiego obozu Niederhagen. był  tam rytuał mocy, polegający na piciu krwi ze świeżo ściętych ludzkich głów
W westfalskim zamku mieściło się mauzoleum zmarłych śmiercią męczeńską bohaterów SS. Przechowywano w nim także szkatułę z około dziewięcioma tysiącami pierścieni z trupią czaszką (Totenkopfring).Zdejmowano je z dłoni poległych oficerów SS i wieziono do Wewelsburga, gdzie miały spocząć na wieczność, symbolizując przynależność do zakonuDuchowym przewodnikiem i doradcą Himmlera był mistyk Karl Maria Wiligut, którego poznał w 1933 r. i szybko awansował na generałaWiligut twierdził, że udało mu się wejść w kontakt z przedstawicielami pogańskiej religii datującej się od XIII wieku p.n.e. Dowiedział się między innymi, że chrześcijanie wymyślili tylko postać Chrystusa, wykradając rzekomo jego imię z pradawnej germańskiej religii czczącej boga Krista.- germańskie pasje i okultystyczne wierzenia Himmlera były przedmiotem cichych drwin w Berlinie, także samego Hitlera. „Himmler był jak przybysz z innej planety” –Ale sam szef SS traktował się ze śmiertelną powagą; rozpoczął w Wewelsburgu serię kontrowersyjnych studiów naukowych. Zamek stał się ośrodkiem badań historyków i archeologów nad historią narodu niemieckiego. Mieściła się tam pokaźna biblioteka, kilkanaście apartamentów i czytelni dla dygnitarzy SS (nosiły wiele mówiące nazwy: Król Artur, Graal i Król Henryk I Ptasznik).Jednym z takich badaczy Ahnenerbe urzędujących na zamku był astrolog Wilhelm Wulff, którego zadaniem było ujarzmienie sił nadprzyrodzonych. Rezydował tu też znawca germańskiej prehistorii Günther Kirchhoff, nawiązujący – jak utrzymywał – komunikację z duchami przeszłości dzięki wibracjom z pobliskiej puszczy schwarzwaldzkiej.  31 marca 1945 roku na wieść o zbliżających się jednostkach amerykańskich osobiście nakazał oddziałowi saperów SS wysadzenie zamku. Budynek w większości ocalał, choć wnętrze strawiły płomienie. W maju 1945 roku Himmler uciekł  towarzyszył mu astrolog Wilhelm Wulff. 23 maja 1945 roku, gdy został złapany przez Brytyjczyków, i zlikwidowany ( akta utajniono do 2044 r 

 

 

 

Heinrich Himmler urodził się 7 październikas  1900 r. w Monachium Jako chłopie zainteresował się światem mitycznych germańskich bogów Wotana i Thora. Nabrał też przekonania, że przyszedł na świat jako inkarnacja niemieckiego króla Henryka I Ptasznika, ojca Ottona I.Młody Himmler także połknął bakcyla germańskiego new age, ale dopiero w latach 20., w monachijskich kawiarniach i piwiarniach. Droga kultu Himmlera do mitycznej Thule wiodła przez masowe mogiły milionów ofiar obozów zagłady. 

Konzentrationslager Niederhagen, Konzentrationslager Niederhagen-Wewelsburg,

Arbeitslager Niederhagen-Wewelsburg – niemiecki obóz koncentracyjny założony w maju 1939, przy

zamku Wewelsburg, w Nadrenii Północnej-Westfalii w Niemczech. Funkcjonował do 2 kwietnia 1945.
Powstał on wiosną 1939 roku na potrzeby SS, w pobliżu zamku Wewelsburg.
Zamek Wewelsburg powstał na początku XVII wieku (w latach 1603-1609) w dzielnicy o tej samej nazwie w miejscowości Büren.

W 1934 roku Heinrich Himmler (Reichsführer SS) wydzierżawił zamek w wieczystą dzierżawę, zamierzając go przekształcić na główne centrum SS, miejsce kreowania przywódców SS (SS Führerkorps). Zamek miał odgrywać ważną rolę  jako Nowy Watykan z Planami do 2033 r.

W maju 1939 roku pierwszych 100 więźniów zostało przysłanych do Wewelsburga z KL Sachsenhausen, tworząc „Außenkommando Wewelsburg”Do 1 września 1941 roku założony przez nich obóz był filią KL Sachsenhausen,stał się obozem autonomicznym, by z dniem 1 maja 1943 roku, po redukcji zostać podobozem KL Buchenwald.Oficjalna nazwa KL Niederhagen pochodzi od nazwy miejscowej terenów w pobliżu zamku.Obóz składał się z kilku baraków więźniarskich, budynków administracji, kuchni itp. Posiadał własne krematorium od 1942 roku. Celem obozu było zapewnienie niewolniczej siły roboczej przy przebudowie zamku, dróg dojazdowych i przeobrażeniach krajobrazu.Obóz wyzwolili żołnierze 3. Armii amerykańskiej pod dowództwem generała George'a Pattona.
Przez obóz przeszło  około 3900 więźniów, a zmarło 1285,największą grupę stanowili sowieccy jeńcy wojenni. Umieralność była wysoka,,zdarzały się egzekucje.Więźniowie, jako niewolnicza siła robocza pracowali przy budowie zamku, dróg dojazdowych, a także okolicznych pracach leśnych. W 1943 roku więźniowie przestali pracować przy zamku i większość z nich została przeniesiona do innych obozów. Pozostawiono na miejscu niewielką 50-osobową grupę do prac bieżących (Restkommando). Więźniowie ci zostali wyzwoleni 2 kwietnia 1945 roku.Przy przejęciu przez wojska amerykańskie zamek został lekko uszkodzony (pożar). Po wojnie odrestaurowany. Z obozu zachowało się kilka konstrukcji,-obecnie wykorzystywane jako domy mieszkalne. Powstało muzeum,

Wewewlsburg 2015 

 

Fałszywi Polacy. Selman Rufin alias Dzierżyński

Dr Jerzy Jaśkowski 
Polska 
2013-05-19

Wall Street i Rewolucja Bolszewicka –