X. Słowo do narodu niemieckiego

Die Worte kehre ich an das deutsches Volk:
Anstatt Hass – Liebe
Anstatt Tod – Leben
Zivilisation des Lebens und der Liebe – Ja!
Zivilisation des Todes – Nein!
Lebensraum im fremden Ländern – verboten!
Suche den Lebensraum im Himmel –
Dort wird Deine Seele ewig glücklich sein!
Deutschland, Deutschland über alles – ändere
Deutschland als Wohltäter für die arme Menschheit.
Unseres gemeinsames Leitmotiv:
Gott, Ehre und Vaterland!

 

Zwracam się do narodu niemieckiego:
Zamiast nienawiści – Miłość
Zamiast śmierci – Życie
Cywilizacja życia i miłości… TAK!
Cywilizacja śmierci… NIE!
Przestrzeń życiowa w obcych narodach – zakazana!
Przestrzeń życiową znajdź w niebie –
tam Twoja dusza na wieki będzie szczęśliwa!
Niemcy, Niemcy ponad wszystko – zamień:
Niemcy jako dobroczyńca dla biednej ludzkości.
Nasze wspólne hasło:
Bóg, Honor, Ojczyzna!

KL Auschwitz Nr 15683 Bogumił Sojecki

KL Stutthof Nr 624

Comments are closed.